seksuel lyst

Seksuel Lyst – Jeg længes efter mere lyst!

“Jeg længes efter mere lyst – seksuel lyst”. Flere gange om måneden modtager jeg en mail eller besked fra kvinder, der længes efter mere seksuel lyst.

Helt generelt handler det om seksuel lyst.
Det har givet vis en sammenhæng til at jeg/vi så åbent inviterer til at undersøge elskovens kunst – både på vores årsforløb og i tantramassage?

Fortællinger om “at have lukket ned for seksuel lyst”

Det er kvinder i alle aldre, som skriver til mig.

Jeg læser og hører fortællinger om:

  • At “have lukket ned” for den del af sig,
  • om at have dårlige erfaringer med sex,
  • om pligt, skyld og skam.

Jeg lytter til:

  • hvordan sex har været som at bytte-handle a´ la: “Først gør jeg ved dig og så skal du gøre noget ved mig!”.
  • Om følelsen af at have været udsat for overgreb og ikke mindst at have begået overgreb på sig selv ved at spille med for fredens skyld.

Fælles for de, som skriver til mig, er, at de ikke ønsker terapi.
Det er sjældent, at de føler sig “forkerte” eller at noget skal fikses eller behandles.

De vil bare gerne finde ind til “den der lyst” igen..

Og det er måske netop kernen?
Den er der!
Lyst er det, vi alle sammen er.

Det, jeg kalder for “Seksuel lyst”, er blot et udtryk af mange for den.

En længsel efter noget andet

På et eller andet tidspunkt “taber” vi måske bare både opmærksomheden og den bevidste kontakt dertil?

Tilbage bliver en længsel efter “noget andet…”.

Noget der er frit, uhæmmet, skabende, vildt, ømt, sanseligt, spontant og sprudlende.

Noget der ikke er forbundet med pligt, stress, moral, perfektion og ambition?

En længsel efter at kappe den elastik, der holder tilbage, når noget kunne se ud til at komme ud af styring eller være udenfor kontrol?

Hvordan finder jeg ind til seksuel lyst (igen)?

Fælles for fortællingerne er et ønske om at finde ud af “hvordan”?
Hvordan finder jeg ind til den der “lyst”?

Det fører til spændende samtaler, chats, mails og møder i fysisk berøring og elskov.

Jeg bevæges af dem. De er sårbare og intime.

Det er lysende klart for mig, at intet menneske inviteres i kontakt til lyst ved at tænke over, “hvordan jeg kommer i lyst”.

Lige så snart det, vi gør, skal have et mål eller en hensigt om at opnå noget bestemt, lige så hurtigt forsvinder kontakten til lyst i det.

Det ved enhver mand, der får besked på at “gøre sig stiv”, eller en kvinde der på forlangende, skal “blive våd”.

Hvis lyst er det vi er , så…

Hvis lyst er det vi er, så betyder manglende lyst, at alle vores forsøg på at være i kontrol, er det der gør, at vi ikke kan sanse kontakten til den?

Lyst peger ind i det, som ikke er hæmmet. Ikke kan kontrolleres. Ikke kan tvinges frem eller betinges af en eller anden hensigt. Lyst lader sig heller ikke presse ned i en bestemt form

Kontakt til lyst opstår simpelthen af-sig-selv, når vi ikke vil det…

Det er også det, som gør den farlig for hende eller ham, som er optaget af at være “ordentlig” eller “rigtig”?
En ambition om at være uhæmmet, som noget “man skal være for at komme i lyst”, vil sætte en solid lås for kontakten til den.
Det vil være lige så paradoksalt som at befale med ordene: “Vær spontan!”… eller “Gå ind og leg!” (som mange har hørt som barn).

Konteksten og den seksuelle lyst

Spontan leg, opstår af sig selv, når konteksten er til det, og vi åbner os for at lege.
På den måde er det at lege, meget lig at elske.

Hvad så?
Hvordan gør jeg/vi?

Først og fremmest vil det være forskelligt, hvordan vi hver især inviteres i kontakt til Lyst. Og naturligvis må der også være en hel del, vi som mennesker har til fælles.

De fleste kender til at møde et menneske, læse en novelle, se et foto, en film, eller høre nogen fortælle – og spontant sanse lyst i sig?

