Prostitution og Tantramassage

Prostitution og tantramassage

Når der kan opleves både skam og skyldfølelse op til at aftale en tantramassage, så kan det hænge sammen med en historie omkring prostitution, der vedligeholdes i samfundet?

Skabe orden

Et samfund der vil skabe “orden” – uanset om det er politisk eller religiøst funderet – MÅ stræbe efter at få styr på lyst. Orden betyder kontrol. Kontakt til lyst peger på impuls og frihed. Lyst kan ikke regelsættes eller forlanges. Den opstår som alt levende – “af sig selv”.- Derfor vil heller ingen officer ønske sig soldater, der har kontakt til lyst. De skal derimod opfylde sin “pligt”.

Kontrol af lyst skaber spænding

Det er imidlertid ikke så enkelt at kontrollere lyst, uden at skabe voldsom spænding og frustration i kroppen.
Jeg vil sammenligne det med at bede mennesker om kun at trække deres vejr “halvt”. Dvs. konsekvent benytte et overfladisk åndedræt. Det vil meget hurtigt invitere enhver krop ind i at spænde. Enhver astmatiker vil kunne nikke genkendende til dette.

Hvor stort set alle religioner ser den seksuelle lyst, som noget der stiller sig i vejen for spiritualitet, forholder det sig anderledes med mange tantras. Der ses vores helt grundliggende parringsdrift SOM spiritualitet. Som livets kraft og alt levendes ophav – ikke bare i forhold til undfangelse, men i relation til hver eneste celles liv i universet.

Kvinder som en trussel?

Disse tantra´s og de mennesker – ofte kvinder – som formidlede dem, repræsenterede derfor en trussel imod den offentlige orden, og frem for alt imod de religiøse (mandlige) ledere.

Enhver hundeejer kan forvisse sig om hvilken tiltrækning en hunhund i løbetid har på hanhunde. I de dage, hvor hunnen er parringsvillig og – moden, er hannen fuldstændigt ude af sig selv. Han hyler og piber, og skyer ikke noget middel for at få lejlighed til at bedække den tiltrækkende hun.

Med den forskel at hunnen hos mennesker er indrettet sådan, at hannen aldrig ved præcist hvornår hun er “klar”, så oplever mænd en seksuel tiltrækning af næsten samme kaliber til kvinder, der netop pga. denne usikkerhed nærmest er konstant.

Den kontrollerede mands tab af kontrol

Det kan for den enkelte mand føles som et voldsomt tab, vel at mærke hvis det, som ønskes ER kontrol.

Den mest nærliggende mulighed for et mandsdomineret samfund vil derfor være at søge at kontrollere og undertrykke kvinden. At gøre hende ansvarlig for mandens ufrihed og lyst, samtidig med at mandens lyst underbindes igennem en streng moral og tilhørende straf og skyld.

Naturligvis lader dette sig ikke gøre uden store konsekvenser. Ud af den spænding, der opstår i den enkelte og samfundet – skabes aggression på såvel det individuelle som det samfundsmæssige plan.

Prostitution opstår ud af skam og skyld

Igennem skam og skyld opstår således behovet for prostitution. Friheden gøres knap, og af det, som kunne være smukt og naturligt, opstår et marked og BRUG.

Hvis vi bevæger os tilbage til tiden FØR de store patriarkalske religioners opståen, peger meget på at kvinden var bærer af og blev tillagt en naturlig adgang til det det spirituelle. Hun kropslig-gør den skabende kraft. Ikke i kraft af en “rolle” som hun tildeles men simpelthen igennem sin natur.

I kulturer hvor dette er tilfældet, opstår en helt anden tilgang til sex og elskov. Den lever naturligt, og  det at undersøge og fordybe sig i elskovens mysterier og udforske alle dens facetter forbindes ikke med skyld og forbud, men som noget der er lige så livsbekræftende som at omfavne sine børn eller føle sig forbundet med naturen.

