Lyst smitter

Lyst smitter som virus. Hvordan beskytter du dig?

Lyst smitter som virus. Hvis du “ikke kan mærke Lyst”, eller synes at du er “for lysten”, så handler det om, hvordan du beskytter dig imod den.

Hvad beskriver ordet “Lyst”?

Jeg siger gerne at “lyst” er det, vi er. Den spontane bevægelse, som gør, at det levende lever: At hjertet slår, lungerne trækker vejret, at vi bliver sultne, søvnige, vågner op igen, gaber, ler, bliver vrede, føler smerte…

Alt det som ikke kan forlanges, kræves, købes, byttes og kontrolleres. Det sker “bare” af sig selv.


…Og det gør det så måske alligevel ikke helt! … Altså sker af sig selv?

Det sker i sam-bevægelse med alt det, vi opfatter som “udenfor os”. Solens, jordens og månes bevægelser, tyngdekræfterne, tidevandet, vinden, lyset, mørket, temperaturen, alt de vi møder – mennesker dyr og planter…

Hver eneste forstyrrelse og bevægelse vi er i stand til at opfatte, forstyrrer, skubber, ælter, irriterer, kilder, inviterer og berører os spontant og helt udenfor vores kontrol.

Selv det menneske, som søger at komme i kontrol, skaber kontrollen, som en måde at møde alle disse forstyrrelser på.

Lyst smitter som latter

Tænk bare på de gange, hvor du har siddet i en sal sammen med mange mennesker, der griner højt!
Der skal virkelig en ihærdig indsats til for IKKE at le med…

Du kan prøve en enkel øvelse her (snyd ikke!)

Sig “Ha”!… (gør det)
Sig så “Ha Ha”!
og nu: “Ha Ha Ha”..
“Ha Ha Ha Ha
“Ha Ha Ha Ha Ha”
“Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha…..”

Sans og lyt til hvad der sker!?

Ja det er så enkelt!

Der er ingen emotioner, der er dine “egne”

Hvad jeg skriver er: At der er ingen emotioner, der er “vores egne”. Vi bevæges af og bevæger det hele!

Der er igennem tiden lavet mange undersøgelser af, hvordan mennesker med vidt forskellige holdninger og f.eks. moralske overbevisninger til seksualitet og nøgenhed, ophidses seksuelt når de vises billeder af erotiske situationer.

Det sker også, når de siger, at det ikke påvirker dem. Det kan måles fysiologisk på kroppens reaktioner.

Når, jeg i overskriften skriver at “Lyst smitter som virus”, så skulle jeg måske hellere skrive: At den opmærksomme kontakt til seksuel Lyst og elskov virker som en infektion.

En påvirkning, vi kan vaccinere os imod, sådan at vi i hvert fald ikke lader os synligt forstyrre af den!

Når Lyst smitter? Er der så en kur imod?

Hvis Lyst smitter som virus, hvordan kan vi så forebygge det?
Hvad er det med andre ord, som gør, at et menneske føler at det “ikke længere med sanse seksuel lyst”?

Det er et spørgsmål om at træne det. Metoden kaldes for “at kontrollere sig selv”..
“SELV” er en forkortelse for den…

Når vi taler om sygdomme, virker medicin gerne ved at “hæmme” bakteriers eller viras muligheder for at formere sig. F.eks i at “sætte sig fast”.

På samme måde kan vi hæmme den seksuelle livslyst. Ja måske så godt, at vi nærmest opnår immunitet?

Lyst smitter ikke, når vi gør den forkert!

Vi kan f.eks gøre den “forkert”..

Det gøres på den ene side igennem moralsk be- eller fordømmelse. Den udspringer gerne af ideologi eller religion.


Indirekte kan det også ske ved at stille meget klare krav til “Hvornår den er rigtig for MIG”!

Vi kan gøre den til et spørgsmål om det rigtige udseende”.. Det formuleres gerne med ordene. “Jeg tænder på…. eller Jeg tænder IKKE på…”

Stil krav!

Vi kan også stille krav til omgivelserne. At de skal være “rigtige”. Eller tale om at være i den “rigtige stemning”.

