sex er

Sex er en grundforudsætning for at leve!

Sex er en grundforudsætning for at leve!

Det er ikke tilfældigt at nogle af de største hjemmesider i verden målt på brugere og trafik handler om sex.

Vi opstår igennem sex, Sex spiller en meget stor rolle i måden, vi relaterer med hinanden på, skaber identitet på, og lever vores liv på. Jeg vil gå så langt som at skrive at sex ganske enkelt er den helt basale impuls hos organismer, der formerer sig igennem parring, fremfor blot at dele sig i to.

Reproduktion igennem sex er opstået for at øge kompleksiteten og variationen som en nødvendighed for at overleve som art i et meget hurtigt forandrende miljø og univers.

Sex handler om livets integritet: Opretholdelsen af sig selv..

Sex kommer af lat. ‘sexus’ og betyder ‘køn’ i betydningen “kønnet formering”

Køn?

Biologisk set fødes vi med et køn. Vi vurderer det udefra kombinationen af X og Y kromosomerne. XX fører til et kvindeligt individ. XY til et mandligt. Det kan ske variationer således at der kan fødes XXX, XXY eller XYY varianter, men ingen YY.
De sidste kan ganske enkelt ikke opstå!

Meget tyder på at Y kromosomet er opstået igennem en mutation af X, med den funktion at kunne skabe variation i det afkom, som XX individer kan producere. Individer med Y i deres kromosom.

Sex er også kultur

Kulturelt set har køn eller sex spillet en meget stor rolle. I mange kulturer har forskellig kønsidentitet og deraf også seksualitet fundet plads.

Ofte først efter megen modstand fra flertallet og den gældende ordensmagt og med stor lidelse for de som “følte sig forkerte i det køn, de blev født som..”

Vores opfattelse og fortællinger om køn og seksualitet er dybt forankret i menneskets forskellige måder at skabe kultur på, og dermed om noget også for måden vi kan leve i integritet på i de fællesskaber vi vokser op i.

Seksualitet fungerer som et ordensskabende element, og kan dermed også føre til stor “uorden”.
Den fremstår som en af det mest væsentlige – hvis ikke den væsentligste – faktor som styrer vores måde at relatere med hinanden på, og dermed også hvordan vi grundliggende bevæger os med alt!

Seksualitet kan ganske enkelt aldrig holdes “udenfor”. Den er indlejret i naturen af det, vi er…
Den er definerende for vores liv!

Nu skal det hele vel ikke handle om sex?

“Nu skal det hele vel ikke handle om sex?” .. ville nogle eller mange måske sige?
Jo det “hele” sker på en baggrund af sex. Også – eller måske netop (!) når vi forsøger at fortrænge det.

Vores køn og seksualitet er ganske enkelt styrende for, hvordan vi lever i integritet! Dvs. Passer på hinanden og overlever som art, gruppe, og individ.

Vores køn og seksualitet er ganske enkelt styrende for, hvordan vi lever i integritet!

Hvis vi virkelig vil undersøge vores adfærd, natur, kropslighed og måden vi tænker-, føler-, bevæges- og sanser- på, så kommer vi ganske enkelt ikke uden om det!

Sådanne undersøgelser kommer uvilkårligt også til at handle om, hvordan vi skaber orden. Dermed i samme åndedrag også om “uorden”.

Den spænding imellem det ordensskabende og det ordens-forstyrrende. Det formende og det opløsende bliver om noget definerende for, hvordan vi oplever vores liv.

Kan du se, hvordan bevægelsen imellem:

Det kontrollerende og det kreative også spejles i det?
Det regelrette og planlagte overfor det spontane?
Form og den frie impulsive bevægelse?
At indsnævre- eller udvide muligheder?
Frihed eller binding?

Sex er også fantasier, længsler og drømme

Tænk bare på hvordan længsler, fantasier og seksuelle drømme, gerne kredser om noget, der er “forbudt” eller “meget uordentligt “..

.. Og hvordan magtstrukturer bygges op omkring tydelig identitet, regler, grænser, krav, kontrol, forventninger, form, planer, og frem for alt tid (program) og penge.

Orden peger på “betingelser”, viden og forbehold.

Det kreative og lystne på at undersøge igennem sanset iagttagelse og anerkendelse af det, som er og opstår uden at søge efter noget “kendt”.

Det ene eksisterer ikke uden det andet.

Du og jeg bevæger os i forhold til noget andet: Tyngdekraften, jorden, og alt det “andet”, vi lever i kraft af. Vi betinges af, at vi er “mennesker”, og af at vi fødes med impulsen til at holde os i live.

Vi kommer også til live igennem sex. Vi ER sex… køn. Lystne impulsive nysgerrige og undersøgende organismer, som grundliggende vil lege og parre os med hinanden.

“Rammes vi” på vores seksualitet, undertrykkes den, eller ser vi ingen muligheder for at leve den, så vil det ofte også være livs-lysten og -kraften, der kommer under pres.

Tantra undersøger naturen af bevægelsen imellem: At åbne og lukke…I anerkendelse og fuldstændigt uden anstrengelse. <3

Previous Article
Next Article