I sådanne samfund opstår der ikke prostitution. Mænd og kvinder vil i meget bred forstand mødes i at dele livet i alle dets facetter, og ideen om “ejerskab” til kvindens krop bliver lige så fjern, som al anden ejendomsret. Sex og lyst leves “skam-løst” … dvs. hinsides skam og skyld. (For den interesserede kan jeg henvise til spændende forskningslitteratur om dette)

Naturstridigt hvis nogen skal sælge sig selv

Det synes fuldstændigt naturstridigt for mig, at kvinder skal “sælge sig selv” for at “dække et marked” og behov hos ufrie mænd. Det forkastelige ligger ikke i at mennesker, der ikke kender hinanden mødes, men i at det som KUNNE være naturligt, igennem moral gøres til en vare og et “middel”.  Prostitution bliver til BRUG af kvinden .

Al denne skam og moral genfindes i min optik også indenfor “tantra”? .. Og af den opstår angsten for at blive brugt?

Krumspring for at en tantramassage ikke handler om sex

Der gøres alle mulige krumspring for at en tantra-massage ikke skal handle om “sex” eller elskov, men opfattes som noget, der “passer” til et styrende samfund med kontrollerede mennesker?

Det går lige fra at Yoni og Lingam berøres med latexhandsker, til at manden (og til en vis grad kvinden) først skal opnå kontrol over vejrtræning, energiflow, udløsning, og forskellige typer orgasmer før lingam overhovedet skænkes kærlig opmærksomhed?

Alt sammen måder at indføre kontrol og styring på?

En anden måde at tæmme lyst på både hos mænd og kvinder – OG distancere sig fra skrækken for at blive sat i bås med prostituerede – kan være at tale om risikoen for overgreb? Hvis mandens seksualitet gøres “overgrebsagtig” og kvinden til et “offer” for ham – betjenes præcis paradoksalt nok den mekanisme, der fører til den strenge religiøse moral:

Kvinden er den svage (OG ansvarlige for mandens begær) – og skal som sådan beskyttes af de mænd, der har lært at kontrollere dette begær – typisk ved at underkaste sig regler med tilhørende bod?

ER kvinden den svage?

Paradoksalt, når det i virkeligheden forholder sig modsat: Nemlig at det er kvinden, der i sin naturlighed kommer til at udstille mandens fuldstændigt vidunderlige tiltrækning til hende, der ALENE forvrænges til noget grimt igennem kampen for at undgå den, og dermed anerkende hende som kontakten til det guddommelige – altså skaberkraften?

Er det pengene?

Prostitution har intet at gøre med at der “er penge imellem”. Penge er indført som en enkel måde at gøre mennesker i stand til at handle med hinanden på.

En mand der kommer til en kvinde for at elske, vil som det naturligste i verden også understøtte hende med hjælp til at holde hendes hus tæt, brænde til bålet, og mad til livets underhold, lige som hun vil vise omsorg for ham.

At leve betyder at dele

Det er det, som det “at leve” betyder: At dele og favne hinanden i opmærksomhed og medfølelse.

I den tantra vi fordyber os i på Mahamudrainstitut undersøger vi alt dette.

En Mahamudra tantramassage

Det møde, der rammesættes under navnet “en Mahamudra tantramassage” fungerer som elskov, uden at være den sex, som langt de fleste kender.  

Der er en ramme, der tjener til at gøre kommunikationen let og ubesværet.

En ramme, der på samme måde som dansk grammatik er meget nyttig, hvis vi vil gøre os forståelige overfor hinanden – men ikke i sig selv “sand”.  Andre rammer kunne også være mulige.

At der kan opstå en følelse af, at dette kunne opfattes som at “betale for sex”, synes ganske forståelig, og intet kan være fjernere fra det, som finder sted.

Der betales ikke for noget som helst. Når der lægges et beløb, så er det som at “hjælpe med at taget holder tæt” eller, “at der er varme i rummet” og pænt og rent.

Intet kan forlanges eller kræves “til gengæld”. Der sker ingen “handel” intet “bytte”.

Livsbekræftende og fritsættende

De af os, som mødes med mennesker, der i almindelig forstand synes vildt fremmede for os, erfarer hvor enkelt og fuldstændigt bjergtagende livsbekræftende og fritsættende det er. Ikke alene for os, men også for den, der indser at den frie kontakt til lyst er fuldstændigt lige så vigtig, som at kunne trække vejet ubesværet, eller at spise og drikke.

Prostitution og tantramassage har ikke det mindste med hinanden at gøre

At genfinde eller opdage naturligheden omkring lyst – det kvindelige og det mandige – er som at åbne en dør både ind og ud til det guddommelige hinsides enhver beskrivelse.

Previous Article
Next Article