tage sin seksualitet ind i mødet

Tage sin seksualitet ind i mødet! Ja virkelig?

At tage sin seksualitet ind i mødet! Her for nyligt havde jeg en kort udveksling over mail omkring det at tage sin seksualitet med i et møde.

Vil du uddybe?

Anledningen var et blokindlæg omkring professionel distance. En kvinde, der er uddannet som Tantra behandler og inviterer klienter til sådanne behandlinger og -terapi spurgte mig, om jeg ville uddybe mine tanker og holdninger til ikke at have den distance.

Et af de sætninger, som blev siddende hos mig, var at “en tantrabehandler ikke skal tage sin seksualitet ind i mødet!”.

Nu tænker jeg, at en hel del misforståelser opstår, når en Mahamudra Tantramassage tænkes som en “behandling”.

Det er den ikke!

Det kommunikerer vi meget tydeligt både til alle, der henvender sig, og på vores hjemmeside. Den er i stedet en invitation til at erfare elskov – måske på en anden måde end det, der hidtil er erfaret?

Der findes altså ikke en “Mahamudra tantra massage behandling”.

Er det muligt IKKE at tage sin seksualitet ind i mødet?

Nuvel. ideen om at “holde sin seksualitet udenfor et møde” blev ved med at spøge i mig.
Jeg reflekterede over, hvordan det overhovedet er muligt?

Løber jeg rundt med “en seksualitet”, jeg kan lægge fra mig, eller stille udenfor et møde med et andet menneske?

Jeg vil skrive, at jeg ER et seksuelt væsen, med alt, hvad der er i mig. Fra det splitsekund, jeg ser et andet menneske, er den i spil. Hormonelt, emotionelt, intellektuelt , fysiologisk. Ja i alt det, jeg er.

Det meste af det vil, på trods af at jeg i så mange år har beskæftiget mig med seksualitet og elskov, være ubevidst? Jeg er et køn. Jeg har ikke et køn. Og med det er jeg “seksualitet”.

Hold lige dine erfaringer ude!

Det ville svare til, hvis nogen sagde til mig: “Nu skal du holde dine erfaringer ude af mødet”! ..
Okay jeg stiller så kassen med alle mine erfaringer i, udenfor døren, og går ind i rummet blank som en aftørret og poleret tavle. Jeg ville i så fald fremstå som en voksen baby, der højest kunne pludre et “gi-gy”.

Når, jeg finder dette vigtigt i forhold til Tantra Massage, så handler det også om, at en Tantra inviterer til “at anerkende naturen af det, som er.” Se naturen i sig. Og den natur er altså seksuel.

Jeg og du bliver til igennem sex. Mange mange udfordringer af emotionel og følelsesmæssig karakter knytter sig til måden, vi relaterer med hinanden på. Det er i aller højeste grad styret af være køn.

Hvordan opstår frygten for at tage sin seksualitet med ind i mødet?

Hvorfra kommer så denne forsigtighed eller frygt for at “tage sin seksualitet ind i mødet”?

Måske knytter den sig til en forståelse af seksualitet som noget “farligt”. Noget der vil have eller tage noget fra nogen?

Måske har den bund i en sætning som:
“Jamen det er jo ikke mig som behandler, der skal være i fokus, men min klient. Jeg skal holde mig udenfor.”
– som jeg også jævnligt læser i forskellige variationer.

I Mahamudra tantra massagen, der, som skrevet før, former sig som et elskovsmøde og ikke en behandling ville ovennævnte blive absurd.

Lyst i mødet med det levende

Lyst blomster i sit udtryk i mødet med det levende. Hvis, jeg møder et afspændt, naturligt smilende menneske, der hviler i sig, så “smittes jeg” både af smilet, og den tydelige lyst, smilet udtrykker

Kontakt til Lyst trives ikke i “fokus”!
Tværtimod…
Hvis, der sættes fokus på, at jeg skal “have en orgasme, eller “opleve stor nydelse”, så er det hverken orgastisk eller nydelsesfuldt men nærmere stressende.

Kontakten til lyst vokser med opmærksomhed. I den er der intet fokus, men øje for alt det, der er og sker: At sanse sig i mødet med det andet/den anden uden at skulle noget sted “hen” med det…

At være sammen i opmærksomhed

Jeg kan også beskrive det som at være sammen i sanselig bevægelse. I et VIL der ikke styres af en plan eller ambition om “noget bestemt”.

Om jeg samtaler med mennesker, mødes i elskov, danser, går tur eller vi bare er stille sammen, så er jeg der seksuelt. Jeg bevæges og bevæger det, der er, som jeg er.

Farligt og ubehageligt bliver det i min optik, hvis noget af det, som er, holdes skjult. Jeg fornemmer, når det sker.

Det sanses som spænding eller agtpågivenhed. Som at opretholde en illusion om adskillelse og distance i mødet, og samtidig “gøre som om” at det er nært.

Det er ødelæggende at gøre sig til et redskab eller et middel

“Jeg berører dig over hele din krop! og hold lige min seksualitet ude af mødet! Jeg er bare et redskab til at levere en ydelse. .. For at give dig noget”.

Den måde at mødes på virker ødelæggende. Mest på den som inviterer og vil “levere”. Det er vanvittigt anstrengende at skulle “passe på sig selv” i angst eller holde en maske.
Jeg ser det som en illusion, at kunne “holde noget som helst af sig selv ude” af noget møde!

Er der er alternativ?

Alternativet ser jeg som noget fundamentalt andet end at “behandle”.

Det begynder med at anerkende og blive bevidst opmærksom i sin egen seksualitet.
Det, der er sandt, er smukt.
Det, der er sandt er kærlighed.
Det er det, du og jeg er.

Anerkender jeg, at det jeg er, er lyst, impuls og spontanitet, så genopdages også den umiddelbare bevægelighed. Det bliver stadig lettere at flytte sig naturligt og uden anstrengelse hen imod eller væk fra. Det sker uden noget behov for at begrunde eller forklare.

I den bevægelseskompetence opstår tryghed. Den kommer ikke længere udefra eller igennem kontrol. Intet gøres længere “givet” og forventninger erkendes tydeligt som indpakkede krav eller forsøg på at binde.

Når jeg på den måde står bevidst opmærksom i den Lyst, jeg er, tages intet møde for givet.

VIL jeg mødes?
Med alle?
Nej bestemt ikke.

Dette VIL – bliver meget tydeligt at se i sig fra den allerførste indledende kontakt.
Mødes vi, handler det ikke om at give eller modtage, få eller have. Vi bevæger os sammen i det, som passer nu og er villet.

Ingen, absolut ingen, kan behandles til at elske i opmærksomhed og kontakt til lyst…
Det sker kun ved at øve det sammen med et menneske, der selv har erfaret det og vil..

Er det så det vi gør? Ja…
Det er også det, vi sammen undersøger i alle sine mange spændende facetter på vores Årsforløb i Cupisofi og elskovskunst på Mahamudrainstitut.

Der tager vi vores seksualitet ind i mødet

Previous Article
Next Article