et trygt rum

Et trygt rum til elskov – hvordan?

Hvad skaber et trygt rum, når vi mødes om at undersøge og fordybe os i elskovskunst – på seminarer, workshops eller i vores Mahamudra Tantra massage møder?


Jeg har samlet mine anbefalinger til, hvad der fremmer et trygt rum til elskov i nogle enkle tydelige og klare punkter herunder. De følger i overbliksform op på artiklen om “at elske med hinanden”.

Læs dem som en del af rammen og den kultur, som går igen i alt, hvad vi gør på Mahamudrainstitut.Vi mødes i dialog, og de gælder for os begge.


Hvis den ene af os flytter sig væk fra den anden, skal vedkommende ikke følge med, med mindre han/hun får en klar og utvetydig invitation til det.

Når nogen siger “Nej!” eller flytter sig væk, står det ikke til diskussion eller skal forklares.
Hvis nogen føler sig afvist? Er der en anden, som passer på sig selv.

Vi kan ikke være sikre på at kunne se, om en af os siger- eller flytter sig i et “nej”. Altså må vi kontinuerligt opretholde en vågen, løbende dialog i vores samtidige fælles interaktion.

Vi lader ikke nogen “gøre noget ved den anden”. Vi berører begge os selv aktivt i mødet med hinanden.

Hvis en “vil noget med den anden”, eller have noget ud af mødet, så begynder det slet ikke, – eller det ophører med det samme. Det er nok, at en af os har den følelse.

Vi tager intet for givet. Opgaven eller rammen i en øvelse er intet fripas til noget som helst.
At en siger A nu, betyder IKKE at den anden kan regne med et B. Hverken her og nu, eller på noget andet tidspunkt.

Vi kan ikke øve os i at elske i en professionel distance. Vi må være i bevidst fysisk og emotionel kontakt. Konkret, ansvarligt og opmærksomt.

Vi afgør hver for sig, om vi kan finde en takt, tempo og rytme, hvor vi kan bevæge os sammen. Kan vi ikke det, ophører mødet.

Vi går ikke i møde uden klart tilkendegivet samtykke. Det sker med brug af ord og/eller en tydelig kropslig invitation og accept.

Vi bevæger os opmærksomt, med klar retning, passende pauser og uden pludselige bevægelser. Det gør, at vi kan orientere os godt i vores krop, flytte os, signalere eller sige nej hvor som helst og hvornår som helst i vores møde.

Ingen trænger ind i nogen. Hvis den ene vil have den anden ind i sig uanset hvor, er det den, som tager ind, der åbner aktivt. Hvis, der er i tvivl, er der ingen invitation.

Vi retter ikke hinanden eller kommer med gode forslag til det, den ene eller den anden gør, eller skal gøre. Hvis bare en af os ikke kan lide det, der sker, stopper mødet.

Vi giver ingen mundtlig “feedback”. Bedømmer heller ikke hinanden eller vores møder i pauserne. Refleksion og iagttagelser deler vi i cirklen.
Hvad, vi iagttager i os hver især, står ikke til diskussion. Vi kan samtale om det efter behov og lyst.

At, vi har haft et dejligt møde f.eks. i en øvelse, betyder ikke, at vi uden invitation rører ved hinanden i pausen.

At lede et møde betyder løbende at invitere, sådan at vi af-os-selv vil følge og føler os frie til IKKE at tage imod sådanne invitationer. Ledelse behøver ikke “en leder” – Ledelse kan opstå i samtidig fælles interaktion, som en kvalitet i måden, vi bevæger os sammen på.

Previous Article
Next Article