kvinders selvværd

Kvinders selvværd boostes igennem seksualitet

Hvordan boostes kvinders selvværd igennem seksualitet?

Sex kan i den grad booste kvinders følelse af selvværd, og det har nærmest intet at gøre med, hvordan en kvinde ser ud. Meget mere vigtigt er det, hvor modig hun er…!
En kvinde som føler sig seksuelt kompetent , skaber let en følelse af autonomi og sikkerhed i forhold til at udtrykke- og stå ved sig selv.

At føle sig sexet udtrykker en måde at være på ikke noget man “har” eller “er”..

Interessant nok er det at søge eventyr, risiko og udvise modstandskraft ved ikke at tage for meget alt for tungt, også karaktertræk som vægtes højt i de fleste karrierer?

De kan øves, udvikles og undersøges i nogle rammer, som overordnet set føles trygge!

.. Sådan vil vi beskrive det, vi inviterer til på Mahamudrainstitut

Kvinders selvværd og styrke

Lad kvinder genfinde og tage autoritet over deres seksualitet, og gør op med den traditionelle opfattelse: At den kvindelige seksualitet er passivt nydende og modtagende!

Tantra har rødder i en ekspressiv femininitet og styrke, hvor det i høj grad er kvinden, som både vælger, leder og aktivt tager den mand, hun vil parre sig med.

Jeg ser med rynkede bryn på den patriarkalsk funderede angst-retorik, hvor mænd ved hjælp af fortællinger om overgreb søger at gøre kvinder til hjælpeløse og svage væsener, der skal beskyttes af aggressive mænd.

Når mænd igennem tiden har spærret kvinder inde, har det ganske enkelt været af angst for, at de ellers ikke ville valgt og få adgang til sex. Kvinder blev gjort til noget en mand kunne eje, og dermed have seksuelt krav på for sig selv.

Hvis NOGEN opfordrer en kvinde til at være forsigtig, og gør det ved vedholdende at fortælle skrækhistorier, så det tænde alle røde lamper!
Lad os i stedet udvikle integritets-kompetence, mod og lyst til at undersøge!

Kvinders selvværd i nysgerrighed og eventyrlyst

Levedygtighed kraver mod og nysgerrig eventyrlyst.. Den næres igennem fortællinger om vovemod, eventyr og kvinders resiliens, kreativitet og styrke.

Den fremmes af steder, hvor kvinder sammen med mænd i praksis kan øve og træne den psykologiske og fysiske kompetence, der underbygger, at vi står og bevæger os stabilt i afspændt integritet i møder OG i konflikter med hinanden.

Det er på tide, at kvinder åbent skriver om glæden ved at trække en mands mund ind til sit skød og komme i ham… Uden at lade det følge af en pligt til, at det derefter skal være hans tur!

Psykologi som mandens opfindelse

For mig at se betyder det også et vist opgør med den tiltagende terapeutisering af vores samfund. De færreste kvinder gør sig det bevidst, at psykologien – og af den psykoterapien – har rødder i den såkaldte “behandling” af “hysteri hos kvinder”. En tilstand der uden omsvøb blev forbundet med deres køn – deraf navnet Hysteria – livmoder.

Freud og Jung, hvis tanker stadig gives en fremtrædende plads, var rundede af en patriarkalsk tankegang. Også deres efterfølgere har i meget stor omfang været mænd.

“Lad os tale om det”– tankegangen er så udpræget et karaktertræk, som tusinder af år tilbage har været tillagt mænd.
Det kvindelige er derimod funderet i intuition og den direkte nonverbale kontakt til- og erkendelse af- naturen af det, som er.

Dermed bliver det ganske modstridende, at terapeutiske samtale-erhverv i stigende grad søges af kvinder?

Tantra har sin rod i det kvindelige

De klassiske Tantras har rod i det cyklisk kvindelige: Parring, befrugtning, graviditet, fødsel, omsorg, modning og død.. Det er så udpræget handle- og være- orienteret.

Det kvindelige er så afgjort bevægelses-orienteret. Det viser sig ikke mindst igennem at mange mænd med alderen bliver stivere og stivere, hvorimod kvinder fortætter med at holde sig bevægelige.

Måske har denne bevægelses-kompetence været grundlaget for at kvinder har udviklet en større kompetence til at føre dialog? Det har været et af de steder, hvor de trods undertrykkelse tydeligt har kunnet værge for sig overfor mænds forestilling om at være de suveræne?

Det kan måske forklare, at mange kvinder finder den psykoterapeutiske praksis spændende?
Vi kan godt lide os selv, når vi gør noget, vi føler os gode til!

Kvinders selvværd er ligeså vigtig for mænd

En bevidst erkendelse af det kvindelige og kvinders selvværd er lige så nødvendigt for mænd, som det er for kvinder.

Mænd skabes af en kvinde. De erindres om det, hver eneste gang de møder hende. Vil de se sig selv, det tage afsæt i det kvindelige!

Det er naturligvis frygteligt sårbart for en mand, som er overbevist om, at hans styrke beror på magt og evnen til at være i kontrol!?

Hvor mænd møder kvinder med seksuelt selvværd, kan de ikke længere gøre som de tror, de skal. De kan intet tage for givet.
Det betyder, at de er nødt til at slippe den tillærte rolle, og åbent, nysgerrigt undersøge det mulige. Det giver lejlighed til at se sig selv og anerkende egen seksualitet på en måde, de ikke kender.
Ønsker om at kontrollere og styre ophører. I stedet må vi i mødet med hinanden indlade os på det, som opstår.

At gøre kvinder og mænd til “poler” som står overfor hinanden, ser jeg i øvrigt som helt vanvittigt. Det har overhovedet intet fundament i de klassiske tantras.

Vi booster sammen kvinders selvværd igennem praksis

Erkendelse kommer ikke ved at tale eller skrive om noget. Det kan højest fungere som invitationer til at undersøge. Vel at mærke hvis disse udtrykkes som hypoteser vi kan søge at afkræfte.

Opstår indsigt ikke ved at afprøve? Igennem bevist, vedholdende, opmærksom iagttagende praksis med at lege, undersøge og aktivt øge muligheder for denne iagttagelse? Til det findes der ingen lærebog. Hver eneste af os er unikke i vores stadigt forandrende og bevægende udtryk.

Det handler med andre ord ikke om at annektere noget som helst som “sandheder”.


Er kvinde eller mand.. og du er blevet nysgerrig, og vil udvikle dit mod og kompetence til at bevæge dig i integritet?

… så er Cupisofi og elskovskunst måske noget for dig?

.. en smagsprøve kan du erfare på vores sommercamp

Previous Article
Next Article