seksualitet som livskraft

Seksualitet som livskraft? Eller: “Lyst er livskraft?”

“Seksualitet som livskraft” stod der i en overskrift, jeg læste. Jeg fornemmede øjeblikkeligt irritation i mig. Ofte gør jeg det til en anledning til at undersøge det, jeg lader mig irritere af. Virker seksualitet som livskraft?… Eller gør den noget fundamentalt andet?

Seksualitet udtrykker adfærd .. og Lyst?

Seksualitet udtrykker en adfærd – dvs. noget, vi gør.
Lyst beskriver det, vi er – dvs vores natur.

Måske er det lige netop der at “Terapi” og “Tantra” er at betragte som vand og olie?

En terapeutisk samtale og -intervention, undersøger gerne forklaringer på “hvorfor du gør, som du gør”, og “hvorfor du overhovedet gør, det, du gør?”

En Tantra inviterer til “en iagttagende praksis”: At iagttage, hvad jeg er, og hvordan det, jeg er, er til og bliver til?

Seksualitet som livskraft hos dyr?

En hund eller kat har ingen seksualitet.
De er, som de er.
Det er måske det allermest befriende og vidunderlige ved dem?

Mennesker derimod, vil gerne påberåbe sig “sin seksualitet”. Seksualitet forstået som: Den adfærd, jeg foretrækker for at kunne indfri mine seksuelle behov”.

Seksualitet står som: Det som foretrækkes – det, nogen “tænder på”.

F.eks.

  • “Tantra-sex”
  • “Tantra massage – med sanselige berøringer og nærvær”
  • Gruppesex
  • Sado-maso
  • Bondage
  • Dominans – submission.
  • Transseksualitet
  • Homoseksualitet
  • Heteroseksualitet

…og alle lige andre “typer” og “former” for seksualitet.

Seksualitet som livskraft? .. eller som begær og identitet?

Seksualitet bliver til en middel til tilfredsstillelse af et begær… og i særdeleshed til at kunne identificere sig med “sin seksualitet”.

Jeg ser, hvor udbredt det er blevet at skabe et image på baggrund af en bestemt seksualitet. At være “poly-“, “have flere kærester”, monogam etc.

Seksualitet og terapi

På den måde er seksualitet meget godt i tråd med “terapi”. Terapien fungerer også som et middel til at “få det bedre med… et eller andet”.

Terapeuten gøres til et middel for klientens “arbejde på sig selv”. Klienten gøres til et middel til terapeutens udkomme og faglige praksis.

Derfor vil der også søges efter “Prøvekaniner”, som terapeuter eller behandlere under uddannelse vil øve sig på.” – for at lære “at gøre det rigtigt”.

En Tantra handler om at iagttage

En Tantra peger på, at det ikke handler om at gøre men om at iagttage eksistens: At erkende “Naturen af det, som er”. At anerkende det, som er, som det er… i en erfaret erkendelse af, at det, som ses sådan, forandres af sig selv.

Med “at anerkende” menes der ikke “at acceptere”.
Accept følger nogle kriterier for accept. Accept udtrykker altså bedømmelse og vurdering..

At anerkende – se og sanse det, som er, inviterer til:
Måske at få øje på, at det sanses, som jeg er?

Eller

At “det, som er derude”, OGSÅ er “det som er derinde?”

Det kan ikke ske i professionel afstand og distance. Det er ordløst, fri for koncepter og hinsides form.

Enten ses det, eller det ses ikke…

Naturen af det, som er – hinsides beskrivelse og betingelse.

Denne natur, der er, som den er – og altså ikke defineres eller betinges af “noget andet”, vil være det, der beskrives med ord som: “Lyst”, “livskraft”, “essens”, “kærlighed”, “frihed”, “medfølelse” (at bevæges spontant af det, som er) …. Alle ord for, det, som ikke kan forlanges, jages, kræves, købes, sælges, eller betinges på nogen anden måde.

“Lyst” – sker af sig selv, for sig selv… hinsides grund og forklaring. Den “er bare”. Jeg kan være mere eller mindre bevidst om den..

Ordet peger på: “Det levendes bevægelse…”

Seksualitet som livskraft?

“Seksualitet som livskraft”? Nej! Jeg finder udtrykket meget uheldigt.

“Lyst” er det, vi kontinuerligt skabes af? Og som os: Naturen af det, som er?
“Seksualitet” udtrykker en form, ligesom “identitet” gør det.
“Lyst” peger på det skabende, iagttagende, undrende: Det kreative…


Previous Article
Next Article