tantra handler om sex

Tantra handler om sex

“Livet handler vel om mere end sex?” Den sætning kan jeg ind imellem både læse og høre i forskellige sammenhænge. For mig bliver den til en kilde til undren: Kan livet da blive til uden sex? Tantra handler om sex,

Alt levende lever i lyst.

Alt hvad der lever, lever igennem en puls af formering, bevægelse og død. Se dig omkring og læg mærke til hvordan hver en blomst, hvert et insekt, alle dyr og organismer fra den mindste til den største lever i seksualitet og lyst!

Denne beskrivelse knytter sig naturligvis til en brug af ordet “sex” som en samlebetegnelse for alt, hvad der har med formering og forplantning at gøre. Osho, der om nogen har bidraget til at tantra er blevet kendt, vil jeg citere for at sige: “At al energi er sexenergi”.

Vi kan have en forestilling om at livets cyklus for os mennesker, kan beskrives igennem en række faser som f.eks.: Undfangelse, graviditet, fødsel, opvækst, modenhed, alderdom og død. Sex er involveret ved undfangelsen, og efterfølgende dels som et underholdende element igennem livet, bortset fra når intentionen er at få børn. Sex er i den optik så blot en del af det at leve.

Livet kan ikke meningsfyldt beskrives statisk

I Tantra tages der et andet perspektiv. Livet kan ikke beskrives statisk. Hvert et øjeblik dør jeg og fødes på ny. Hver eneste celle i et levende væsen opstår, lever og går til i een lang bevægelse. På intet tidspunkt er der stilstand. Selv hvis jeg, som iagttager ville sige: “At nu er han/hun død”, så fortsætter livet. Intet går til spilde. Intet forsvinder, alt indgår i denne “livets bevægelse”. På den måde er såvel døden som livet en side af samme sag. De står ikke som modsætninger.

Det, som holder denne bevægelse i gang kan jeg beskrive med ordet “sex”. Måske vil det en andet ord føles mere præcist: “Lyst”.

Tantra handler om lyst

Livet handler 100% om lyst…. Tantra handler 100% om lyst. Ikke “Lyst til noget”. Ikke Lystens objekt, men lysten selv. Den er der. Du og jeg skal intet gøre for at skabe den, og hvis jeg ind imellem ikke kan mærke den, så er det fordi jeg har stillet alle mulige forestillinger og historier imellem den og mig. F.eks. en forestilling om at, “alt vel ikke kan handle om sex!?”

Meditation

Hvert eneste aspekt af det, som jeg kan beskrive med ordet “tantra” handler om at “udvide sin bevidsthed til frihed”, og med dette menes der, sagt på en anden måde: At få kontakt til livet selv hinsides enhver tolkning, betingelse og bedømmelse.

Da ethvert forsøg på at beskrive dette liv, vil skulle ske igennem ord (ingen tanke kommer vel uden ord?), og ethvert ord fungerer ved at kategorisere, “putte i skuffer” og betinge, så må adgangen til denne frihed – dette liv, denne lyst eller kærligheden – ske uden ord.

Meditation bliver således praksis.

Tantra handler om sex

Jeg kan også vælge at skrive: “Tantra er når sex bliver til meditation”.

Når vi ophører med at se vores seksualitet og lyst som en række discipliner og teknikker, som skal føre os et eller andet sted hen. Når vi slipper ideen om at meditation skal bruges til at opnå noget som helst andet end meditationen selv. Når vi forstår, at kontakten til denne puls, som vi kalder kærlighed eller lyst, åbner sig for os igen, i det øjeblik vi slipper ideen om at skulle være nogen eller noget.

I orgasmen får du et glimt af dette. Tiden er væk, du er væk, jeg er væk …Der er ikke “noget” der. “Den lille død” kaldes den også, og i denne død åbner porten sig til livets essens.

Tantramassage og sex

“En tantramassage har ikke noget med sex at gøre!?”.

En tantra massage, som ikke blot fungerer som en “behandling” eller “noget som du vil arbejde med”, som “fornøjelse og wellness”, eller “en julegave” og “2 timers forkælelse”, har i aller højeste grad med sex at gøre.

Den er en invitation til at få kontakt til denne bevægelse af livskraft, lyst og kærlighed, som vi alle er gjort af.

Den er en invitation til at opleve enkeltheden i livet – enkeltheden i lysten – en meditation som åbner dig for ekstasen.

Her er der ikke “en som gør noget ved dig…for at få dig til…..”. Her er der hverken dig eller mig. Når kontakt opstår, så forsvinder alt, hvad der ligger indenfor din begrebsverden…

Prøv at spørge dig selv, om der ligger en moral gemt bag ønsket om at en tantramassage ikke skal have noget med sex at gøre?

Hvis jeg lever i hvert åndedrag med kontakt til lyst, hvilken del af mit liv har så ikke med lysten at gøre? Hvis denne dybe seksualitet og livskraft pulserer med hver af mit hjertes slag, hvilken del af mit liv er det så, som ikke har med sex at gøre?

Previous Article
Next Article