Elskov som en lykkelig triumf

Elskov som en lykkelig triumf over rationalitet.

Elskov som en lykkelig triumf over rationalitet. Sådan beskrev Den tyske sociolog Max Weber det bl.a.

Er det så sådan flertallet af mennesker oplever glimt af denne triumf, som Weber peger på?

Vel næppe? Selv i det, som kunne være så sanseligt og opløsende er rationalitet og ambitioner flyttet ind.

“Hvor mange forskellige måder kan du orgasme på?”, “Sådan er rigtig tantrisk elskov!”,” Sådan bliver du en maskulin polariseret mand?.. og “sådan en feminin gudinde!”.. Skabeloner og forventninger trives i stor stil.

Sex er blevet gennem-terapeutiseret. Elskov forbindes med “at have seksuelle præferencer” og af at have valgt kønsidentitet fra en veldefineret liste. Sex er blevet til noget, vi “dyrker”.

Vi taler om “nervesystemer” og psykoterapeutiske interventioner, sexologiske øvelser for par” og næsten intet om at anerkende, at vi er natur:

At hver eneste af os er unikke, og ingen af os passer i en skabelon. At vi bevæges og lader os bevæge forskelligt.

Hvad peges der på med: Elskov som en lykkelig triumf over rationalitet?

Hvad Max Weber med udtrykket: Elskov /sex som en lykkelig triumf over rationalitet – peger på er:

At vi ved at tillade det dyriske at komme til udtryk eller at hengive os grænseløst til det, som er… Hvilket ikke udelukker- men måske nærmere komplementerer- hinanden? .. Erindres om, at vi er levende, spontane, impulsive væsener, og ikke rationelt styrede maskiner der drives efter et program.

Mahamudrainstitut mødes vi i et sådant “puste-“ eller frirum.

Rationaliteten, vi har lært at kende igennem angst, leder os i kontrol. Angst for ikke at kunne svare rigtigt og “finde ud af det”.

Angst for ikke at forstå at handle fornuftigt i overenstemmelse med hvad det omkringliggende samfund fortventer og anser for at være korrekt og hensigtsmæssigt?

Det at elske i opmærksom kontakt og hengivelse virker som et skjold imod et brutalt dagligt liv i et bureaukrati med alle sine krav, normer og forventninger.

Elskov vil ikke andet end sig selv

Elskov kendetegnes ved at være der, hvor vi lettest kan erfare at være og lade ske, uden at skulle andet med det, end at elske og lade ske. Det har været kendt i tusinder af år.

På Mahamudrainstitut reflekterer vi gerne, og søger netop ikke forklaringer eller begrundelser – eller rationaler for det vi gør. Vi undersøger sammen, hvordan det at relatere og elske (i ordenes vide betydning) fungerer. Det bliver basis for at undersøge, afprøve og iagttage.

Integritet og Elskov som en lykkelig triumf over rationalitet

Det helt centrale i den forbindelse er at iagttage, anerkende og udvikle en stadig bevidst praktisk kompetence til at bevæge sig i integritet. Det synes ganske enkelt at være den helt fundamentale drift og impuls i alt levende…

Den kompetence tager vi alle også med ud af det rum.
Pludseligt bliver det f.eks. åbenlyst synligt, hvordan magt og binding fungerer?

Det, som før ikke var til at få øje på, og derfor igen og igen viklede os ind i ambition og stress, fremtræder nu på måde, hvor det alt andet lige bliver lettere at bevæge os med det. Det sker alene på den baggrund, at vi kan se, hvad der sker.

Alle kan gå uden om et mudderhul under forudsætning af, at de ser og sanser det, før de står i det. Ingen stikker hovedet i en løkke, hvis de ser, at det er det, som er ved at ske.

Hvad, der før skete ubevidst, bliver synligt og bevidst. Det er kontrasten som skabes, og det spontant at erkende de mindste forandringer i kontekst som gør det.

Previous Article
Next Article