Kvinde

At undersøge det kvindelige

På seminarerne i Mahamudrainstitut inviteres der til at tage kontakt til “det kvindelige (princip)”.
Hvad betyder det?

Kontrol som mantra

Vi lever i et samfund, hvor kontrol og styring er blevet til et manta. Det kollektive budskab lyder således: “Hvis noget ikke kan måles, så har det ingen værdi.”

Vi gøres “resultatorienterede”, skal “fremad”, “udvikle os”,”have succes” og helst også nå at indfri alle vores drømme. Mennesker er hele tiden “på vej” et andet sted hen.

Det meget omtalte “nu”

I kølvandet på denne tendens er et begreb som “mindfulness” blevet støvet af. Igen og igen pointeres vigtigheden af at “leve i nuet”. For mange bliver dette til endnu en ambition, som skal indfries – enten i ambitionen om at blive “færdig” som endnu en “mindfulness-instruktør” i et af de mange uddannelsesforløb, der oprettes til formålet, eller som det kommer til udtryk i et dagligt “suk” over, at det igen ikke er lykkedes at leve i dette så omtalte “nu”, eller i en absolut selvmodsigende selvbebrejdelse over: at “jeg endnu ikke kan leve opmærksomt hele tiden”.

Få indser, at det slet ikke er muligt at leve, uden at det sker lige i dette øjeblik. At det netop er ambitionen, kontrollen og behovet for at have styr på, som stiller sig i vejen for at “få øje på det”.

Det kvindelige har fået mindre plads

I takt med at ovenstående udvikling har taget fart, har det kvindelige fået mindre plads. Den såkaldte kvindefrigørelse, indeholdt ikke megen frihed, men førte snarere til at det kvindelige blev erstattet af en “lige ret til at være mand(ig)”.

Idag er der langt imellem kvinder med kontakt til det kvindelige. De ser måske kvindelige ud? Og måden kvindeliv leves på er præget af kontrol, ambition, ønske om succes, målrettethed, præstation og ikke mindst stress. En stress der også inviterer ind i depression og meningsløshed.

Det handler ikke om: “historien om at være kvinde”

Når jeg skriver om det mandlige og kvindelige, peger jeg ikke på den “kulturelle” forståelse af at være mand og kvinde. Reklamebranchen og de forskellige industrier har meget travlt med at skabe etiketter, som kan klæbes på hvordan man skal SE UD og VÆRE for at være en “rigtig” kvinde eller mand. Sjovt nok skal de begge f.eks. have et “vaskebræt” på maven, og forfængeligheden har heller ingen grænser for dem begge.

Sådanne beskrivelser kan også findes i “tantra kredse”, hvor der til det at være en “tantra-rigtig” kvinde og mand opsættes helt bestemte fortællinger, der kan tjene som inspiration – og nok en ambition.

Kvinder og mænd får sværere og sværere ved at møde hinanden med baggrund i, at de begge er mere optaget af at “være nogen eller noget” og af at “bruge” – end af netop “at mødes”.

Det mandlige og kvindelige udtrykker med andre ord i denne Tantra ikke “vores fysiske køn”.

En puls i bevægelse

Det “kvindelige og mandlige” i det, der skrives her, peger i stedet på den “puls”, der skaber bevægelse. Som at “åbne” og “lukke”, udånde og indånde, afspænde og spænde.

At have adgang til “det kvindelige” fungerer således IKKE som en intellektuel proces. I denne Tantra betyder det “at åbne” – “at hengive” – “at skabe rum for bevægelse”.

Svært for kønnene at mødes

Jo længere “væk” dette kvindelige princip kommer, jo sværere bliver det for begge køn at mødes.

Forstand og intellekt har meget svært ved at erkende bevægelse. Kontrollens væsen er at ville STANDSE det bevægelige og “fryse” det, som bevæges og bevæger til at være “noget”.

Hvor der ikke kan sættes et navn på, eller skabes forudsigelighed, vil et kontrollerende sind producere angst.

Manden oplever sig som mand i mødet med det kvindelige

Manden oplever sig selv som MAND i mødet med det kvindelige. For at opdage det kvindelige hos hende der står overfor, må han have adgang til det kvindelige i SIG SELV.

Når det menneske, som han er sammen med fra barnsben af, måske nok fremtræder fysisk som kvinde, men agerer som en mand, så bliver det meget vanskeligt for ham at udvikle kontakten til dette kvindelige i sig selv. En kontakt der paradoksalt nok er det, som udvikler ham som MAND.

På samme måde vil kvinden – der lever i den mandige “lukkethed” – have store vanskeligheder ved at se manden foran sig.

Begge “lukker”. Begge “spænder”. Rummet for bevægelse bliver meget snævert.

At komme som kvinde i Mahamudrainstitut

I Mahamudrainstituttets seminarer og uddannelser søger vi at skabe en ligelig fordeling imellem de to køn.

Igennem den ramme, som der inviteres ind i, åbnes der for at undersøge bevægelse, og frem for alt den bevægelse som opstår imellem det mandlige og kvindelige i det “indre” og i det “ydre”.

Dette at genopdage en kropslig bevidsthed. At udvikle bevægelighed og kunne balancere. Åbne og lukke i opmærksomhed med adgang til et autentisk og impulsivt NEJ og dermed også til et stort JA til livet selv – får mennesker til at stråle.

Kvindelig urkraft

Det fungerer som at få fat i en “urkraft” hos mænd og kvinder. Som at slippe en intellektuel ambition om at skulle være “rigtig” og stedet begynde at se. Ud af det vokser en “sikkerhed”, som ikke skyldes en tro på “sig selv”, men beror på, at der med stor bevægelighed opstår frihed. Og frihed følges ad med både ansvarlighed og kærlighed.

For kvinder, der kan leve et helt liv i ønsket om at blive begæret (helst af så mange mænd som muligt), erstattes denne lidelsesfyldte tilstand med en naturlig kontakt til Lyst.

Intet er så tiltrækkende som…

Intet virker så tiltrækkende som lyst! – Den direkte, umiddelbare naturlige kontakt til den puls som får vores hjerte til at slå både sit første og sit sidste slag. Erkendelsen af at livet leves i rummet imellem en ind- og en udånding.

Et fællesskab

Jeg kan unde mange at opleve et fællesskab i mødet med det kvindelige (og dermed også med det mandlige), hvor konkurrence og sammenligning ingen betydning gives.

At komme i Mahamudrainstitut betyder at ville fordybe sig i bevægelse og erfare igennem trygge møder med saft og kraft.

At undersøge sammen med kvinder i kontakt til det kvindelige og med mænd, der opdager eller har opdaget, at kontakten til det mandlige finder sted i mødet med en kvinde.

Kærligst Jesper

Previous Article
Next Article