elskovs-kompetence

Elskovs-kompetence er vigtig i det moderne liv

Elskovs-kompetence er vigtig i det moderne liv! Det synes at være et meget vigtigt budskab i bogen “What is sexual capital?”

Seksualitet, attraktivitet, økonomisk velstand

I den undersøger Dana Kaplan og Eva Illouz sammenhængen imellem seksualitet, attraktivitet, økonomisk velstand og social ulighed. Desværre er den åbenlyst rettet mod en akademisk læserskare, og udmærker sig ikke ligefrem ved at være særlig lettilgængelig at læse.

Den peger imidlertid på mange spændende hypoteser og trends i forhold til, hvordan vores seksualitet blander sig med vores økonomi og skabelse af værdi? Særligt ser de på hvordan kvinder, kvinders seksualitet og synet på den, har ændret sig igennem de sidste 200 år.

Det vil være alt for omfattende for mig i en enkelt artikel at gøre rede for deres tanker. Noget særligt vil jeg imidlertid pege på.

Kvindens “værdi”

Det, vi forstår som “attraktivitet”, har alle dage været en betydende faktor i forhold til såvel muligheder og social status.

Tidligere blev en kvindes værdi forbundet med en høj moral, kyskhed, og jomfruelighed før ægteskabet. Hendes rolle var understøtte mandens anseelse i forhold til såvel moral, ordentlighed, og evnen til at skabe og forsørge en familie. Hendes elskovs-kompetence skulle være nul, ved indgåelsen af ægteskabet. Det garanterede at hun ingen erfaring havde med andre mænd.

Freud opdagede igennem sine mange samtaler, at såvel mænd som kvinder led under denne rollefordeling og forventning. Kort sagt var det seksuelle samkvem i ægtesengen sjældent en behagelig affære, for nogen af parterne.

Attraktivitet og elskovs-kompetence

I dag ses attraktivitet hos såvel mænd som kvinder, uløseligt forbundet med deres seksuelle udstråling. Det omfatter ikke bare udseendet, men også seksuel erfaring, relationskompetence, åbenhed, elskovs-kompetence og seksuel nysgerrighed.

Kort sagt virker en udstråling om bevidst seksualitet i dag tiltrækkende hos begge køn. Ikke nok med det, forfatterne sætter det direkte i forbindelse med, hvordan vi kan bevæge os i integritet og “klarer os” i den moderne liberalt prægede kultur.

Det har også betydet, at stigmatiseringen af de mennesker, som direkte og indirekte lever af sex-relateret arbejde i al sin mangfoldighed, har fået en noget anden karakter end tidligere.

Grænser imellem privat og erhverv opløses

Kaplan og Illouz ser at grænserne imellem prostitution og det, som før blev omfattet som “privat” opløses.

Igennem mange interviews stod det klart for dem, at både mænd og kvinder i sex-relaterede erhverv mere og mere ser sig som “sex-educaters”. Dvs. såvel som omsorgspersoner som deciderede undervisere, der igennem intim kropskontakt bibringer andre mennesker elskovs-kompetence på et område, der før var meget behæftet med skam og fordømmelse.

Uden omsvøb:

At de krop til krop inviterer mænd og kvinder til at blive bedre elskere med alt, hvad det indebærer. Konkret kærlig elskov i gensidige omsorgsfulde møder.

Vel at mærke UDEN at de på nogen måde betragter sig selv som prostituerede eller de mennesker, de møder som kunder til bestemte definerede ydelser.

Kamasutra – en bog om elskovskompetence

For mig er det ganske fantastisk at læse.
Da Vatsyayana Mallanaga omkring år 300 e.v.t. skrev “Kamasutra”, handlede det om at vise en vej til foreningen af krop og sind. At anerkende seksualitet som spiritualitet. Forfatteren ønskede ikke at læseren blot læste skriftet, men derimod afprøvede og erfarede selv.

