Tantrakursus på Mahamudrainstitut

Tantrakursus på Mahamudrainstitut:
Vi inviterer til to dages Tantrakursus i Tantra massage på Mahamudrainstitut.

Et højt niveau

Er du glad for et højt niveau, der udfordrer både intellektet og kroppen, bygger på personlig, konkret praksis og klare hypoteser. Dvs. grundantagelser om sammenhænge, der kontinuerligt kan afprøves i praksis, stilles spørgsmål til og ændres, når det er nyttigt?

Vil du undersøge det at relatere, naturen af vores køn, at leve og det levende: Igennem oplæg, spørgsmål, dialog, refleksion, krop, møder, stilhed og masser af bevægelse?

Finder du muligheden for at stifte bekendtskab med såvel klassiske og nyere tantras spændende og vigtig?

Forundres du over “lyst”? …
Ikke misforstået som: “Det du har lyst TIL”, men “lyst” som den spontane livs-opretholdende impuls i alt levende? Hvis udtryk også (og ikke begrænses til-) er vores seksualitet og impuls til at søge intim kontakt..

Kan du lide rummelige fysiske rammer, som er dedikerede og indrettet til dette?

Vil du mødes i et anerkendende fællesskab, hvor alle i udgangspunktet kan øve med alle (uden at der er det mindste, nogen SKAL), hvor ingen isolerer sig som “par” med den eksklusivitet, det signalerer overfor både dem selv og alle omkring sig?

Vil du kunne sammensætte dette til uforlignelige, individuelle, kreative møder i kropslig, sanselig dialog i “samtidig fælles interaktion”. Det møde i gensidighed vi betegner som: En Mahamudra Tantra Massage…

Så ring eller skriv og vi kan få en snak…

Hvornår er der Tantrakursus og tantramassage

I foråret 2022 inviterer vi til Tantrakursus

Pris pr. deltager: 2050,- kr inkl moms.

  • dato følger

Workshoppen/Kurset varer fra lørdag fra kl 10.00 til 18.00 og søndag fra kl 9.00 til 17.00

(Overnatning på Abildgaard er også muligt – læs længere nede)

Introduktion til cupisofi og tantramassage
Vores skønne store sal

Hvad vil du erfare på Tantrakursus i tantramassage

  • Rammen for introduktionen vil være at mødes i en Mahamudra Tantra massage.
  • At vi ikke mødes i terapeutisk behandling af nogen art, men i autonom, gensidig, interaktion og respekt.
  • Vigtigheden af løbende at være opmærksom på gensidigt samtykke i det vi gør, imens vi gør.
  • Helt konkret hvordan vi gør det enkelt for hinanden spontant at afbryde uden forklaring, hvis det behov opstår.
  • Nogle af de vigtigste principper i Mahamudra Tantra Massagen.
  • En klar struktur for at øve sig. Det forebygger også, at et sådant møde “bare” ender i den kendte elskov/sex.
  • Invitation, indledning, forløb, afslutning, afsked.
  • At berøre og bevæge sig naturligt med Ki/Chi og uden anstrengelse i kontakt med et andet menneske.
  • Introduktion til filosofi og baggrund for forskellige Tantras.

Praktiske oplysninger

Det er også muligt at overnatte på den skønne Abildgaard hvor Mahamudrainstitut holder til
For det tager vi 350 kr. i fælles soverum, eller 500 kr. i delt dobbeltværelse (begrænset antal). Begge dele pr. person og inkl. morgenmad søndag.

Vi har mange års erfaring med at åbne et trygt, varmt, klart, uhøjtideligt og respektfuldt rum, hvor den enkelte oplever fuld frihed til at sige fra og til – uden at skulle begrunde det mindste.

Massagen og øvelserne foregår på madrasser på gulvet i vores store varme sal.

Læs også: Praksis og grundlag grundigt igennem. Her vil du bl.a kunne orientere dig om vores syn på læring og hvilken praksis vi har i den henseende.
Vigtigt er det også at du kan tilslutte og acceptere vores “Samtykke ved deltagelse på kurser”

Du er velkommen til at ringe og få en snak.

Tilmelding til Tantrakursus på Jesperhejl#me.com efter samtale (erstat # med @ når du skriver adressen dit mailprogram).
Betaling på mobilepay 292176 eller ved bankoverførsel efter bekræftelse af tilmelding.

Introduktionskursus i Cupisofi og elskovskunst ledes af Jesper Løye Hejl og Karin Wagner

Baggrunden for Cupisofi og Elskovskunst på Mahamudrainstitut

Da vi for 10 år siden for 1. gang inviterede til en “studiekreds i Tantra” her i Danmark, lød invitationen sådan:

“Ordet “Tantra” kan oversættes til “at udvide bevidsthed til frigørelse”. “Tantra” benyttes også som betegnelsen for en “tekst”, “en metode” eller “en spirituel vej”.

Det, vi kalder for “Neo-tantra”, eller “den venstrehåndede røde tantra” tager afsæt i OSHO eller Bhagwan Shree Rajjneesh´s tanker om, at vi kort beskrevet, låser os selv ind i normer, regler, moralforestillinger, etiketter og tanker ved at identificere os med dem, i stedet for blot at se dem som “fortællinger”, der fortælles for at skabe en eller anden effekt. Denne identifikation med ord “trækker os ud af os selv”. Vi mister ganske enkelt kontakten til både vores krop og vores bevidsthed. Da det ikke er så enkelt at slippe sine tanker med brug af andre tanker (!) må vi lære at sanse uden at bedømme og sætte etiketter på det, som vi sanser.

Vores seksualitet udtrykker den energi, som universet fyldes med. Skaberkraft, bevægelse, formering… ja vores “livskraft” udtrykker vi igennem vores lyst, og intet sted finder vi så mange regler, normer og fordomme, som i vores seksualitet. Samtidig er det også der, at vi kommer mest i kontakt med vores sanselighed. I gennem sex og kærlighed konfronteres vi med os selv i dette spændingsfelt imellem skam, skyld, angst, forbud og regler på den ene side, og sanselighed, bevidsthed, bevægelse og lyst på den anden side. At arbejde med dette i praksis kan blive til en kraftfuld vej til erkendelsen af, at du selv ejer nøglen til at sætte dig fri og være bevidst. En tilstand som overgår enhver forestilling. Et sted at være, som ligger hinsides tanker.”

Da jeg læste den igen, måtte jeg uvilkårligt trække på smilebåndet. Den udtrykker ret klart, hvad vi stadigvæk undersøger på Mahamudrainstitut, og siden er modnet igennem praksis og kontinuerlig refleksion.