Tantra inviterer til intimitet

Tantra inviterer til intimitet – Vil du det med enhver?

Hvis jeg nu skriver, at Tantra inviterer til intimitet?
Vil du så være intim med enhver?

Når tantra inviterer til intimitet, så kan det for mig være nyttigt at gøre mig nogle tanker om, hvad det så betyder?

At være “intim”, peger på “det, der er inde”.. altså at tage noget “ind”. Vil du tage enhver ind i dig

Hvis du anser dig for at være afgrænset, igennem de grænser, du opretholder overfor for andre mennesker og det “derude.”… Hvad og hvem må så gerne komme ind?

Jeg går ud fra at du, som den, der “passer på dine grænser”, helst vil have styr på det? Ikke mindst at kunne holde det ude, du ikke ønsker derinde?

Tantra inviterer til intimitet – det handler om kontekst

Igennem årene har jeg ofte følt mig som værende “et reserveret menneske”. Det skal du ikke forveksle med at virke lukket. Jeg taler gerne med mennesker og har let ved det. Jeg interesserer mig for virkelig mange forskellige emner, og finder det meget spændende at lytte og lære, når andre mennesker fortæller om deres liv og måden de lever det på.

Hvis det skal blive til noget intimt for mig, så handler det om kontekst. Altså en hel del om de omgivelser og sammenhænge jeg/vi befinder os i, når vi møder hinanden.

Hvad er det, som skaber en intim kontekst?

Det handler både om, hvad vi gør, og hvad vi ikke gør.
Det afhænger i aller højeste grad om, hvordan vi gør?

Det er sårbart at tage noget ind

Det er sårbart at tage noget ind i sig. Min krop fungerer på den måde, at den beskytter det “derinde” mod “det derude”, som ikke skal ind. Jeg vil have styr på, hvad der skal ind, og hvordan. Med “styr på” mener jeg ikke bare “intellektuelt styr på det”. Det er kroppens natur impulsivt og spontant, på mange måder at opretholde integritet i forhold til netop sin intimitet: Det “derinde”. – Det er sårbart!

Når noget er sårbart, så skal tempoet ned! Og Opmærksomheden op! Der skal være nærvær og tilstedeværelse. Det skal også ske i en rytme og takt, som passer… Jeg skal ganske enkelt kunne “følge med”.

Det stiller allerede nogle krav til en kontekst, der overhovedet gør intimitet mulig?
Også når “noget” med Tantra inviterer til intimitet

Jeg har f.eks. aldrig været fan af store rabalder-fester. Hvis jeg alligevel har deltaget, så er jeg oftest at finde i samtale eller dans med meget få mennesker. Og helst i et stille hjørne uden for megen larm og forstyrrelse.

Ro og langsomhed

For mig hænger intimitet sammen med ro og langsomhed… Det hurtige kan gerne være derude. Derinde går det mig bedst, når der er ro.

Det lyder som modsætninger?
Og det er det ikke. Et stort træ kan ruskes af stormen med roden stående solidt og forgrenet i jorden. Hurtighed har i naturen meget ofte forbindelse til at kunne sidde helt stille. Tænk bare på frøens evne til at sidde ubevægelig, og med et lynhurtigt smæld med sin tunge fange en flue!

Hvis jeg skal have noget inde i mig. Må det passe til roen i mig…

Hvad kan føles uroligt?
Det at nogen “vil noget med mig”, eller “have noget fra mig”. Der forsvinder al ro. Så holder jeg det ude.

Der hører for mig meget mere til kontekst, der inviterer i intimitet. Som den, der er vært for at undersøge Tantra i et fællesskab, finder jeg det som noget af det vigtigste overhovedet at gøre sig klart. <3

Previous Article
Next Article