Tantra sex og lyst

Få lyst igen?

Hvis du vil have kontakt til lyst, handler det bl.a. om at adskille det, som du “har lyst til” (eller ikke har lyst til) fra lysten selv.

Med det peger jeg på, at objektet for ens lyst eller ulyst altid vil ligge “udenfor” dig, som en ting eller en aktivitet, der gøres til genstand for en fortælling, forventning eller ambition. Den historie bygger enten på egne (eller andres) erfaringer, moral, normer og værdier.

Lysten som impuls

Lysten selv derimod udtrykker en “impuls”, som det eller den der får mig til at trække vejret igen efter en udånding, den puls som holder mit hjerte igang, og frem for alt den helt basale seksuelle “bevægelse” der gør, at alle celler i min krop kontinuerligt formerer sig og dør.
Den sidste er også det, som gør, at jeg søger intim kontakt med andre mennesker, igennem berøring, nærhed, fortrolighed og sex.

Lyst som bevægelse

Lysten er så at sige: “det som holder mig i live”, eller livsimpulsen selv. En impuls der inviterer ind i bevægelse.

Det er relativt let at iagttage, hvorledes det at føle sig deprimeret, ofte følges af en trang til bare at ligge ned, og en uvilje imod at bevæge sig mere end højest nødvendigt.

Hvordan etableres denne kontakt

Så længe mit hjerte slår og mine celler deler sig, vil jeg være (i) lyst. Når det ikke mærkes, skyldes det, at intellektet har travlt med at bremse for kontakten dertil. Den eneste måde, jeg kan blive bevidst om kroppens bevægelse, er ved at sanse den. At sanse udtrykker, som det er tilfældet med lyst ovenfor, heller ikke “det som sanses”. At dufte, smage, lytte, bevæge – er ikke DET som duftes, smages, høres eller den bevægelse, der bedømmes som “en bestemt bevægelse”.

Udvide sit bevægelses- og sanserepertoire

At åbne for kontakten betyder derfor at erfare dette, ved på den ene side at iagttage hvordan intellektet hele tiden vil sætte navn og betydning på det, der sanses, og på den anden side at udvide sit “bevægelses- og sanserepertoire” – dvs. udvide det “rum” i sig, hvori bevægelse finder sted. F.eks.at kunne berøre sig selv fra det helt helt sarte og fine, til til kraftfulde og meget dynamiske, eller fra det meget langsomme til det hurtige og alligevel blide.

Det fungerer lidt som en pianist, der må mestre et meget bredt spektrum af bevægelser på tangenterne, eller at en danser skal kunne udtrykke sig i en meget høj bevægelighed – (uden at de af DEN grund i sig selv behøver at være mere i kontakt til lyst end andre, hvis disse bevægelser hele tiden bedømmes og vurderes som værende dårlige eller gode).

Hvad er det, som holder dig tilbage?

Den impulsive bevægelse og sanselighed er ikke til at “styre”. Det ligger i ordet “impulsiv”. Defor er adgangen til lyst altid noget, som afleder fra kontrol. En hjertelig latter kan ikke kontrolleres, og oplever et menneske pludselig en seksuel opstemthed, vil det øjeblikkeligt fjerne fokus fra de opgaver, som vedkommende er i gang med.

Lysten kan ikke bruges eller forlanges

Kontakten til lyst kolliderer derfor med pligtfølelse og frem for alt med angsten for ikke at slå til eller være god nok, og kunne “nå det som man skal”.

 Hvor noget skal “overståes” eller “gøres hurtigt” forsvinder kontakten til lyst. Kontrol og styring skal bruges til “noget”. Lysten kan ikke bruges eller forlanges, den lever af sig selv for sig selv.

Børn opdrages UD af lyst

De fleste børn opdrages UD af lyst. En lysten adfærd er besværlig for et samfund eller bare for forældre som har en travl hverdag der skal styres stramt for at nå det hele. Derfor tager opdragelse  sigte – ikke på børnene – men på at automatisere adfærd så den er “til at holde ud for andre at være vidne til”.

En meget væsentlig del af denne opdragelse handler om at “få styr på bevægelserne”. Se blot på soldater! De lærer at gå i takt, og netop denne indskrænkede bevægelighed gør dem meget modtagelige for pligt, i modsætning til lyst. En soldat eller “god borger” skal løse sine opgaver og IKKE handle ud af lyst.

Mahamudra tantra

Når Mahamudra Tantra inviterer til at genetablere kontakten til lyst, sker det således ved både at se på alle de kontrolmekanismer, som er i spil i intellektet, og ikke mindst ved at undersøge og fordybe sig i bevægelse og sanselighed i mødet med sig selv i kontakt til andre.

Tantra sex og lyst

Vores “rod” eller køn, som traditionelt i tantra gives de smukke betegnelser “Yoni” for kvinder og “Lingam” for mænd, er kilde til megen skam og blufærdighed (blufærdighed kommer af “blusel” der betyder skam).

Dels er de en umiddelbar kilde til den ustyrlige seksuelle ophidselse, og samtidig er der af den grund også forbundet de allerfleste historier om moral og norm til netop de dele af kroppen. De er gjort “farlige” og til NETOP det, der afleder os fra det væsentlige: Kontrol, styring og orden.

Det er ikke uden grund at sex er det, som optager mennesker mest – bevidst eller ubevidst. Alt liv udspringer af sex (forstået som denne impuls til formering og IKKE som bestemte “seksuelle aktiviteter”). Livsenergi er sex-energi.

Forstå sex kraften

Derfor er det også der, at invitationen begynder: At forstå og erkende denne sex-kraft, og se at den er kilden til livet – at den ER lysten, bevægeligheden og den impuls, som vi udspringer af.

I Mahamudra Tantra sker dette ved, sammen – i et trygt rum – at gå på opdagelse i HVOR konditionerede og automatiserede vi er blevet i det nøgne møde med os selv og et andet/andre mennesker. Ved at fordybe os i sanselighed og kontakt til lyst, og imens iagttage alt det, der sker i os – både kropsligt og intellektuelt – uden at skulle analysere og bedømme det på en “vægt”.

At tage låget af

Friheden genopstår så at sige af sig selv igennem kærlig opmærksom anerkendelse, og med den går det intellektuelle og bedømmende låg af til en vulkan af livskraft. Når det sker, opleves det som SÅ enkelt.

 

Previous Article
Next Article