grundantagelser

Grundantagelser i tantra massagen

At beskrive sine grundantagelser betyder at formulere, hvad det er, vi mener, der virker, og hvordan vi mener, at vores verden hænger sammen? Dette synes essentielt, hvis vi transparent vil invitere mennesker til at undersøge noget så intimt og berørende som “Tantra”.

Grundantagelser

De, som har mødt os – om det er i en Mahamudra tantra massage, på års-forløbet med Cupisofi og elskovskunst, eller på et af de andre seminarer, vi inviterer til, vil have erfaret, at vi lægger stor vægt på, at det, vi undersøger sammen, funderes i praksis OG understøttes af en solid forståelse for sammenhænge og hypoteser.

Hvis, vi vil undersøge noget, og ikke blot bygge på, hvad vi synes, tror på, eller vil henvise til en eller anden autoritet “som sagde, siger, skrev eller skriver…”, så vil det være meget nyttigt at formulere nogle “grundantagelser”?

At beskrive sine grundantagelser betyder at blive klar på, hvad det er, vi mener, der virker, og hvordan vi mener, at vores verden hænger sammen?

Grundantagelser beskriver sansninger og erfaringer, vi tolker som mønstre og sammenhænge.
Dvs. de fungerer som modeller af verden (mentalt som kropsligt), og dermed naturligvis ikke som “sandheden” om verden.

Grundantagelser kan formuleres – og/eller ses som hypoteser og principper. Dvs. spørgsmål og antagelser om sammenhænge og “god, nyttig praksis”.

De kan ikke bevises – men afkræftes?

Vi kan ikke bevise vores grundantagelser igennem eksperimenter – alene afkræfte dem – Og måske igennem bevægelse, handlen, leg og refleksion – konstruere nye grundantagelser?

Disse nye grundantagelser vil bygge på de antagelser, vi allerede har.

Stabilitet og overblik

Grundantagelser kan give os stabilitet og overblik, når vi ønsker at udforske noget nyt, og f.eks. skaber rammer indenfor hvilke vi vil undersøge sammen?

Hvor grundantagelser fortæller om principper, beskriver metoder, hvordan vi konkret kan bruge dem i praksis.

Der må i alt dette være overensstemmelse med det, som kan erfares (Korrespondens). Der skal være sammenhæng til andre anerkendte grundantagelser (Kohærens), og endelig skal praksis være nyttig (Pragmatisk)

Naturligvis vil det være vigtigt at være bevidste om, hvordan vores grundantagelser kan stå i vejen for forandring og fornyelse, hvis ikke vi tør udfordre dem?

Hvordan ser grundantagelserne så ud for en Mahamudra Tantra massage?

Uden at jeg vil kommentere dem enkeltvist, har jeg samlet nogle af dem dem herunder.

Til hver eneste af dem kan der stilles mange spørgsmål, og de vil alle kunne afprøves i praksis. De fungerer som særdeles konkrete praktiske vinkler på, hvad et møde og praksis i en Mahamudra Tantra Massage beror på – og tjener samtidig som sund fornuft og empiri , vi kan reflektere over sammen.

Her kommer de:

Mødet

 • Som jeg berører mig, inviteres du til at berøre dig.
 • Som jeg sanser mig, inviteres du til at sanse dig.
 • Som jeg bevæger mig, bevæges du.
 • Som jeg møder mig, inviteres du til at møde dig.

 

 • Jeg behandler dig ikke, vi mødes og bevæges i det, der er.
 • Der er intet at give, intet at modtage, ingen giver, ingen modtager.
 • Vi holder os selv. Støtter ikke af på hinanden.
 • Vi inviterer og insisterer ikke.
 • Vi forlanger intet.
 • Vi er frie til at bevæge os væk fra eller hen imod.
 • Vi holder ikke fast eller griber om, og bevæger os sammen i kontakt. Hvor der er kontakt, er det let at følge.
 • Et nej og et ja forklares og begrundes ikke.

 

 • Vi mødes ikke i tid men i opmærksomhed. Mødet fungerer som en spirituel, meditativ praksis igennem iagttagelse.
 • Kontakt betyder, “at der ikke er noget imellem”.
 • “Teknikker” kan være nyttige når vi skal lære nye bevægelseskompetencer. Vi møder ikke mennesker med “teknik” – men i “Metta”: Hengivelse og opmærksomhed.

“No extras”, Gravity, Perfect fit

 • En krop kan spejle en krop: Rytme, tempo, spænding, form. Spejles den ikke, skabes forstyrrelse.
 • “Mindre kan være mere” – klarhed inviterer til tryghed. “No extras”. Vi mødes i en klar og tydelig interaktion, med en tydelig begyndelse og en tydelig afslutning.
 • Vi berører igennem tyngdekraft – “Gravity”. Vi tager kontakt og lader tyngdekraften trække, trykke og bevæge.
 • Vi berører med Ki (Chi eller Prana). Det betyder uden spænding, fokus eller punkt – men i opmærksomhed, afspændthed og “linje”.
 • Kontakt sanses godt, hvor der skabes “perfect fit”. Krop spejler krop – (Ikke knogle mod knogle) – princippet som f.eks i “Ying og Yang”.

 

 • At bevæge betyder at sanse, åbne og lukke, udvide og sammentrække.
 • Vi berører, trækker, trykker, drejer, bevæger, løsner, spænder, afspænder og synkroniserer i puls, rytme og åndedræt – ja møder med – og i alle sanser.
 • At leve er at bevæge og bevæges. Vi inviterer til bevidst bevægelighed og sanselighed.
 • Bevægelse i kroppen finder sted i alle retninger samtidigt.

 

 • En Mahamudra Tantra Massage forløber ikke ens fra gang til gang, men vil være unik fra møde til møde.
 • Forbundethed er det, der er. Det kan ikke søges, men ses.
 • At anerkende er ikke at acceptere og bedømme, men at se.

 

 • Vi “giver” ikke feedback. Feedback opstår simultant i bevægelse og uden ord.
 • Vi “afstemmer” ikke forventninger, og vi mødes i en klar, tydelig og kommunikeret ramme.

 

 • At lære betyder at se og handle uden at vælge.
 • Vi lærer godt i små skridt, ved at spejle og lege.

 

 • “Kærlighed, lyst, frihed og ansvarlighed” er ord for det, vi er: Hinsides betingelse. Vi ser det, når vi ikke længere vil være nogen eller noget i kraft af hinanden.
 • Der er intet sted eller en tilstand “at komme hen til”. Jeg er det, som er ….
 • Energilinjerne (F.eks. Sen, Nadi, Medianer, akupressur-punkter, Chakraer) – beskriver sammenhænge, flow og forløb i kroppens bevægelse og flow.
 • Vi iagttager i Mahamudra Tantra Massagen opmærksomt det, der er og sker, og gør ikke kortet over kroppen sandt.

Hvis du har lyst til at gå på opdagelse i alt dette, så ring og få en snak.

Her kan du læse mere om vores grundlag og principper for instituttet

Cupisofi og elskovskunst

Åbent kursus i Mahamudra tantra massage

Previous Article
Next Article