jeg elsker dig

Jeg elsker dig , siger jeg ikke

Jeg siger ikke: “Jeg elsker dig”…

Prøv at smage på ordene! Kan du fornemme, at de betinger? JEG elsker DIG.

“Hvorfor elsker du mig? Kunne han eller hun så spørge.

“Øh..det gør jeg bare!”
Hvad betyder det?”…

Ja øh, det er en følelse jeg får eller har, når jeg tænker på dig!”
“Altid?”


“Ja altid”

“Så kunne du måske vise mig det noget mere!”


“Hvordan?”

Ja f.eks ved at hjælpe mig noget mere, så det må være indlysende, at jeg har brug for hjælp!” “…Eller ved at lade være med at kigge efter andre kvinder!” “Du kunne også prioritere din tid sådan, at du tilbragte mere tid sammen med mig, end det andet du ellers går og laver?!”

Jeg elsker dig

I de tre ord er der kulturelt pakket så mange bindende forventninger, betydninger, symboler og betingelser.

… De er en følge af en opfattelse af, at “kærlighed” er noget, vi kan give til hinanden”.
At “give” noget til nogen, henviser til at der sker en transport af noget fra den ene til den anden. For at det skal kunne ske, må vi se det som “en form”. Som en ydelse, en ting, en gave, en tjeneste. Et eller andet der leveres fra den ene til den anden, der så kan modtage det, og evt. blive glad for det?

Hvis nogen vil give kærlighed til et andet menneske, så forventes det også at modtageren gerne tager imod. Ellers kan vedkommende risikere at få at vide, at han/hun “er sådan en som ikke formår at modtage kærlighed?”

“Du kan ikke lukke dig op!” – Siger hun måske til ham.

Jeg vil være fri! Jeg vil have mere lyst! Jeg elsker dig!

Denne måde at tale om “kærlighed” på og derigennem betinge det, som stort set alle er enige om ikke kan betinges. Overføres også til når der tales om “lyst” eller “frihed”.

“Jeg giver ham al den frihed, han har brug for”… siger hun, og mærker ikke at det må komme fra en fangevogter, der holder nøglerne til gitterdøren i sine hænder?

“Kunne du ikke bare få noget mere lyst!” siger han til hende…
Er der noget jeg kan gøre, så du får mere lyst til at elske? .. Den sætning inderholder endda en dobbelt betingelse.

Kærlighed i de klassiske Tantras

De klassiske tantras inviterer til at praktisere kærlig venlighed (Mettā), sammen med tre andre; medfølelse (Karuṇā), glæde (Muditā ) og sindsro ( Upekkhā )..

Alle disse 4 udtrykker måder at iagttage naturen af det, som er, på..
At få øje på, at det, jeg anser for at være “mig” – opstår i mødet med det, jeg anser for at være “dig” .. At jeg bevæger dig, som jeg bevæger mig. Vi bevæges af hinanden, og alt, hvad der er.

De peger også på det, som ikke vil være synligt for den, som stræber efter det. “Påtaget” -venlighed, -glæde, -sindsro og -medfølelse har de fleste af os erfaret og fornemmet, hvordan virker?

Hvor, nogen kan skrive om at ville forbinde sig med et andet menneske, vil en Tantra pege på at det ikke er muligt at forbinde det, som allerede er forbundet? Underforstået: At forbundethed ganske enkelt er det, som er.

Derfor optræder en ide om at have “personlige grænser” heller ikke i de klassiske Tantras. Der peges i stedet på at bevæge sig i integritet: “At være med hinanden, som vi er, og bevæge os opmærksomt, spontant og naturligt, uden at bremses af vores “ideer” om det, som bør være, var, eller skal komme”.

Ønsker, der stilles i vejen for at se.

Ønsket og ambitionen om at forbinde sig til et andet menneske bliver til et udtryk for at denne forbundethed ikke ses, som den er.

I stedet skabes en ide om, at vedkommende skal være- og gøre noget bestemt”. Og at denne “kærlighed” skal føles på en helt bestemt måde”. …

I mødet er sindet kontinuerligt optaget af ideen om dette “noget”, som ikke er. På den måde, bliver det umuligt at erkende forbundethed.

I samme ånd kan ingen dermed heller ikke “gøre sig fri”, “blive mere lystne”, få mere kærlighed” ..etc.

Det hele er udtryk for det, vi allerede er… Frie, lystne, anerkendende, iagttagende, forbundne væsener.. Der bevæges og bevæger hinanden spontant, impulsivt og ganske uordentligt.

…. Og i øvrigt lever ved at æde- og blive ædt af hinanden.

Hvor forunderligt at blive inviteret til at “holde op med at vil gøre…”, frem for at skulle anstrenge sig for at få? <3

Der er stadig nogle få pladser på sommercampen 2022

Previous Article
Next Article