mere bevægelig

Mere bevægelig impulsiv spontan og elskende

En Tantra inviterer til at være mere bevægelig. Kontrol opstår af angst. SE naturen af den! den opstår ved at binde i det, som ikke er.
Det er det bedste tegn på at det, de formidler, intet har med klassisk Tantra at gøre.

Mere bevægelig og verden ændres.

Lad mig invitere til et tankeeksperiment!

Forestil dig et menneske, der kun kan bevæge sin hånd og arm lige op og ned!
Bed så vedkommende om at male et billede af en blomst, eller at tegne en hund.

Det må være soleklart, at det kan han ikke. Sin evne til at give udtryk for verden omkring sig – i det mindste igennem at tegne – vil være ekstremt begrænset. Han kan ganske enkelt ikke spejle den i sine bevægelser.

En kvinde siger til sin kæreste.

“Åh jeg er så glad for at danse! “

“Ja” svarer han… og fortsætter “Jeg han ikke danse. Jeg kan ikke finde ud af det der med højre og venstre, og kommer altid til at kludre i rækkefølgen”.

“Ei.. det handler da ikke om højre og venstre! Jeg lader mig bevæge af musikken og det, som opstår i mig. At danse er emotionelt. Spontant, impulsivt og uendeligt sanseligt”. Indvender hun.

“Dejligt for dig!” .. Kommer det så fra ham.

At danse – betyder noget vidt forskelligt for de to. Forskellen beror på, hvordan de formår at iagttage.

At iagttage mere – betyder at blive mere bevægelig

Al iagttagelse finder sted igennem bevægelse. Alle sanser virker igennem bevægelse. De bevæges af det, vi kalder for: Noget “derude”.. der erkendes “derinde”. Måden det erkendes på, er betinget af måden vi kan- eller lader- os bevæge på.

Vores opfattelse af “os selv” derinde, er en til en, forbundet til, hvordan vi er i stand til at bevæge os. Således også vores opfattelse af det “derude” .

At lære noget, betyder at øve måder at bevæge sig på. jeg mere bevægelig jeg er, jo mere kan jeg lære og erkende.

Læring går på den måde gerne fra det, jeg vil beskrive som noget “grovmotorisk” til stadigt finere grader af motorik. Det vi lærer, er at skelne finere og finere nuancer. Der sker igennem vores sanser, der virker igennem måden, vi kan og vil bevæges og bevæge os på.

Bare sådan noget som at lære at tale et sprog, er vanvittigt udfordrende for vores bevægelighed og muskulatur i hals, strube, stemmelæber, svælg, kinder, vejrtrækning … Ja hele kroppens gestik og mimik. Dertil kommer at intellektet udfordres i sin bevægelighed i forhold til at erkende nye betydninger af ord, skikke, normer, kultur, vaner og tegn.

Det er ganske uordentligt og udenfor kontrol

Iagttagelse, erkendelse, læring, det at relatere og kommunikere – er bevægelse. Det vi erkender er også bevægelse:
Der “derude” bevæger – så det derinde “bevæges”.

Det er ganske uordentligt og udenfor kontrol. Det er det, vi kalder for “lyst”. Ikke “lyst til” men bare lyst.

Det er også det en Tantra peger på som “compassion” / medfølelse : At lade sig bevæge spontant, af det derude som “sig selv”. Bevæges den anden, bevæges jeg spontant med.

Mennesker har i årtusinder søgt at kontrol over naturen. Dvs. vil med andre ord sig, at trække spontaniteten ud af bevægelse, og gøre den konform.

Kun tillade ganske bestemte måder -at bevæge sig på – dermed også at iagttage på, og med det “at være på”. Det er religioners ærinde. det er politikeres ide, og sådan trænes soldater og menneske-masser til at følge ordrer.

Få dem til at gå og hilse i takt. Giv dem samme uniform. Straf afvigelser fra den fastsatte norm hårdt. Forbyd den frie dans .. og frem for alt undertryk den frie spontane seksualitet!

Når Tantra og bevægelighed følges hånd i hånd, så hænger det sammen med ovenstående.

Tantra og Yoga … at SE forbundetheden

Mange klassiske Tantras peger på Yogaen som en nødvendig praksis. Ordet Yoga har sin oprindelse i Sanskrit og roden: ’Yuj’- der henviser til “at forbinde eller forene”.

Yoga bliver til “at forene krop og sind”… Måderne at gøre det på er utallige som sand på stranden. Mulighederne er uendelige.

Sind og krop er forenede!

En Yoga praksis handler om at iagttage, at det er tilfældet.
Bevæges kroppen – bevæges sindet. Bevæges sindet, bevæges kroppen. Ændres måden jeg trækker vejret på, ændres det derinde og erkendelsen af det, derude..

Som, jeg bevæges og bevæger mig, ER jeg og erkendelsen af verden. Ikke nok med det:
Som, jeg bevæger jeg mig, bevæges også alt omkring mig.

Lad det synke lidt ind!
Er det ikke vildt!…

Hvordan får du og jeg så øje på det her?
Ved at øge vores bevægelighed!
Ved til stadighed undersøge forskellige nye andre muligheder for at lade det ske på, Uden at lade os binde i totalitær kontrol.

Kontrol opstår af angst. Se når nogen vil skabe angst!

Angst – at orientere sig efter det, som IKKE er…

Angst skabes ved at binde i fortællinger om vores barndom og fremtid, om rigtigt og forkert, om forargelse og skam, ambition og længsel.
Angst næres, når vi vil orientere os efter “det som ikke er“, men alt det “som var, bør være, ikke skal være og helst skal komme”. Angst handler om tid!

De er de bedste tegn, at det nogen formidler, intet har med de klassiske Tantras at gøre.

Kontrollerede mennesker, søger sikkerhed i skemaer, planer, faste modeller, bibler, grundbøger, sandheder, rigtigt og forkert, fortællinger, rygter, tro … og frem for alt: normer for elskov!

Bind menneskers seksualitet og put den ind i en form, så har du bundet det hele!

En Tantra: En undersøgende mere bevægelig iagttagende praksis.

En Tantra inviterer til en undersøgende og iagttagende praksis. Til at blive mere bevægelig, impulsiv spontan, og elskende.. Ikke som ambition betragtet, men som en helt naturlig følge af at bevæge sig og elske spontant og impulsivt.

At øge mulighederne for iagttagelse.. <3

Cupisofi og elskovskunst –

Tantra massage til Kvinder

Previous Article
Next Article