Osho om Sex, kærlighed og meditation

Tantra siger, at der ikke findes en tilstand, hvor du så let kan meditere som i en dyb sexakt. Den virker simpelthen som en naturlig biologisk ekstase.

Med “Sex” forstår de fleste imidlertid en perverteret form. Det, som I har erfaret under overskriften “sex”, er ikke sex, men kun en skygge af det.

Vores samfund har dyrket en fjendtlig indstilling til sex. De fleste mennesker lever som undertrykte, og derfor synes naturlig sex at være en umulighed for dem. Hver gang I indlader jer på sex, opstår der skyldfølelser. Skyldfølelserne bliver til en hindring, og dermed mister I den største chance. I havde kunnet bruge den til at trænge dybt ind i jer selv. Tantra siger: “Vær meditativ når I dyrker sex! Oplev det som helligt og find ingen skyldfølelse derved! Føl dig derimod velsignet med, at naturen har skænket dig en kilde, hvorigennem du kan opnå dyb ekstase!”

Vær totalt fri! Fortræng intet, afvis intet! Lad dig fylde af den seksuelle forening! Glem dig selv! Smid alle hæmninger væk! Vær absolut naturlig og du vil opleve musik i din krop! Når begge kroppe bliver til en harmoni, vil du fuldstændigt glemme, at du er – og netop derfor vil du være! Du vil glemme dit “jeg”. Alt, hvad der vil være, er eksistens, der leger med eksistens. Et væsen som leger med et andet væsen, og begge bliver til et. Al tænkning hører op, fremtiden findes ikke, og i dette øjeblik er du i nuet, i det som du gør, imens du gør det, uden skyldfølelse, uden hæmninger.

Lav en meditation ud af det, og sex bliver transformeret. Sex bliver selv til døren, og når sex bliver til en dør, så hører sex lidt efter lidt op med at være sex. Der kommer et øjeblik, hvor sex forsvinder: Kun “duften” er tilbage. Denne duft er kærlighed. Senere forsvinder også denne duft, og det som bliver tilbage er Samadhi.

Oversat og citeret fra: OSHO i “the Book of Secrets, the science of meditation”.

… kommentarer til Vigyan Bhairav Tantra”

Previous Article
Next Article