Mahamudra-instituttets videoblog

Magt og begær i tantra og relationer

Magt og begær følges ad. Lige så længe jeg søger at opnå noget fra et andet menneske, lige så længe vil et møde handle om magt.

Magten skabes ved at gøre et menneske til et middel til at opnå noget andet end det, der sker lige her og nu. Magt opstår igennem betingelse – som i en handel.

At iagttage naturen af det, som er, betyder at “se og sanse” hinsides “at ville noget med det”.

Hvis en mand f.eks. mødes med en kvinde i forventningen om at “få en god oplevelse”, at blive tilfredsstillet, eller at kunne give hende en god oplevelse, vil mødet invitere ind i en magt-relation – og naturligvis omvendt.

Drikker jeg en kop kaffe med dig på en cafe for at opnå noget fra eller med dig – om du så er min chef, en date, en bekendt eller en “forretningsforbindelse”, så spiller vi med magt.

I det spil, tages alle midler i brug. Både de åbenlyse og de subtile.

Hver især vil bruge de midler, som de synes at have til rådighed. Hvad enten det sker bevidst eller ubevidst.

Magt og begær betyder krænkelse

Hvor, der relateres med magt, vil der finde krænkelse sted.

Det er både hensigten med- og frugten af- magt: At få nogen til at gøre noget, de ellers ikke af-sig-selv ville gøre.

Det, der “handles med” og krænkes, er den enkeltes autonomi og integritet. Der sjakres om “frihed” og med den muligheden for at bevæge sig ansvarligt og opmærksomt. Hvad, der betinges, kan ikke mødes i kontakt til kærlighed.

I kærlighed søges intet.

I kontakt til kærlighed søges slet ikke..

Tantra – alt-muligt

For mig er dette hamrende vigtigt. Både når jeg mødes med mennesker generelt, og i særdeleshed når jeg/vi inviterer til seminarer på Mahamudrainstitut.

Jeg kan ikke “styre” eller kontrollere dig til ikke at ville noget fra mig. Jeg kan iagttage det, der sker i mig og bevæge mig med det.

Hvis, du f.eks. lægger dig passivt hen for at “lade mig gøre noget ved dig”, så vil det være en invitation ind i magt.

Fornemmer jeg i mig, at jeg ikke bare kan “slippe mødet” men fastholdes af længsel, ambition, begær eller et brændende ønske om at blive set af dig – så bliver det et tydeligt tegn på magt og begær i måden, vi mødes på.

Vi ser ganske enkelt ikke ikke hinanden mere… Vi bruges.

Dette er svært!
Måske det sværeste af alt, når vi taler om “Tantra”.

At ville have noget UD af mødet…

Så længe mennesker vil have noget UD af intime møder med hinanden, meditation, kurser, massager, behandlinger, relationer eller hvad der nu inviteres til, så vil møderne invitere til alt andet end det, en tantra peger på.

systemisk cupisofi og elskovskunst

Systemisk uddannelse

Systemisk samtale

Previous Article
Next Article