seksualitet i Tantra

Seksualitet i Tantra, hvilken rolle spiller den?

Hvilken rolle spiller seksualitet i Tantra, og hvad gør, at jeg finder den så vigtig i den nyere tantra?

Hver gang, jeg reflekterer over det spørgsmål, kommer jeg frem til, at det basalt set handler om: “At tage ansvar for sin seksualitet”. At handle ansvarligt – svare an . At an-erkende sig som et seksuelt væsen.

Det betyder også “at tage den hjem til sig” og ikke længere lade den definere af moral, skam, religion, angst, kontrol og blufærdighed – og frem for alt: Af andre mennesker!

Seksualitet og integritet går hånd i hånd.
Hvor mange gør sig mon det bevidst?

Jeg ser, hvordan mennesker igennem tortur og i krig og konflikt netop søges ramt på deres seksualitet som et sikkert middel til at nedbryde enhver modstand og selvagtelse. Sådan har det været i årtusinder.

Seksualitet der betinges

Vi har igennem nu mange år mødt mænd og kvinder, som i den grad har betinget deres seksualitet både af en almen norm for, “hvordan man lever som et par”. Herunder også af den andens krav, forventninger og behov til, hvordan man skal “dyrke sex” sammen, som nogen vil kalde det.

Først efter en skilsmisse bliver det måske rigtigt tydeligt, at det også har været år, hvor ens personlige integritet har været under massivt pres? Integritet forstået som: “Evnen til at passe på sig i alle sammenhænge”.

Seksualitet i Tantra

Hvad er det så de klassiske Tantras har at sige i den retning?
De viser mig, hvor let det er at komme til at BETINGE sig selv og det levende af fortællinger, som gøres sande.

Hvis jeg vil passe på mig selv, så kan det ikke betinges!
Der er ikke noget – “Du må kun passe på dig selv når…”
Et sådant udsagn er ganske enkelt livs-benægtende og ødelæggende.

Det er vores helt basale livs-impuls at forblive i live og føle os trygge i det. Betinges vi af forventninger og krav reagerer kroppen spontant med at spænde i angst og forsøget på at opnå kontrol.

Når jeg skriver og taler om seksualitet i Tantra og dermed også om integritet, så vil det i samme åndedrag handle om, hvordan vi relaterer med hinanden? Ja hvordan du og jeg i det hele taget relaterer med det, som er?

Møder i dialog

At relatere betyder i min beskrivelse: “at møde verden – bevidst og opmærksomt”. At sanse det der sker “derude” – derinde, og at evne at bevæge sig kompetent i det møde.

Det er bla. derfor at vi på Mahamudrainstitut insisterer på, at et møde skabes i dialog. Den mest sårbare og udsatte position noget menneske kan bringe sig selv i er passivt at lade et andet menneske “gøre noget ved sig” – i en forventet ramme om en temmelig ensidig rettet aktion.

At tage ansvar for mig som et seksuelt væsen – betyder således:

At lære og øve at handle kompetent med autoritet og integritet i kontakt til lyst i ethvert møde, uden at lade mig eller andre betinge af noget som helst. …

I første omgang måske overhovedet at få øje på, hvordan disse betingelser i det hele taget opstår?

Så når nogen spørger mig om:

Hvad der får mennesker til at komme på Mahamudrainstitut igennem flere år?
Så er det DET!


At lære og øve at handle kompetent med autoritet og integritet i kontakt til lyst i ethvert møde, uden at lade mig eller andre betinge af noget som helst. …

Hvad tænker du om seksualitet i tantra og integritet? ..

Hvad tænker du?

Vil du tage din seksualitet og integritet hjem til dig selv?!
… Vil du undersøge det med andre, som ikke VIL noget med dig..

Cupisofi og elskovskunst

Aftengrupper

Previous Article
Next Article