tantramassage for manden

Tantramassage for manden

En Mahamudra Tantramassage for manden handler om at erfare sig selv på en helt ny måde. I opmærksomhed, bevidsthed og lyst.

God til at præstere

De fleste mænd er opvokset med en meget stærk fortælling om, at de skal være gode til at præstere. Det synes at være en del af både drenge- og mandekulturen, at det er vigtigt at konkurrere.

Hvem kommer først? Hvem er bedst på fodboldbanen? Hvem tør mest? Hvem har den mest potente bil? Det bedste job? Eller puster mindst når weekenden bruges på lange ture med cykelvennerne?

Livet er en konkurrence?

Når der stilles spørgsmålstegn ved denne adfærd eller “orden”, er de fleste mænd meget hurtige til at betragte det som noget “naturligt” eller som en konsekvens af evolutionsteorien: “Livet er en konkurrence” …hører jeg ofte.

God i sengen?

Denne præstations-adfærd tages med ind i kærligheds- og elskovslivet. Det bliver vigtigt at “være god i sengen” – ja ikke bare i sengen, også som mand, far, samtalepartner etc., og det betyder i denne forståelse: ”at kunne tilfredsstille en kvinde”.

Denne tilgang til elskovsmødet med en kvinde, bringer nogle mænd også med sig ind i tantraen. Motivet for f.eks. at lære “at give” en tantramassage bliver at øge “kompetencen” til at give en kvinde en fantastisk oplevelse.

Høj spænding i krop og intellekt

At være så optaget af at skulle nå noget og være god skaber en voldsom spænding i både krop og intellekt. Jo højere spænding, jo mindre følsomhed og sanselighed.

Hvor et menneske er fokuseret på et mål forsvinder opmærksomheden. Målet gives en form som en ide eller en forestilling. At være optaget af målet, betyder at jeg har meget svært ved at være tilstede i det, som sker, imens det sker.

To faser i elskoven?

Elskoven bliver (lidt karikeret) for den ambitiøse mand delt op i to faser:

Den første fase handler om at gøre kvinden klar og våd nok. Hun skal føres frem til en orgasme. Fase 2 kan jeg så kalde for “belønningsfasen”. Når hun har kvitteret med “sit højdepunkt”, kan han få lov til at bruge hendes våde, varme skød til at tilfredsstille sig selv. Måske kræves der hjælp af en lille fræk fantasi til det projekt?
Nogle gange gentages fase 1, blot med modsat fortegn, idet det så er hendes tur til at “præstere” og “give” ham en udløsning.

Tantra i Mahamudrainstitut

At fordybe sig i den tantra, som der inviteres til i Mahamudrainstitut, bliver for en mand, at slippe ovenstående automatiserede adfærd.

Noget af det første, der skal forstås, er, at ingen er i stand til at tilfredsstille et andet menneske, ud over denne person selv.

Vi har lært, at vi skal kommunikere om, hvad der “gør os godt”, og på den måde vejlede hinanden til at “gøre det rigtige ved os”. I tantra forsvinder enhver forventning om, at jeg har ansvaret for, hvad den anden sanser endsige, hvad vedkommende synes er “rart”.

Dette forekommer måske uforståeligt ved første øjekast?

Genopdage sin sanselighed

I stedet for at tage ansvaret for, hvad kvinden sanser, kan manden genopdage sin egen sanselighed. Når jeg skriver “genopdage” henviser det til, at vi som børn alle besidder en meget høj evne til at sanse uanset køn. I takt med at vi skal “udholde”, og “tage os sammen” undertrykkes dette, og som voksne mænd bliver såvel det motoriske som den nuancerede sanselighed, reduceret til noget, jeg i bedste fald vil betegne som “groft”.

At sanse sig selv?

Prøv for et øjeblik at reflektere over hvad det er, du sanser, når du f.eks. holder ved armlænet på en stol! Sanser du armlænet? Eller er det, du sanser: Tryk, temperaturforskelle, og en vis spænding i dine muskler, som du giver navnet og betydningen: “et armlæn”?

I tantraen, du finder hos Mahamudrainstitut, tages der udgangspunkt i, at vi helt grundliggende KUN kan sanse “os selv”. Eller sagt på en anden måde: Det, at der sanses, udtrykker et “fænomen” – en bevægelse – noget kontinuitet – og betydningen, denne sansning gives, bliver til en intellektuel proces.

Når du mener at kunne sanse kvindens hud under dine fingerspidser, er du med andre ord “ude af dig selv”, og er opmærksomheden på sansningen “i dig”… dvs. Sansningen selv bliver du “hos dig selv”.

En revolution

Når en mand erkender: At jo mere sanseligt, kærligt, respektfuldt, nuanceret, langsomt etc. han kan berøre og sanse sig selv,  jo mere kærligt, omsorgsfuldt, og sanseligt bliver mødet med den kvinde, som han er sammen med. – Så sker der en revolution!

Denne sanselighed kan nemlig ikke gøres til genstand for et mål eller et projekt. At sanse foregår i bevægelse, og hører op når bevægelse standser. Al sansen udtrykker bevægelse. Dermed bliver elskovens fylde ikke et spørgsmål om et “resultat” – udløsning eller ikke udløsning, orgasme eller ingen orgasme – men om en måde at bevæge sig sammen på, hvor hver især har ansvaret for egen bevægelse og sansen.

Den fælles bevægelse bliver orgastisk eller ekstatisk, om du vil.

I dette møde er der frihed, og hvor frihed råder, er der kontakt til kærlighed og bevidsthed.

Tantramassage for manden

At komme i templet i Mahamudrainstitut som mand, for at mødes i en Mahamudra tantra massage med Karin, bliver at udforske sin egen sanselighed.

I mødet med den modne og erfarne Shakti gives du en invitation til at åbne for bevidsthed om dig selv. Det fungerer metaforisk, som hvis du har holdt dit vejr i lang tid, og så slipper det med en dybt suk… Der er ikke noget sted du skal hen, intet at præstere og intet mål. I denne forløsning vil du kunne opleve hvordan kontakt til lyst, som du endnu ikke har kendt, bølger ind over dig.

Du åbner en dør til dig selv, som du ikke vil lukke igen.

Læs evt om uddannelsen i Elskovskunst og tantramassage her.

Previous Article
Next Article