Han gjorde det i et samfund hvor Kurtisanen : Den frie og uafhængige kvinde, som kurtiserede forskellige mænd. Var socialt anset og på niveau med den højeste Kaste. Hun måtte uddanne sig godt i mange forskellige håndværk. Det var for til enhver tid kunne være uafhængig af de mænd, som hun tillod at nyde hendes gunst og elskovs-kompetence.

Kamasutra beskriver, hvordan elskov rækker så meget videre end blot at kunne kaldes “sex”, og hvordan det på ingen måde nogensinde kan gøres til en ydelse.

En invitation til at elske

Kurtisanen inviterede ganske enkelt til at elske, bevidst, opmærksomt, som en spirituel konkret praksis, og lod som det naturligste i verden også de mænd, hun mødtes med, bidrage til hendes husholdning og værtsskab.

Nej der var intet, de kunne købe eller forlange..

Hvert eneste møde formede sig, som når to elskende og fortrolige mødes og åbner sig for hinanden. Uden at de vel at mærke havde bundet sig ind i parforholdets form. Vatsyayana skriver meget detaljeret herom.

Kvindens kraft og elskovs-kompetence

Denne måde at se elskoven på – og at trække den ud fra parforholdets ganske ofte meget snævre rammer, har Karin og jeg inviteret til, siden vi åbnede vores hjem under navnet “Mahamudrainstitut”.

Absolut i centrum har det været at skabe rammer, hvor såvel mænd som kvinder kan undersøge, øve og derved opnå stadig større kompetence til at bevæge sig i integritet med hinanden.

I samme åndedrag har vi set- og styrket kvinderne i at opdage eller genopdage- den umådelige kraft og autoritet der bor i den kvindelig lyst!

Det har for langt de fleste af de mænd og kvinder, som er kommet hos os igennem mange år, ført til grundliggende forandringer. De har gjort det hele selv!

En vigtig del af ramme, har været det vi kalder for en “Mahamudra Tantra massage

Mahamudra tantra massage og elskovs-kompetence

En Mahamudra Tantramassage har aldrig været tænkt som en “ydelse” eller en vare der kunne købes, eller som nogen kan have forventninger til. Et menneske der blot søger “en god oplevelse”, må gå et andet sted hen.

Jeg sammenligner det med at mødes med Kurtisanen i Vatsyayana Mallanaga´s Kamasutra.
Et menneske, der forholder sig åbent, spørgende og undersøgende i forhold til det at relatere og elske, kan – hvis kemien opstår undervejs fra den allerførste kontakt – blive inviteret til et møde i elskov.

Det vil næsten givet forløbe på en anden måde, end det vedkommende hidtil har erfaret.
For en del er det blevet som at åbne en dør til at fortsætte denne undersøgelse i vores løbende fællesskab omkring det, vi kalder for “cupisofi og elskovskunst”.

Både Karin og jeg har – i kurtisanens ånd – lagt stor vægt på, at ingen skulle gøre dette til et “erhverv”, hvorfra de udelukkende ville- eller kunne- ernære sig!

Der er brug for elskovs-kompetence og elskere

Der er ganske enkelt brug for bedre elskov og elskere. Det er på tide. Åbenbart er der opbrud?

Der vil stadig være mange fundamentalistisk orienterede religiøse mennesker, som føler sig stødt på manchetterne over sådan en praksis. De religiøse har brug for at opfinde Fanden. Fortællingerne om den onde selv er garantien for, at de kan se sig selv i opposition og derved fremstå som de gode med “retten”, “ånden” eller “det guddommelige” på sin side.

Langt de fleste overgreb i verden er sket med en hellig bog eller en politisk doktrin i den ene hånd. Og det har stort set også altid været forbundet med at begrænse og undertrykke den kvindelige, frie, sprudlende, lyst, kraft og seksualitet.

… Gerne ved at vedligeholde en fortælling om at hun er svag, et offer og “skal beskyttes” af en stærk mand.

Nej .. vi beskytter hinanden.
Når jeg passer på dig, passer jeg også på mig. <3

Previous Article
Next Article