Moral

Moral fungerer som det vigtigste politiske virkemiddel. I totalitære politiske bevægelser i særdeleshed i forhold til sex og lyst.

Lyst er farligt for det totalitære

En totalitært orienteret bevægelse vil skaffe tilhængere ved at bringe moral i spil.

Moral eller en oplevelse af “retfærdig pligt” er det virkemiddel, som skaber disciplin. Den er nødvendig for at få soldater til at gå i takt, og kæmpe vedholdende sammen for en sag.

Sikre basale behov for gruppen

Når moral skal udvikles, vil den have sit udgangspunkt i at sikre de basale behov for en udvalgt social gruppe. Med andre ord: Fremme nødvendige forudsætninger for både det enkelte menneskes og gruppens fortsatte eksistens og vækst.

I tidligere tider var det både adgangen til et territorie, der kan sikre føde og vand og muligheden for at videreføre slægten/gruppen – dvs. adgang til sex og forplantning.

Nyere tid har ikke ændret meget på dette. Radikale grupperinger vil fremme angsten for ikke at kunne få arbejde og tjene til føden, og vel stort set altid have stærke holdninger til anderledes tænkendes frie seksualitet og i særdeleshed kvinders ret i den sammenhæng.

Disciplin

Løssluppenhed og impulsivitet passer meget dårligt til disciplin.

Dette ser jeg som fællestræk imellem religiøse og radikale politiske bevægelser. Den tid, vi lever i, er ingen undtagelse.

Samfundsstruktur står i modsætning til natur. Jo mere “orden” der søges, jo mere må det levende vige.
Lyst og kærlighed er helt grundliggende noget ganske uordentligt noget. Ustyrligt og hinsides forlangende.

Sex og kærlighed

Jeg ser sex som grundlaget for al kærlighed.

Uden sex ingen skønhed på denne jord. Se på den mindste blomst, og du gør dig til vidne til en seksuel akt!
Den åbner sine kronblade for at lade sig befrugte, eller for at kunne sprede sin sæd til andre blomster. Alt levende som er blevet til, er blevet til igennem sex. At gøre sex til en synd er at ville gøre selv en almægtig Gud til den største synder.

Opposition til flertallet

Dette syn på elskov, kærlighed og lyst står i opposition til det flertal, som i impulsen ser truslen imod orden, og igennem fortællinger søger angsten og disciplinen.

Netop det – AT sex forbindes med angst, skam og skyld, på trods af at vi alle er rundet af den, og at den fylder bevidst eller ubevidst i menneskers liv – har været en kilde til undren i hele mit liv.

Moral, skam og skyldfølelse

Jeg har mødt mennesker i utallige samtaler, hvor skam og skyld, jalousi, frygt og selvbebrejdelser har været kilden til psykologisk lidelse og deraf et liv i stor kontrol og spænding.

I efterhånden nogle år har jeg inviteret mennesker til sammen med mig og Karin at udforske og undersøge denne automatisering. Opdragelse stilles i vejen for en naturlig bevidst kontakt til lysten i os alle. Livets puls – universets takt.

Behovet større end nogensinde

Jeg ser mere end nogensinde et behov for dette. Det rummer et budskab om frihed. Ikke som moralisterne vil tænke: Frihed TIL… eller lyst  TIL… Men lyst, kærlighed og frihed, der IKKE kan betinges af hverken en grund, en årsag, en hensigt, et mål eller nogen som helst “form”.

Moral vil fjerne det afvigende

Formen skabes af moral og norm.

Formen bliver den standard, der fjerner det afvigende, og dermed også al skabende kreativitet.

Previous Article
Next Article