Den den kategori af hæmmede hører det også at gøre andre menneskers åbenlyse lyst til “for meget”. Det betyder også at opstille en målestok for, hvornår ens eget udtryk for lyst er det.

Tid

Tid er en helt fantastisk hæmmer.

Tid indgår i stort set al kontrol.

Kan vi ikke gøre det hurtigt?” …. eller “langsomt”.. begge dele er lige godt som hæmmer.

“Jeg HAR ikke tid til det!” Er fuldstændig eminent – den slår nærmest al spontanitet og opmærksom kontakt til lyst ihjel.

Væmmelse

Vi kan også finde det ækelt. 
Væmmes ved det. Det øver vi ved tidligt at få at vide, at vores krop og det, den afsondrer, er “ulækkert.”
Det er et forfærdeligt overgreb i mine øjne, at lære børn, at det de ER, er ulækkert!
Det kan virkelig sætte sig fast…

Forventninger og “gøren”

Det er også muligt at hjælpe hinanden med at hæmme denne lyst: Det rækker at mødes i meget klare forventninger: “Nu skal vi gøre noget for og ved hinanden – for at få noget dejligt ud af det”. Tilføj et eller flere “mål”, og inviter til at vurdere: “Er det godt nu?” “Var det godt?”. “Gør jeg det rigtigt?”

.. Så er den hjemme!

Pligt

Når det oven i købet kombineres med betingelser og pligt: “Det er vel derfor vi lever sammen?” eller: “Synes du ikke også, at det er ved at være længe siden!” … så øges virkningen.

Monopol

Den absolutte langtidsvirkende vaccine hedder: “Monopol”: “Jeg skal være den eneste du både har lyst til, og undersøger seksuel lyst sammen med!”. .. Hvis ikke det har tilstrækkelig virkning, så tilsæt en passende mængde jalousi!

Den virker også, hvis du lever alene. Så skal du bare søge efter en, som kan blive “den eneste ene”. Husk at sikre dig at vedkommende også kan leve op til det, inden I indlader jer på noget seksuelt intimt med hinanden. På den måde kan du øge kurens effekt ved at tilføre “skuffelse”, “bekymring” og “angst” for tiden “bagefter”..

Tvang

Slutteligt behøver jeg næsten ikke at skrive: At “tvang” – uanset om det sker igennem en anden som tvinger? Eller at det er dig selv, som føler dig “tvunget til… ” – … Dræber al seksuel lyst.

Det kan virke så voldsomt, at total overfølsomhed og intolerans med rette opstår.

Kan vi “få mere” – når Lyst smitter?

Nej! … Ingen kan være mere, end de er.
Hvor vi bevæges spontant og uden anstrengelse? Er letbevægelige – eller let “antændelige”! Erkender vi, hvordan livet og lysten bruser igennem alle celler i kroppen.

Om det er i sorgen og smerten over tabet af en ven og elsker? I savnet, i den spontane tiltrækning eller frastødning. Ja selv i den umiddelbare vrede, temperament og endog fysiske forsvar, ser jeg denne levelyst: Den impuls, der holder det levende i live, i stadigt vekslende omgivelser.

Umiddelbar emotionalitet øves ikke, hvor alle forstyrrelser dæmpes til at sanses som vat. Emotionalitet og lyst bliver SÅ tydelig hvor forbindelsen imellem det, vi ellers har lært at se som “derude” og det “derinde” – åbnes og lukkes aktivt, spontant og let.

Jeg kalder det: “At give adgang!” … At “Tage ind!”… og “Sende ud”..
Alle livets funktioner handler om at tage ind og sende ud igen.
Også at “tage dig ind i mig – og sende ud igen”. Gribe og slippe, Åbne og lukke…

Hvis vi tager noget ind, og vil “beholde det derinde”, uanset om det vil ud!? Så bliver vi utilpasse. Det forebygger om noget, at lyst smitter.

Vi øver denne umiddelbare spontane bevægelighed, når vi anerkender, at vi bevæges af alt, og bevæger alt. Og er villige til at se, sanse og erkende: Hvordan?

Previous Article
Next Article