Hengivelse og ekstase

Hengivelse og ekstase

At se, uden at gøre det, som ses, til “noget”, der ses, bliver som at ophæve grænsen imellem den, der ser, og det, der ses. I denne seen selv opstår  hengivelse og ekstase.

Ingen vej

Der er ingen “vej” ind i dette, ingen “proces” og intet at lære. Alle disse tre knytter sig til ambition og forventning.

Det tilsyneladende spirituelle

Også her beskriver jeg forskellen imellem den tilsyneladende spirituelle og spiritualitet. “Tilsyneladende”- når livet sættes ind i regler og former, i “skal”, “bør” og “må”.  Det spirituelle kan ikke forstås igennem norm og form. Hvor der tales om rammer og grænser, vil der ingen hengivelse finde sted.

At samle på oplevelser

Når jeg hører nogen tale om at ville have oplevelser, eller samle erfaringer, hører jeg ekkoet fra den, der vil besidde og eje det, der ikke kan høre til nogen eller noget.

Erkendelse

Intet intellekt kan forstå dette ved at læse beskrivelsen. Erkendelse kommer, idet det erfares hinsides at gøre det til en erfaring, og at der er nogen, som erfarer. Det er dette, som jeg peger på med ordet: “Hengivelse”

Previous Article
Next Article