den rigtige Tantra

Med jævne mellemrum opstår der diskussioner om, hvad “tantra” er for noget, og frem for alt hvilken “tantra” der er den rigtige tantra ?
Bare det at tage et navn som “Mahamudra” til sit institut kan sætte følelser i kog, som jeg erfarede (igen) for nyligt.
Hvordan kan du gøre det uden at have modtaget belæringer fra en indviet mester –  altså give dit institut det navn?” – Skrev en tilsyneladende bekendende buddhist til mig for nyligt.

Hvis jeg nu havde kaldt det for “Egern instituttet”. Ville nogen så sige: “Hallo” hvordan kan du kalde det for et “Egern-institut” uden at have modtaget belæringer af et egern – endsige være et egern ?”

Oprindeligt den rigtige tantra ?

“Tantra”  – der måske udspringer fra flertalsformen “Tantra´s”, der bl.a. benyttes som en betegnelse for særlige rituelle tekster, kan enten opfattes som noget relativt nyt, eller ses som værende mange tusinde år gammelt, og fra før der findes skrevne kilder.

De udvikledes ud af de hinduistiske skrifter – måske er de endog kilden til Vedaerne, måske ud af Buddhismen, måske udvikledes de til Buddhismen? Det er meget svært at lægge sig fast på en bestemt af disse muligheder.
Hvorom alt er, er Tantra´s meget knyttet til religion og en relativ dogmatisk religiøsitet.

Måske kan der peges på en “proto-tantra”, som stammer tilbage fra en kultur  fra før Hinduismen. Dets oprindelse går til folkeslag, der levede i Indusdalen og på samme måde som Ganges idag tilbedes, anså de den dengang eksisterende Saraswati flod som værende hellig. Da floden tørrede ud spredte befolkningen sig sandsynligvis til Tibet, Sri Lanka og helt op i Kina – eventuelt også til Europa.

Druider

I deres sprog – der måske er en forløber for Sanskrit – betegner ordet “vid”: Visdom, og ordet “dru”: Træ – hvilket sammensættes til det mere kendte: “Dru-vids” – eller “druide” – Den, der har viden om træer.
Måske mente de med denne metafor: “Den der ser det levende”?

“Tantra” udtrykker med andre ord en meget gammel tradition, der i tusinder af år har udviklet sig i utallige forskellige retninger. Senest også med en gren på stammen som kaldes for “Neo-tantra”.

For de oprindelige  folk udtrykte Tantra simpelthen måden, de levede på i alle livets  aspekter. Mad, sundhed, samvær, seksualitet etc.

Utallige sekter og retninger

Som det er tilfældet med kristendom, hinduisme, buddhisme og alle andre religioner – udvikler der sig igennem disse mange år utallige sekter og retninger. De kan bruge megen tid og mange kræfter på at diskutere, hvem af dem der praktiserer “ den rigtige tantra ” eller repræsenterer “det  oprindelige”.

For Tantra´ens vedkommende giver dette sig ofte til udtryk i misbilligelse over, hvis nogle lægger mere opmærksomhed på f.eks. aspekter i forhold til sex og elskov, eller hvis andre fortaber sig i ideer om “kroppens energier” eller “tantraens helende virkning”.

Allergi for religion

For mit vedkommende forholder jeg mig temmelig allergisk overfor al organiseret religion og det overhovedet at binde mig til “sandheder” og  “tro”.
Jeg ser, at det måske kan være nyttigt at søge ned i tekster og tanker af forskellig observans. Jeg gør det gerne, og har gjort det nærmest siden jeg kunne læse.
Det betyder ikke, at jeg giver alt, hvad jeg læser, lige meget relevans. Jeg “låner”, når jeg  læser, for en stund et andet menneskes intellekt, og undersøger hvad jeg får øje på, når jeg benytter vedkommendes “filter” til at se igennem.

At se det levende

Ingen, der følger lidt med her på hjemmesiden, kan være i tvivl om at vi på  Mahamudrainstitut – som ét aspekt af livet – ser seksualitet som værende meget væsentlig. Naturligvis udspringer det af en livslang forundring over hvor meget kraft og indvirkning køn og tiltrækning og alle historierne derom har haft på os personligt.
Har du deltaget i vores seminarer, vil du også have erfaret, hvordan kosten og naturen med  afsæt i Karins uddannelse og lange erfaring som Ayurvedisk kok, har en særlig plads.

Samtidig er Mahamudrainstitut et sted for refleksion, kontemplation og meditation. Et liv med utallige dialoger, og praktisk kropslig undersøgelse af alle mulige aspekter af livet –  socialt, psykologisk, filosofisk, spirituelt, og konkret fysisk – har vist os vigtigheden af at stille spørgsmål og handle opmærksomt ud af erkendt uvidenhed – frem for at diske op med svar.

Vi har begge haft døden og eksistentielle spørgsmål meget tæt på – ikke bare hos os selv – men også i såkaldte arbejds-mæssige sammenhænge.
Kort sagt er vi optaget af, hvordan vi sover, elsker, spiser, bevæger os, tænker, sanser og relaterer: “At se det levende”.

Er det rigtig tantra ?

Det interesserer os egentlig ikke så meget. Spørgsmålet antager, at den rigtige tantra  findes  – og intet kan måske gøres mere absurd?
Findes der et “rigtigt eller et “forkert” liv?

Institut for kunsten at leve

Vi  lever et livsfællesskab, og inviterer mennesker, der er er åbne for fordybelse, og som vil erfare bagom historier og overbevisninger, eksperimentere, lege og undre sig sammen med os og hinanden i gensidig respekt og opmærksomhed.
Det er både mentalt og fysisk udfordrende, og samtidig vidunderligt frisættende, anderledes, mærkeligt, sjovt og lystfyldt.

Måske vi skulle kalde det for: “Institut for kunsten at leve”?

Kunsten at relatere
Kunsten at lære
Kunsten at elske
Kunsten at bevæge sig
Kunsten at tænke
Kunsten at berøre
Kunsten at samtale
Kunsten at sove
Kunsten at spise
Kunsten at lede og følge
Kunsten at kæmpe

… Og spørg så ikke: “Jamen hvad ER kunst og hvornår er den rigtig”?  Det bliver den aldrig, det ligger i kunstens natur 😉

Previous Article
Next Article