kontrol og grænser

Kontrol og grænser – hvordan passe på sig selv?

Debat om kontrol og grænser tager megen plads i disse år. Ikke bare i forhold til den voksende nationalisme og skellet imellem rige og fattige, men også i forbindelse med tantra, tantra-kurser og tantra massager.

Kontrol og grænser følges ad

Et menneske, der definerer sig som “noget bag nogle grænser”, kan kun opretholde sin identitet ved at holde øje med når de overskrides eller “krænkes”. Det er simpelthen den eneste måde, at vedkommende kan bedømme, at de er der, på.

I et kærligt perspektiv findes der kun “usunde grænser”…

Kærligheden sætter fri af kontrol og grænser

Når der hos seere, profeter, oplyste og hvad jeg ellers skal kalde dem, peges på: at “Kærligheden sætter fri” – så henviser det til:

At bevidst, opmærksom, kontakt til det, som er, må være hinsides grænser eller binding?

I kærlighed ses og mødes det, som er, med andre ord “hinsides forbehold”..

Den som vil hjælpe med kontrol og grænser

Mest kontrol af alt, finder jeg hos den, som ser det som sin vigtigste opgave, at hjælpe andre med “at holde sine grænser” ..og gerne tager penge for det.

Hvilken interesse skulle vedkommende have i at grænserne opløses?

Hvordan føle sig tryg i ethvert møde?

Den absolut dårligste måde at passe på sig selv på, er at bygge grænser og mure at gemme sig bag.

Vil jeg føle mig tryg i mødet med det, som er, sker det ved at bevæge mig spontant, impulsivt og kompetent. Kun den, som er fri i dette, kan handle ansvarligt.

Spontanitet og impulsivitet opdrages vi ud af. De opfattes begge som “uordentlige”. Kontakten til dem kan genopdages og øves.

Med øvelsen øges den bevidste kontakt til Lyst. Ingen – absolut ingen vil igennem kontrol over grænser opleve denne kontakt.

Meditation og spontanitet

At øve det ligger meget tæt op af det, vi gør i meditation. Dvs.:
At sanse direkte, og ikke lade sindet bremse ved at en tanke gøres sand, som andet end “at der tænkes”.

Hvor, der sanses umiddelbart og uden tolkning, vil bevægelse opstå spontant.

At sanse er “at bevæge og bevæges”. At sanse udtrykker noget aktivt.

Det er noget af det, vi øver allermest på vores kurser – og i særlig grad på vores årsforløb.

… Om noget har jeg lært at sige tydeligt fra og til med kroppen!

Mette R.

Du, som også professionelt beskæftiger dig med sexologi, terapi, lægevidenskab, samtaler, behandlinger af enhver art, undervisning, massage og psykologi, vil opleve sådan en dybtgående forvandling i din praksis, når du har fået øje på- og øvet dette .

Vi kan i øvrigt konstatere, at deltagerne på vores seminarer og årsforløb oftest har baggrund i ovennævnte professioner. (Der er mulighed for at komme med på et prøveseminar)

Previous Article
Next Article