Tantramassage kursus

Kamasutra og tantra

Har kamasutra og tantra en forbindelse til hinanden? Da Vatsyayana Mallanaga omkring år 300 skrev “Kamasutra” handlede det om at vise en vej til foreningen af krop og sind. At anerkende seksualitet som spiritualitet. Forfatteren ønskede ikke at læseren blot læste skriftet, men derimod afprøvede og erfarede.

En skandale

Da den første gang så dagens lys, vakte den skandale i blandt de skriftkloge hinduistiske Bhraminer. Senere ved sin oversættelse i 1883 fra Sanskrit til Engelsk – formelt af Sir Francis Burton – reelt af Bhagavanlal Indrajit und Shivaram Parashuram Bhide, ramte den lige ned i det viktorianske England.

Sir Francis måtte stifte en lukket kreds: “The Kama Shastra Society”, hvor kun medlemmer fik adgang til at læse og se illustrationerne til den.

Ananga Ranga

I 1885 offentliggjorde Burton “Ananga Ranga”, der blev skrevet af Kalyana Malla 1500 år senere end Kamasutra og som et tredje skrift kom “Den duftende have” af Sheik Nefzawi med rod i det Algeriet og arabisk kultur.

Kunsten at elske

De hylder alle “kunsten at elske” – ikke (kun) – som mange fejlagtigt tror – mere eller mindre avancerede stillinger i “akten”, men alt det der sker i mødet mellem mennesker – det mandlige og kvindelige – både før, i, efter og “udenfor” elskovsakten, hvis det overhovedet kan opdeles sådan?

Fremstår Kamasutra som en “lærebog”?

Som Vatsyayana skriver:

“Når først vellystens hjul
har sat sig i bevægelse,
så gælder der ingen lærebog mere
og ingen rækkefølge”

Den er måske nærmere en vejviser – eller invitationer til at afprøve, undersøge og frem for alt erfare.

Kamasutra og tantra

Udtrykker “Kamasutra” en Tantra? Har Kamasutra og tantra noget med hinanden at gøre?

Umiddelbart har Vatsyayana en baggrund i hinduistisk kultur, så nej ikke i forhold til den tantra, der forbindes med organiseret religiøsitet som f.eks den buddhistiske tantra.

Og når jeg læser den som en invitation til at få øje på, hvorledes jeg kan erfare kontakten til naturen i mig igennem sanselighed og bevægelse, så bliver det meget tydeligt at de rækker ned mod den samme rod. På den måde har Kamasutra og tantra – eller den “neo tantra” der tager også afsæt i den seksuelle lyst, bestemt meget til fælles

At erfare flow

Vatsyayana må have været Yogi og giver anvisninger til konkrete måder at elske på, der rummer elementer som genfindes i meget senere kendte Asanas.
Det handler ikke om “stillinger” men om at opdage et “flow” i mødet med hinanden.

At dykke ned i både Kamasutra og tantra bliver derfor til en meget konkret måde at bringe bevægelse ind i livet på.

Ja, jeg skelner ikke imellem livet selv, og det som nogle kalder for “kærlighedslivet”.

At elske

Hvis det, vi peger på med ordet “kærlighed”, ikke er noget, der hverken kan gives, forlanges, modtages, kræves, efterstræbes eller på nogen anden måde betinges” – og måske blot udtrykker livs-impulsen selv? Der der sker, af sig selv, i sig selv – så kan kærlighed og liv ikke adskilles!

At elske er at erfare at min bevægelse er din bevægelse og omvendt. At elske er at få indsigt i: “at som jeg berører mig i mødet med dig, berøres du”.

For Vatsyayana er der da også en meget tæt sammenhæng imellem:

Dharma, Artha, Kama og Moksha

I en Hinduistisk kontekst handler:

Dharma om “det ordentlige” liv, og måden jeg handler og bevæger mig på.
Artha om velstand og det, vi kalder for “succes”.
Kama om “forlangende” – dvs. vores behov, nydelse, sanselighed og seksualitet
Moksha om oplysningen selv.

Vatsyayana

I sin tid fremstod han vel nok som en “rebel” – Måske som en Bhagwan Rajneesh (OSHO) – der på lignende vis pegede på, hvordan vores moral stiller sig i vejen for kontakt til medfølelse, kærlighed og frihed – også i forhold til at favne vores alle sammens ophav: Elskovsakten – parringen, lyst.

Den fysiske og mentale bevægelighed

I Kamasutra finder jeg en meget tæt sammenhæng imellem den fysiske og mentale bevægelighed. At “elske i bevægelse” – som at danse med hinanden, nøgne og hud mod hud, hvor der åbnes rum – som invitationer til at bevæge og lade sig bevæge – fordrer en god fysik OG åbenhed i sindet.

Det er som at lege med hinanden på gulve eller på et leje, og svarer på mange måder til det, vi undersøger i den mere dynamiske del af en Mahamudra tantra massage.

Udvikler smidighed og styrke

Jeg erfarer i mig, hvordan jeg som moden mand igennem fordybelsen i denne dans, oplever mig fysisk mere stærk og smidig, end jeg nogensinde har været.

Jeg ser det hos de, der vedholdende kommer på Mahamudrainstitut, at de bliver stærkere og stærkere på en helt anden måde end det, de kender fra f.eks. fitness, crossfit eller andre præstationsorienterede discipliner.

At have en vis Yoga-erfaring og praksis inden eller sideløbende virker også godt.

Tænk at legen, og elskoven på den måde inviterer ind i både et sundt legeme og et bevægeligt sind!

Workshop i Kamasutra

På vores kommende workshop i Kamasutra den 26-28 maj inviteres du/I til at erfare dette.

“Jeg vil gerne blive en bedre elsker”!

Jeg får mange henvendelser fra mænd, som “vil lære at blive bedre elskere” og efterfølgende kunne “vise det til deres partnere”.

Sådan fungerer det ikke i Kamasutra og tantra !

Det nytter ikke noget at tage på kursus og lære at danse f.eks. Tango, for så efterfølgende kommer hjem for at imponere sin kæreste med at “være god til tango”. Tango danses af to! …Og naturligvis gerne sammen med andre.

At fordybe sig i Kamasutra er som at lære et sprog. En praksis, der både kræver at jeg øver “mig” og at vi finder sammen i dialog. Det er i dialogen jeg ser, om mit sprog formår at skabe bevægelse og invitere. Det ene står ikke uden det andet.

At komme hjem til sin kæreste og tale russisk… giver ingen mening, med mindre hun altså er russer 😉

At mødes i lyst – ikke “din”, ikke “min”

Lyst kan ikke deles i “min lyst” og “din lyst”. Det bliver at forveksle det, der er “lyst til”, med lyst.
Vi kan måske mødes i “lyst”, hvis vi ikke stiller “noget” imellem, som hindrer kontakten: Historier, fantasier, ambitioner, mål etc.

SKAL jeg have en partner for at…

Det betyder ikke, at man nødvendigvis SKAL have en fast partner for at deltage på vores Kamasutra-workshop´s. Vi har en liste for kvinder og en for mænd, og forsøger at få det til at gå op. Kamasutra henvender sig i øvrigt ikke – som Ananga Ranga gør det –  specifikt til “par” i et parforhold.

… Og melder I jer på to og to, er du/I sikret en plads – naturligvis efter en samtale, som på alle vores øvrige seminarer.

Ring på 20214915 og hør nærmere og læs om kurset i Kamasutra her

Previous Article
Next Article