hinsides form

Hinsides form eller formløs? Det, som intet navn har.

En Tantra har selv form, og inviterer til at erkende det, som er hinsides form. Det, som ingen form har, kan være svært eller umuligt at sælge.

Tao – Det som er hinsides form

Når, der skrives og tales om f.eks. taoisme eller “at noget er taoistisk”, så må det bero på manglende kendskab til, hvad det var Lao Tzu og Chuang Tzu pegede på i de antikke og stadig aktuelle tekster?

Det helt centrale hos dem begge er invitationen til at erkende at: “Det, som er”, er hinsides form.

Det kan ikke “forstås”, men må netop erkendes. Forståelse af “noget” vil udtrykkes og dermed gives en form.

Teksten er form – bevægelse hinsides form

Denne tekst, jeg skriver her, bliver til igennem bevægelse. Mit intellekt bevæges og mine fingre bevæger sig over tastaturet foran mig. Som læser må dine øjne bevæge sig over teksten, og dit intellekt skelne imellem bogstaver, ord og hvad baggrund, for at du er i stand til at skabe forståelse i dig.

Det, du forstår. vil være form.
Bevægelsen vil være hinsides form.
Bevægelse erkendes kun i bevægelse.

Når Lao Tzu skriver: “Tao er formløs. Tao er navnløs”, så illustrerer det det umulige i at tale eller skrive “sandt” om Tao. “Tao” bruges som navnet på det, som intet navn har. Det er som at sætte det i form, der ikke kan erkendes som form.

“Jeg er den, jeg er” – Hinsides form

Dette svarer til at Jøderne før Moses åbenbaring på Bjerget, heller ikke kendte Guds navn. Først der får de at vide, at hans navn er: “Jeg er den, jeg er

Paulus skriver om det samme: “… Og da forstummer al tale”. (Ansigt til ansigt med Gud)

Ordet “Ånd” – f.eks. som i “Den store Ånd” – peger også på det, der “ikke er legemligt”. – Dvs. ikke kan tillægges nogen form.

Blandt andet derfor blev røgen fra rygning af piben brugt i forbindelse med at sende bønner til “den store ånd”. Røgen fremstår som formløs – dvs. antager ingen fast form og synliggør bevægelse…

Dette formløse udtrykkes også i ordene: “Kærlighed, lyst, frihed og medfølelse” .
Form “binder” bevægelse og gør noget “fast”. Når der skabes form, kan det bedømmes som “en bestemt form”. En form kan håndteres som form.

Religioner og ideologier

Sådan opstår religioner og ideologier: Kristendom, Islam, Socialdemokatisme, Liberalisme, Feminisme, Taoisme. Sådan bliver noget til Yoga, Tantra og noget kan kaldes for “yogisk” eller “tantrisk”.

Nogle vil hævde at ovennævnte eksempler vel også forandrer sig?
Ja de forandrer form. Vi kan stadig genkende den oprindelige form. Måske kommer der en bule her og der, eller et nyt drej hist og pist? En variation eller to…

Form er praktisk og nyttig. Vores kommunikation fungerer ved at skabe form, og skabe enighed om den. Enighed finder vi i Menigheder.

Kan en Tantra så være hvad som helst?

Betyder alt dette så at: “En Tantra kan være hvad som helst?”
Nej!?..

Lao Tzu og Chuang Tzu kan læses som tekster. Disse tekster kan betegnes som “Tantra´s”: Dvs. Invitationer til at erkende.
Ikke at erkende det, der er skrevet, men det, som det skrevne peger på.

Det som er hinsides form . Det som ikke kan forstås. – Det, der erfares uden at kunne rummes i en erfaring. I det øjeblik det erfares, findes der ikke længere en form, der kan gøre det til en erfaring.

Det svarer meget godt til, at det at beskrive en orgasme absolut intet har at gøre med at orgasme. Og skulle du se nogen orgasme, så er det eneste du behøver for at stoppe den blot at spørge: “Orgasmer du dejligt du? Er det en god oplevelse for dig?” … Så er der “ro” igen – FORM – kontrol.

Du kan også begynde at “lede efter din urkraft?”. Du vil ikke kunne “finde den”.
Den, der leder, er også det, der søges efter. Det er som at lede efter sine briller med brillerne på for bedre at kunne se. “Urkraft” må være det jeg er? – OG hinsides form. 😉

Hvis nogen inviterer dig til at “komme dybere” – “endnu dybere end…XX”, så MÅ det vel ses fra et “overfladisk” perspektiv? ..”Dybere” henviser også til form. Dybere i forhold til hvad? Altså betinget af hvad?

Det er så befriende ved en Tantra, at den virkelig ikke inviterer mig noget sted “hen”, men blot til at se, hvad der mon er?


Kom og undersøg sammen med os! Det vil være som at åbne en dør, der ikke vil lukkes igen.

Previous Article
Next Article