seksuelt begær

Seksuelt begær og tantra – hvordan hænger det sammen?

Tantra har på den ene side intet med “Seksuelt begær” at gøre. I hvert fald ikke direkte. De klassiske Tantras inviterer til at iagttage livet og det levende: Naturen af det, som er… Og på den måde også at erkende hvad vi er, som det- eller dem- der iagttager?

Når der så alligevel sniger sig noget med “sex” ind, så skyldes det, at det ganske enkelt er helt centralt for, at vi overhovedet er her til at iagttage. Vi rundes af sex og seksuelt begær. Vi er sex… Vi er køn, med drift og lyst. Ja det fylder nærmest alt i forhold til hvordan kulturer og samfund bygges op, med sprog, normer, regler, love, hierarkier og konflikter. Magt og begæret efter den styres måske ultimativt også af sex og driften til det?

Primaterne organiserer sig omkring sex og seksuelt begær – om det så er med en erfaren hun, som omdrejningspunkt, eller en stærk han. Det er et spørgsmål om gruppens/flokkens/individets integritet – overlevelse og videreførelse som individ og gruppe, der styres af sex..

Uden sex, parring og formering – ingen variation. Uden variation ingen evolution.

Er der noget at sige til at seksuelt begær spiller så stor en rolle, som den gør?
Det er ganske enkelt DEN styrende drift eller kraft i alt levende.

Mange, mange mennesker længes efter “mere sex” eller i det mindste “bedre sex”. En anden sex..

Det handler ikke “kun” om sex, men om en følelse af at være forbundne og ikke alene. At høre til.. Blive set! Kunne se! Spejle sig som menneske i andre mennesker. Erfare, favne og anerkende sig som køn.

Noget så eksistentielt for os alle kan naturligvis udnyttes som et magtmiddel, der motiverer eller binder. Af sex fødes også begær…

Skam

Gøres begæret “forkert”, kan vi skabe skam. En skam der dybest set retter sig mod vores nøgne eksistens og natur! Det får mennesker til at skjule sig, eller kamuflere deres natur bag kunstige masker og gode miners spil. Med det skabes også angsten for at blive “afsløret”. Dvs. at fremstå nøgen som natur…

På den måde gøres Naturen forkert og Kulturen rigtig.
Reflekter lige over det et øjeblik!

Jeg er langt fra den første til at finde det absurd!
Tidlige Tantras favnede seksualiteten i al sin naturlighed igennem åben afspændt iagttagelse og praksis.

Ikke at iagttage- eller at ville se det, finder jeg unaturligt..

Seksuelt begær og skam

Hvad, der omgives med skam, gøres i det skjulte.

Det betyder, at det bliver vanskeligt at “lære at elske” i det åbne. Unge fumler sig frem. Ser film på nettet, der gør sex til brug og forbrug.

Hvad, nogen bruger til noget, vil være adskilt fra den, som bruger det. Det fungerer som at anvende en ild-drager som et værktøj til at arrangere brænde i bålet med, fremfor at gøre det med sin nøgne sårbare hånd. Det er praktisk, når det handler om ild. Der har vi brug for en passende afstand.

Når, det drejer sig om at elske, ønsker vi nærhed og anerkendelse, og så mødes vi af billeder og idealer, der gør det modsatte!

Det gælder ikke kun for de unge. Jeg ser det også hos voksne.

Se at afstanden skabes som illusion

De klassiske Tantras inviterer til at se, at afstanden imellem os, virker som illusion: At vi ingen egen-eksistens har uden hinanden, det der bevæger, og det som bevæges.

VI lærer i vores kultur at skabe og vedligeholde illusioner om, at “jeg findes”, og er “helt særlig”.

Midlet er at gentage fortællinger om, at vi er individer: “En nogen, der er adskilt fra de andre”. En der skal være “brug for” på arbejdsmarkedet og i privatlivet.

Vi lærer at se os selv og hinanden som “ressourcer”, der kan bruges, købes og sælges på forskellige “markeder”. – At se det at leve, som et spørgsmål om “køb og salg” og “at bevare sin markedsværdi.”

“Nå så må jeg ud på kødmarkedet igen!” Sagde en kvinde til mig, efter at hun var blevet skilt.

Vil vi bruge eller underholde hinanden, så gøres vi til værktøjer og midler til tilfredsstillelse. Vi betinges af målet eller formålet.

Hvor, vi mødes i kærlighed, må al brug og forventning ophøre. At elske kan ikke være et middel til noget andet. Der elskes for at elske. Elskovens opfyldelse er elskoven selv.

“Den findes” kun, SOM at “der elskes.” .. Der er ikke en, der er ikke to, der er det, som -er, -bevæges og -bevæger.

Mennesker bøvler med seksuelt begær

Jeg skriver- og udgiver mange tantra-relaterede artikler.

Hvad, der slår mig er, at det som læses allermest, er de som direkte handler om sex.
Det er ikke så mærkeligt. Mange mennesker bøvler med den. Enten fortrænges behovet for seksualitet, eller den fylder…

Fælles for de to muligheder er, at det som ønskes, er “noget andet”. Sex, der adskiller, forstærker følelser af ensomhed.

Adskillelsen vil jeg også beskrive som afgrænsningen. Den der skal skabe og opretholde et “selv”.

“Han står i vejen for sig selv!”… Kan vi sige på dansk.
Nej! ..

“Selv” stilles i vejen for at leve i erkendelse af at være et med “naturen af det, som er”.

Vil du være med til at undersøge dette i et fællesskab?

Previous Article
Next Article