Vores sind og forestillingsevne er lige så formidabel til at invitere os ind i kontakten til lyst, som ud af den.

I kontakt med lyst kommer jeg, når jeg åbner mig for det spontane og lader mig bevæge med det.
Når jeg løfter foden fra bremsen og ikke skaber ambition.

Tryghed og sikkerhed er ikke det samme

Det forudsætter, at jeg føler mig relativt tryg men ikke sikker.
Tryghed og sikkerhed forveksles typisk med hinanden.

Jeg ler af det overraskende, når det vel at mærke ikke er overraskende, at det virker skrækindjagende.

Jeg frydes over det, jeg ikke lige havde forventet uden at det ligger for langt fra min forestilling.

Jeg inviteres af en “passende” forstyrrelse på en sådan måde, at jeg måske udfordres og alligevel formår at følge den?

Det sker lettest, når vi møder hinanden i et tempo, en tid, og -rytme som gør os i stand til at undersøge derfra, hvor vi selv mener at være? Det gælder uanset om vi mødes i samtale, på skrift, eller i gensidig berøring.

Frem for alt, sker det, hvor vi aktivt vil møde et andet menneske. Dette vil skal være der.

“Skal vi lege?”

“Vil du lege?” spørger det ene barn det andet… “Ja – det kan vi godt!” kommer svaret så… Hvis legen skal blive til noget.

Vi må være villige til at undersøge og udforske os selv. Såvel at sanse som at reflektere, iagttage og indlade os på at “prøve af..”.
Når børn leger, “gør de gerne som om”.

Det er simpelthen sådan både børn og voksne lærer noget nyt bedst.
Trygheden opstår i takt med, at vi føler os mere og mere kompetente, ved at gentage og variere, afprøve og undersøge.

Helt afgørende er det at sanse bevidst og opmærksomt i sig. Det sker, når jeg bevæger mig med det, der sanses. Når jeg ikke forsøger at få det til at passe med det, jeg mener at kende allerede.

Giv et menneske et stykke vævet stof og spørg det: “Hvad er dette for noget stof?” – og iagttag så nøje, hvad det gør!

Det bevæger sine fingre. Gnider det imellem sine fingre, løfter det måske op for bedre at kunne se det? Dufter til det.. etc… Det sanser og reflekterer.

Måderne jeg sanser og reflekterer på forstyrrer hinanden. De udtrykker en og samme bevægelse. Hvis, jeg ikke ser det, skyldes det simpelthen, at jeg ikke er opmærksom på- og bevidst om det.

Konteksten – og det jeg opfatter mig som…

Tag dit tøj af, læg evt en badekåbe over din krop, og sæt dig og chat med et menneske, du kender eller ikke kender ! Du vil sanse det fuldstændigt anderledes, end hvis du gør, som du “plejer”.

Smør dig langsomt og opmærksomt ind i en lækker velduftende olie eller creme. Sans aktivt hver en bevægelse og berøring. Du vil kunne få øje på, hvordan både dit intellekt og dine bevægelser, forstyrrer eller inviterer dig helt anderledes, end hvis du gør det som en rutine.

Hvis, du f.eks. undlader at trække gardinet for vinduet imens du gør det, vil den lille ændring i konteksten på et øjeblik fuldstændigt forandre det, du sanser, og det du tænker.

Konteksten, eller “sammenhængen jeg skaber mig i”, kan jeg let forstyrre og ændre.
Jeg kan gøre det ved at ændre det, jeg opfatter som værende “udenfor mig” – dvs. noget i mine omgivelser. Jeg kan også gøre det ved at skabe en anden fortælling i og om mig i situationen.

Konteksten er simpelthen det, der skaber min “selvopfattelse”. Jeg kan være bevidst eller ubevidst i forhold til, hvordan den skabes og forandres.

Når børn leger, er det netop kontekst, der leges med.
At lege som voksen – at finde ind i kontakt til lyst – fungerer på samme måde.

En elskovsmassage i seksuel lyst

En “Mahamudra elskovs tantra massage” fungerer som både et overordentligt sanseligt møde og en invitation ind i en anden kontekst end den kendte.
Den er blot en invitation af mange mulige.

Ethvert møde kan erfares som sådan en invitation. Det eneste der skal til er at få øje på det og en nysgerrighed efter at lege med det.

Previous Article
Next Article