Tantrasex og liderlighed

yumyapfuldfigur

For nogle år siden blev jeg spurgt om, hvad forskellen er imellem “tantra-sex” og “tantra”.

Mit svar var umiddelbart: “Der er ingen forskel!”. Tantra ER sex.

“Ja, men der er da andet her i livet end sex?” replicerede spørgeren, og præcis dette spørgsmål synes jeg, er meget interessant.

Hvad er det, som vi generelt mener med ordet “sex”?

Det er som om der er sket en vis bevægelse i vores brug af dette begreb? I dag kan man spørge hinanden om “man får sex nok?”… “Er det god sex?” eller “dårlig sex?”, præcis som var det chokolade eller rødvin, som man taler om. Vi taler også om “at have sex med hinanden”. Sex beskriver så en bestemt aktivitet, som ikke nødvendigvis behøver at betyde at: “Vi elsker hinanden”. En mellemvej hører jeg i udtrykket: “Vi elsker med hinanden”. Hvad mener vi så med sex?

At to eller flere mennesker indgår i en tæt fysisk kontakt, og stimulerer hinandens kønsdele og erogene zoner, som regel  inkluderende et samleje?
Alle aktiviteter som tager afsæt i vores iboende drift efter at formere os?

Frugtbarheden

Når tantra tager afsæt i lyst og sex, så bunder det i en fejring af det, som er helt afgørende for alt liv: Frugtbarheden – kilden til alt hvad der lever. Denne urkraft ligger i os alle. Vi er blevet til igennem den. Hver en levende celle, lever i denne bevægelse, som handler om at formere sig og leve. Overalt hvor du ser på det, som lever, vil du finde en cyklus eller bevægelse imellem parring, fødsel, død og genopstandelse. Intet forsvinder. Livet skaber sig selv af sig selv. Dette er vores “natur”, grundessensen i det at leve.

Selv når mennesker synes at have ophørt med “at have sex med hinanden”, vil de ikke kunne se sig frie for, at hver eneste celle i deres krop fortsætter med at dele sig, leve og dø. Vores krop er i kontinuerlig seksuel aktivitet.

At kæmpe imod dette, er som at ville slukke livskraften selv.

Sex er spiritualitet

I tantra fejres denne kilde som spiritualiteten selv. Sex er ikke “vejen” til spiritualitet, kærlighed eller bevidsthed. Sex ER spiritualitet, kærlighed og bevidsthed. Og her taler jeg ikke om alle de fortællinger om sex, som vi kan bedøve os med, men den rene adgang til vores naturlighed hinsides enhver fordom, moral og norm.

Hver gang en menneske ønsker magt over andre, må det nødvendigvist sætte ind netop der. Livet kan ikke styres. Det styrer sig selv – det er det, som gør det levende!

For den magtbegærlige gælder det derfor om at bryde denne frihed. Det levende skal gøres maskinelt. Midlet er at skabe skam og skyld i forhold til vores naturlige drift.

Igennem tusinder af år, har magthavere taget fat i lysten og seksualiteten, som det sted, hvor mennesker bedst kan automatiseres. Hvis det lykkes at bilde dig ind, at “livet ikke handler om sex, men om at opnå frelse”…eller alt muligt andet… og at din drift vil stille sig i vejen for, at du finder denne lykke, så kan du meget enkelt manipuleres i en ønsket retning. Konsekvensen er, at du igennem hele dit liv vil bekæmpe både din og andres naturlige livskraft. Enhvert menneske som lever i kontakt til lysten, vil være som en torn i øjet på dig. Du har identificeret dig med dit mål og ambition, og taber i dette kontakten til dig selv…dvs. til livskraften selv.

Nu er den ikke så let at undertrykke denne kraft. Liderligheden vil presse sig på, indtil det lykkedes fuldstændigt at lade tankerne og forestillingerne overtage bevidstheden.

Når vi slipper denne identifikation, som vi har lært at holde så krampagtigt fast på, så handler det ikke om at erstatte den med en anden historie. En historie om, at jeg igennem “tantra” kan opnå lykke og oplysning. Dette vil gøre dig akkurat lige så ubevidst og konditioneret som før.

Du må slippe enhver historie – og du gør det ved at iagttage, at det du gør igen og igen er at fortælle historier, og forveksle dem med det, som der ER. Denne iagttagelse betegner jeg med ordet “meditation”. I princippet handler det blot om at begynde at se…og intet andet.

Meditation kan således ikke have noget formål eller retning. Et sådant ville stille sig i vejen for din kontakt. Du ville blive optaget af at se efter noget i stedet for bare at se.

Når du gør det, vil du opleve, at der sker noget i dig. Livet bliver enkelt, det komplicerede bliver til alt det, som vi gør for at undgå at have kontakt til livet selv. Du kan fejre din lyst og din liderlighed, når den er der. Sex bliver til meditation…at sanse, at der sanses, at der sanses. Denne kontakt er kærlighed, og den skelner ikke imellem den ene eller den anden. Kærligheden kan ikke være andet end “poly”….?

Rituelle ceremonier eller liderlige vilde orgier?

Bliver al sex så til højtidelige rituelle “ceremonier” i stearinlysenes skær omgivet af et indisk udseende klæde, og dampende røgelsespinde? Hvad nu, hvis jeg nyder at blive taget på stuebordet uden de mange dikkedarer?

Tantra anviser ingen “regler” for hvordan du skal/kan have sex. Din forestilling om “tantrisk sex” virker akkurat lige så bedøvende på dig, som forestillinger om at “være sexet nok”, eller hvad du nu ellers kan finde på.

I Mahamudrainstutut inviterer vi dig til at gå på opdagelse i denne “naturlighed”. Det “Tantriske” finder du såvel i det vilde orgie, det intime stille møde, den sanselige massage, Det tantriske ritual, eller når du/I flår tøjet af hinanden i en dejlig sult og dyb liderlighed. Forskellen ligger i, at der i alt dette “iagttages….”. Elskoven sker i bevidsthed …hinsides dom og analyse. Der er kommet kontakt…..

Previous Article
Next Article