kroppen

Kroppen – center for mine omgivelser.

HVAD er kroppen? Jeg tænker ikke at der findes noget enkelt eller endegyldigt svar på det spørgsmål. Jeg vil end ikke adskille- eller dele- kroppen fra sindet.

I en række korte indlæg vil jeg beskrive forskellige perspektiver på kroppen. Ikke mindst som alternativt til blot at betragte den som et “transportmiddel for et intellekt”.

Kroppen som et bevægeligt nulpunkt

Vores evne til f.eks. tidligt at bedømme afstande. F.eks. når vi rækker ud efter “noget” nærmest efter at vi er blevet født, gør kroppen til et “nulpunkt” eller reference, der ikke kan forskydes uden at kroppen bevæger eller bevæger sig.

Jeg sanser og gen(er)kender et “mig” som dette bevægelige center for “mine omgivelser”.
Det sker “ikke-begrebsligt”. Ingen af os vil være i stand til at sætte ord på disse kontinuerlige forskellige sansninger i “rummet”.

Min opfattelse af at være “konkret” er ikke et resultat af beskrivelse eller tanker, men af “resonans”.

Følelsen af “eksistens” genskabes hvert øjeblik med andre ord igennem variationer i såvel omgivelserne, som “min krops” mere eller mindre erkendte og kompetente bevægelse i forhold til dem.

At være verden og være I verden?

Denne kontinuerlige eksistentielle opfattelse af både at være verden, og at være i verden… Må vi have til fælles med alle levende væsener? Den er ganske enkelt afgørende for vores evne til at bevæge os i integritet!

Hvis vi erstatter den med en fortælling om afgrænsning og mine grænser og forventninger om at andre dyr og mennesker “respekterer dem”? Vil vi uvilkårligt opleve andre som potentielt farlige, og ikke mindst SELV blive opfattet som en trussel: Som “noget” der bevæger sig, uden at se og sanse det, som er, ved at være mere optaget af fortællingerne om det, som er eller burde være?

Du kan være med til at undersøge: Hvad kroppen er? .. Enten i vores aftengruppe: Hvad er krop? Eller i vores praksis-fællesskab

Previous Article
Next Article