Tantra-massage

Tantra-massage, hvad har det med Tantra at gøre?

Jesper? Hvad betyder det, som du igennem så mange år har peget på: At en Tantra-massage, nødvendigvis må foregå som en gensidig interaktion imellem to eller flere mennesker?
…..

I grunden er det meget enkelt og indlysende. Ingen kan komme udenom at “Tantra” beror på en meditativ praksis.
“At meditere” – “Gom” – “Zazen” .. udtrykker den aktive og helt vågne iagttagelse af, hvordan alt det, vi måske har lært at se som “derude”, i virkeligheden også er det “derinde”. Altså at afgrænsningen imellem “det” og “mig” udelukkende opretholdes som en illusion sindet har lært og øvet sig i at vedligeholde.

Ingen kan “give” et andet menneske meditation. Ingen kan “modtage” den.

…..

Vil det sige. at du ser en Tantra-massage som et meditativt møde?

…..

Ja så afgjort. Det er noget af det mest fascinerende for mig ved “Tantra”. De klassiske tantras inviterer til at integrere en meditativ praksis i alle aktiviteter. Om det er at praktisere et håndværk , lave mad, dyrke en have, slås, gøre rent, hente vand, samtale og elske.

I en tantrisk kontekst bliver massage eller enhver anden fysisk interaktion en øvelse i gensidig opmærksomhed, hvor begge “parter” – i mangel af et bedre ord, da konceptet om parter mister sin betydning – er fuldt aktivt engagerede. Der dannes ingen forudindtagede roller som aktiv/passiv, giver/modtager. Det vi skelner som “os selv” og “den anden” udviskes.

Det er det, jeg for mere end 15 år siden beskrev med sætningen: “Jeg berører dig, som jeg kan berøre mig.” – “Du berører mig, som du kan berøre dig”. …

I det møde erkendes det, at ideen om “mig og dig” bliver illusorisk.
Jeg ser dig som mig, du ser mig som dig. Der er ikke to. Der er det, som er: Uden egen-eksistens.

Der mødes… Der bevæges.. Der sanses…

Og frem for alt: Ingen vil “noget “ med hinanden.

Møder beror alene på et “vil”… Og ophører øjeblikkeligt i et “vil ikke”

….

Det lyder fascinerende og meget anderledes end det, de fleste må kende? Nok også de som måske har forvekslet en tantra-massage med en behandling eller et wellnesstilbud?

….

Hvad der kaldes for “Tantra” (behandling) .. peger på noget helt andet.

Så Ja! Både som praksis betragtet og set med blik for det enkelte møde.
Vi kan ikke vide eller kende – hvad der opstår i det konkrete møde. Derfor vil vi heller ikke mødes i et “koncept” eller i en særlig “behandlingsform”.

Tantra inviterer til en undersøgende, iagttagende og opmærksom praksis. Hvis jeg mener at “kende” – så ophører al undersøgelse.

Previous Article
Next Article