vil det hele handle om lyst

Vil det hele handle om lyst

For den, der følger lidt med her på siden, kan det ikke komme som en overraskelse at vi på Mahamudrainstitut er nysgerrige på lyst. Ind imellem får jeg så en kommentar: Vil det hele handle om lyst?

Kærlighed og Lyst

Nu er der ikke noget, der SKAL noget, og ja – livet og det levende er lyst.

Se på naturen omkring dig! Selv nu i januar måned står Magnolietræet der med store knopper på grenene og venter på de første varme solstråler for at folde sig ud.

I vores kultur er forståelsen og fortællingerne om Lyst og Kærlighed blevet skilt ad. I al sin enkelthed handler det om at Kærlighed  – i betydningen “den romantiske kærlighed” – ses som noget der binder samfundet sammen i familier.

Lysten derimod forveksles med det “kødelige begær” og virker i den patriarkalsk religiøse ideologi som samfundsnedbrydende.

Derfor vil langt de fleste religioner OG politiske ideologier bekæmpe den “seksuelle frie lyst” til fordel for pligten og et “højere formål”.

Umuligt at beskrive

Ordet “Kærlighed” peger på det, som ligger udenfor betingelse – dvs. bedømmelse – og dermed også umuligt at beskrive med ord. Alle ord dømmer, noget som noget. Kærlighed skal med andre ord ses eller erfares – og kan ikke beskrives som en erfaring. Det gør den mystisk. Den er “hinsides” erfaring.

Kærlighed transcenderer og transformerer ikke.

Det er der opfundet et ord til at beskrive: Den “transcenderer” – og transformerer ikke, som jeg så ofte læser det.
Den skaber simpelthen noget nyt! Det at transformere peger på at forandre noget eksisterende. Hvis nogen vil “transformere” nogen eller noget, vil der være ambition i spil!

Kærligheden kan jeg således også kalde for den kreative, skabende kraft. Det som gør at alt levende lever af-sig-selv uden nogen som helst grund, formål, mål, forklaring, eller årsag, der kan betinge – men “bare” lever.
I Kærlighed ses at alt dette uregerlige liv – er forbundet og er vævet sammen i een bevægelse. Ki, Chi, Prana, Livskraft, Ånd .. Der er hæftet mange navne på det: Lyst, Frihed, Bevidsthed, tilstedevær … eksistens eller væren.

Det er frygteligt besværligt og uordentligt. Ganske udenfor moral og ide.

Kan ikke forlanges

Som det er med kærlighed, er det med lysten: Den er af-sig-selv, kan ikke forlanges, kræves, købes.

Et menneske i kontakt til denne kærlighed/lyst vil handle i frihed – idet sin handlen ikke betinges af andet end at sammenhængen til alt levende ses. Det vil sige at der handles “medfølende.”

Styres det derimod af en grund eller en ide, vil sin handlen udspringe af et eller flere valg, der vejes op imod dette formål: “Målet kommer til at hellige midlet”. Derfor er de fleste krige i verden bl.a. blevet ført “i Guds navn”.

Skam binder

Vil jeg binde et menneske, skal jeg tage fat i vedkommendes kontakt til lyst. Det bedste middel er at gøre den skamfyldt – og forbundet med angst. I virkeligheden betyder det at fjerne kontakten til “kærlighed”. Vedkommende vil ikke længere bare handle i impuls og ansvarlighed, men lade alle sine handlinger betinge af sin pligt overfor det “ordentlige”.

Den indre slagmark

Reelt set bliver det at gøre kontakten til den umiddelbare kreativitet og lyst til en indre slagmark. Igennem disciplin og moral, at undertrykke impuls og følge de gældende normer. Sådan skabes magt.

Vil det hele handle om Lyst ?

Så vil det hele handle om Lyst ? JA! – Boblende, vulkansk og sprudlende, kreativ livslyst. Og i modsætning hvad de fleste er opdraget til, så er den ikke rettet mon nogen eller noget bestemt. Den er der “bare”. Betinges ikke af hverken nogen eller noget.

… Heller ikke af denne fortælling. 😉

Den kan ikke “søges”. Hvad ville jeg søge andet end min ide om den? Den er “udenfor” ide.

Pludselig ses – som i et “AHH”… Det er den fest, invitationen, der kaldes for en Tantra, indbyder til.

 

Cupisofi og elskovskunst – et årsforløb

Previous Article
Next Article