udvide bevidsthed

Udvide bevidsthed igennem tantramassage?

Tantra massage kan udvide bevidsthed – eller gøre det stik modsatte.

Anthony de Mello stiller et sted i sin helt vidunderlige bog: “Awareness – i Dansk oversættelse: “Bevidsthed, bevidsthed, bevidsthed” et interessant spørgsmål:

Som jeg lige her og nu husker det, lyder det i retning af følgende:

“Hvilke af to følgende udsagn forekommer dig at være det mest egoistiske:

“Hvis du vil tage ansvaret for, at jeg føler mig godt tilpas og lykkelig? – Så vil jeg til gengæld gøre alt for, at du føler dig glad og tilfreds?”

“Nu skal du høre: Jeg ser, at jeg selv har ansvaret for at føle mig tilfreds og tilpas, det skal du ikke gøre til din opgave”… ?”

Da jeg for mange år siden for første gang reflekterede over det, stod det mig lysende klart, hvad det var det Mello pegede på.

At forvente at et andet menneske påtager sig pligten for mine emotioner og følelser til gengæld for den samme “modydelse” vil gøre ethvert møde eller relation et projekt, der i den grad er “superfood for Ego”.

Jeg kan ikke bære et ansvar for, at du føler dig godt tilpas.

Jeg må handle ansvarligt i det, jeg gør. Det betyder ikke at gøre lige, hvad jeg har lyst til, men at være i stand til at handle “frit” – dvs. uden at være under pligt.

Kan du ikke lige ændre dig så jeg kan…

“Kan du ikke lige ændre dig, så det er lidt lettere for mig at elske dig betingelsesløst?”

Den overskrift kan jeg sætte på mange af de konflikter, som par oplever med hinanden. I forsøget på at få det lette, konfliktløse liv uden lidelse, skal den “anden” bare lige passes til, så de værste ubehagelige forstyrrelser undgås?” …

“Hvorfor skal du gøre mig så ked af det?” .. Siger den ene til måske til den anden?

At fordybe sig i “Tantra” indebærer at få øje på ovenstående.

Når et andet menneske skal bekræfte mig som en “nogen”.

Det kan føles meget overvældende at se hvordan psykologisk lidelse opstår i en kontinuerlig forventning om at andre mennesker skal bekræfte sig som en “nogen”, der er værd at elske: Som det centrum, hvorom alt drejer sig.

Anthony de Mello viser så tydeligt, at et sådant ego-centrum skabes allerbedst ved at påtage sig at gøre den anden tilfreds og naturligvis i sin egen “logik” se det som den måde, vi bedst kan “hjælpe hinanden gensidigt” til bevidsthed.

At udvide bevidsthed?

Gautama Buddha peger på, at det at leve er lidelsesfyldt. Vi kan ikke undgå denne lidelse. Konflikter, skuffelser, sorg og ubehagelige følelser hører simpelthen til. Invitationen lyder: “At undersøge deres natur” – At få øje på hvordan de skabes og holdes ved lige? .. At udvide bevidsthed.

Til det hører at blive kompetent til at bevæge sig naturligt og afspændt i bevidst, opmærksom kontakt til det, som er – uden ambition om, at “lave det om, så det passer mig bedre”.

Forført af ønsketænkning..

Hvis jeg relaterer med dig i en ide om, hvordan noget bør være, så betyder det, at den stilles imellem os.
Jeg bliver blind. Forført af min ønsketænkning ikke bare om dig men i særdeleshed om “mig”. Jeg vil lukke mig bag “grænser” eller “betingelser” og kan være helt sikker på, at føle mig isoleret og alene.

Det som er, kan simpelthen ikke være min ide om det, der bør være.

En tantramassage som at udvide bevidsthed til frihed.

At mødes i en Tantramassage betyder som alle andre møder, at vi relaterer med hinanden. Den er et glimrende billede og eksempel på vores måde at relatere på.

Den kan blive til et rum, hvor vi undersøger den invitation, som en Tantra giver til at undersøge sindets og kroppens natur og udvide bevidsthed til frihed.

…Eller den kan blive til et “egocentrisk” møde, der bekræfter os i vores illusion, isolation og ambition?

“Nu skal jeg vise dig, hvor fantastisk jeg er til at give dig nydelse. Du skal slet intet gøre andet end at nyde den oplevelse, jeg giver dig!” … Det er jeg i øvrigt helt fantastisk til. Du kan læse hvad alle de andre siger om, hvor god jeg er til det!”

IND i illusion

Hvis jeg på den måde inviteres ind i et møde, hvor et andet menneske vil påtage sig ansvar for min nydelse, og måske oven i købet (sikkert ubevidst) bruge det til selv at fremstå som “ mere kompetent” overfor den “inkompetente” – så ledes jeg ind i illusion.

UD af illusion

Jeg kan i stedet inviteres til at møde et menneske på en måde, så jeg kan øve og undersøge, hvordan jeg kan bevæge mig i det, som er, uden at skulle eller burde noget bestemt.
Erkende ansvaret for opmærksomt at iagttage, hvordan jeg aktivt møder mig sanseligt med den anden. I det inviteres jeg ud af illusion.

I det tilfælde kan en Tantra-massage fungere som “meditation”: At møde det, som er med åbne øje. Måske få øje på, at jeg opstår I mødet. I ALLE møder… At jeg ikke er en “ting”, der kan “gøres noget ved” men udtrykkes som “bevægelse” uden begyndelse og slutning – hinsides enhver form.

Tantramassage til kvinder

Cupisofi og elskovskunst – fordyb dig i tantramassage og kunsten at elske!

Previous Article
Next Article