frisættelsen af den kvindelige kraft

Frisættelsen af den kvindelige kraft og Tantra

OSHO talte for frisættelsen af den kvindelige kraft. At hun ikke længere skal holde sig fast i en arketypisk fortælling om at være et offer for både slangen og manden – mytologiseret i en “Almægtig Far i Himlen”, men se sig som et udtryk i den altomfattende skabende og cykliske livskraft. Lysten selv! .. Det ALT – som også manden er rundet af. Han fødes bogstaveligt af hendes skød!

Hvordan opstod Tantra massage?

Hvordan er Tantra massage overhovedet opstået? Hvorfra kommer inspirationen? Var den tænkt som endnu en i den uendelige række af behandlinger, man kan få?

Der findes mange mange sanselige massager, der leveres som en wellness oplevelse eller behandlinger i den samme forståelse som at få “behandlet sine negle”, “sit ansigt” , “plejet sit hår” etc.

Fælles for alle disse tilbud er, at de “plejer” kroppen…
Understøtter at den holder sig pæn, frisk og sund. Det kan være fantastisk nydelsesfyldt at forkæle sig med sådan en behandling.

Ingen af dem involverer vores køn. Jo man kan blive voks-behandlet og fjernet hår omkring sit køn. Det er typisk ret smertefuldt og gøres med et kosmetisk sigte. for de, som helst vil være “glatte” der.

Hvis, jeg vil have noget behandlet der er “sygt”, så er der ret klare regler for, hvem og hvordan sådanne behandlinger må gennemføres.

Det er kun mennesker med en autoriseret og dermed myndighedsgodkendt uddannelse som må tilbyde, markedsføre og udføre sådanne behandlinger. De mennesker forventes at kunne stille en diagnose og behandle på en måde, der er evidensbaseret efter en anerkendt metode, som har sit fundament i videnskab.

Det er til gavn for alle. Lovgivningen er benet til for at forhindre “kvaksalveri” og forebygge at godtroende mennesker forføres til behandlinger, som kan være farlige eller i bedste fald virkningsløse. Hvem, som anpriser behandlinger ´s virkning på noget som er sygt, skal kunne fremlægge videnskabelig dokumentation for at den virker indenfor acceptable tolerancer.

Frisættelsen af den kvindelige kraft og OSHO

I dette meget store udbud af forskellige behandlinger, var der omkring 70´erne nogle som fik den ide at skabe en “Tantra massage”. Tankerne kom fra Sanayassins omkring OSHO, der med afsæt i en formidling af mange forskellige klassiske Tantras opfordrede alle til at elske med hinanden på en helt anderledes måde end før: At mødes i “elskov som meditation”. Bevidst, opmærksomt, og sanseligt.

Han pegede på vigtigheden af, at kvinder genfinder deres evne til at bevæge sig autentisk og klart og på en sådan måde, at hun møder manden – eller hvem hun nu elsker med – i ansvar, kompetence og autoritet i forhold til at bevare sin integritet i mødet.

OSHO talte for frisættelsen af den kvindelige kraft. At hun ikke længere skal holde sig fast i en arketypisk fortælling om at være et offer for både slangen og manden – mytologiseret i en “Almægtig Far i Himlen”, men se sig som et udtryk for- og -af den altomfattende skabende og cykliske livskraft. Lysten selv! .. Det ALT – som også skaber manden.

I den kvindelige kraft skabes manden

HUN føder ham… Det KAN han simpelthen ikke komme udenom, uanset hvilke fortællinger han vil gøre sig. Han ved det i sin kerne og kæmper imod det, som han har lært skal kaldes for “afhængighed” eller “binding”.

Nej… det Er ikke afhængighed.
Det er sin natur!
Han søger hende for at erfare hendes anerkendelse: At blive set i sin natur…

Han vil ses, og frygter i stedet at blive bedømt af hende. Den, der bedømmer, kan ikke se, det der er, som det er.

Tantra massage anerkender også kønnet

Nuvel “Tantra massagen” udelukker altså til forskel fra ovennævnte behandlinger intet af kroppen. I en Tantra anerkendes hele kroppen som naturlig.

Når vi har lært at skamme os ved at vise vores køn, har det været det middel, der skulle undertrykke mandens umådelige tiltrækning til kvinden.

Den trang som gjorde alle religiøse ideer om mandens overlegenhed i forhold til hende fuldstændigt absurde!

Når alle andre behandlinger udelukker sanselig berøring af vores køn, hænger det sammen med at det fuldstændigt naturligt vil vække vores lyst og begær. Samtidig vil det aktivere årtusinders føles af skam og blufærdighed.

Det stiller spørgsmål ved vores moral og opfattelse af, hvem vi kan invitere i intimitet og elskov? Det bryder frem for alt den kvindelige skam. Uanset om kvinden er den som inviterer eller den som lader sig invitere!

Den liderlige kvinde

I et samfund der igennem tusinder af år, har forbudt at nogen andre end hende selv eller hendes ejer (Den mand hun var blevet givet til – suppleret med en behørig medgift) måtte berøre hendes køn – vil opfatte al anden kontakt dertil, som ikke har en lægefaglig grund – som utroskab! Som “liderlighed” – deraf ordet “Luder”.

“En der er uordentlig”..
Gør hun det villigt – vil hun blive stemplet som en “luder”. Hun tilbyder sig til sex… Det gør ingen forskel om hun aktivt berører en mand på hans køn, eller lader ham berøre hende på hendes. Det er simpelthen ikke acceptabelt i et samfund, der bygger på en patriarkalsk angst for den kvindelige kraft og styrke!

Hendes kraft og tiltrækning fratager ham sin viljestyrke. Han rives ud at sin ordentlighed og pligt, Han vil ikke vedstå sin natur!

Derfor vil en “behandling”, som vækker seksuel lyst hos den, som “køber den”, med det samme blive opfattet som prostitution. Det føles “forkert”!

En invitation ind i frisættelsen af den kvindelige kraft

På Mahamudrainstitut har vi fra begyndelsen set på dette møde som et elskovsmøde og ikke en “behandling”. Et møde som vi ved vil kan invitere ind i en kontakt til lyst, livskraft og netop den kvindelige kraft som ikke er erfaret før.

Netop understøttet af at den anerkendes fuldt og helt, uden at blive forlangt, krævet, søgt eller jagtet … og ved at vi er tydelige omkring det.

Et møde der ikke kan være en “behandling som købes”, idet der ikke vil blive indfriet ønsker eller forventninger til, hvad eller hvordan noget skal ske før eller undervejs.

Når der lægges penge i “templets kurv”, er det for at bidrage til, at Mahamudrainstitut overhovedet findes. Det er IKKE et køb af en ydelse og leverance.

Vi har skabt et samfund, hvor penge er et uundværligt kommunikationsmiddel.

Det er lysende klart, at et sådan møde vil man ikke kunne invitere til, hvis det, man har lært, er “at behandle”. Hvis den kontekst man føler sig tryg i er, at der er en afgrænset “giver” og en “modtager” for hvem aktiv kropslig interaktion med “giveren” er forbudt!

Frisættelsen af den kvindelige kraft betyder at se sin naturlige autoritet

Før det er muligt, må den kvinde og mand, som inviterer til en Mahamudra Tantra Massage genopdage at bevæge sig med sit køns naturlige autoritet i forhold til egen integritet.

Det betyder bl.a. at kunne flytte sig kompetent og spontant uden forklaring eller begrundelse, og uden at have bundet sig selv i en forventning om at skulle levere noget som helst.

Vi mødes i det, som er muligt, villet og i løbende kropsligt og om nødvendigt også verbalt samtykke eller afvisning.

Det er klart, at det kræver megen øvelse først!
At kalde sig “fri” gør ingen fri.

At kalde sig “fri”
gør ingen fri

Vi terapierer ikke børn til at gå eller tale

Kvinder og mænd bærer generationers ufrihed og dogmer på deres skuldre. Det er blevet til indgroede bevægelsesmønstre , forestillinger og fortællinger, der er øvet til bevidstløshed.

Vi kan ikke “slippe” det vi har læst, ved at sige at vi gør det. Vi må øve noget andet så meget, alt det bliver til en naturlig praksis. Vi hjælpes alle i dette tilfælde af, at det føles som at genopdage sin natur.

Det er det rum vi tilbyder på Mahamudrainstitut. En øverum sammen med andre som vil øve det – og ikke som terapi. Det er for alle, som vil erfare denne frisættelse – og ikke blot for dig, som vil praktisere med Mahamudra Tantra Massage.

Ingen kan igennem terapi få øje på naturen af det, som er. Vi terapierer heller ikke vores børn til at lære at gå eller at tale.

Vi skaber rum og rammer, hvor de inviteres til at sanse sig og gøre det af sig selv. Vi giver dem mulighed for at spejle sig i- og bevæge sig med mennesker, dyr og omgivelser. Vi møder dem i bevidst, opmærksom, iagttagelse og gensidig refleksion.

Vi er så ikke børn, men voksne ansvarlige mennesker, der bevidst vil øve noget andet end det ,vi kender. Frem for alt at genopdage den kvindelige kraft og med det følger det også at den mandlige natur frisættes.

Uddannelse i Mahamudra Tantra Massage

Previous Article
Next Article