#Yonimassage med Lingam

Yonimassage med Lingam

Når jeg løbende ser hvilke blogindlæg/artikler, der klikkes mest på, af besøgende på denne hjemmeside, så er det nærmest hver eneste gang at temaet: Yonimassage med Lingam – optræder som det mest søgte både for mænd og kvinder.
(ja.. Google kommer også med et bud på kønsfordelingen 🙂 )

Måske er det fordi, at det er kontroversielt? – Altså virker “anderledes”, at det kan forekomme i en tantramassage?  Og måske – og det tror jeg, er det mest sandsynlige – at det interesserer mange,  hvordan vi kan forenes i elskov, uden at det bliver til den målorienterede “friktions-sex”, som så mange kender?

Er det muligt at beskrive en Yonimassage med Lingam?

Hvordan formidler jeg en Yonimassage med Lingam, på en måde så læseren får et indtryk af, hvad der sker, uden at det opleves som “plat”?

På den ene side KAN beskrivelsen naturligvis ikke erstatte det at erfare det, og på den anden side vil overskriften “ Yonimassage med Lingam ”, for den, der ikke har oplevet noget lignende, måske udløse forestillinger der stammer fra tidligere møder med mænd – gode som dårlige?

Se altså dette som en invitation til at erfare noget anderledes i praksis!

Det kan ikke kræves eller bestilles

Det siger næsten sig selv, at Yonimassage med Lingam normalt først finder sted efter, at alle dele af kroppen er blevet mødt og berørt.

I en Mahamudra tantramassage er der ikke noget, der kan “kræves” eller “forudbestilles”. Det er derfor den, der leder – i dette tilfælde manden – der afgør, om det synes naturligt at invitere til det?

Hos mig beror det på en fornemmelse i mig, om jeg inviterer. Måske har det sammenhæng til, om vi mødes i en vis gensidighed? Om der- præcis som hvis vi sad ved et cafebord og talte sammen – er dialog i mødet? Mødes vi i samtidig fælles bevægelse eller “dagdrømmes” der? “Passer” det overhovedet ind? Nogen formel for det, kan jeg ikke give.

Tydelig accept

Vi mødes først i Yonimassage med Lingam når der er tydeligt samtykke. Er det den første gang vi mødes i en massage, aftales der inden massagen tegn og sprog for, hvordan vi kan mødes gensidigt i samtykke? Afgørende er det, at hvis blot en af os forholder os fuldstændigt passivt, så skal mødet stoppe. At elske betyder at være i dialog. Bliver en af os fraværende i enhver dialog ER den stanset!

Når vi er begge opmærksomme i mødet

Det allervigtigste er den fulde opmærksomme vågenhed i forhold til det, der sker i os begge.

Det er bevægende og sårbart for mig- og noget, jeg ser som SÅ fint og smukt, at det uden denne opmærksomhed overhovedet ikke vil fungere.

Yonimassage med Lingam fra siddende position

Yonimassage med Lingam foregår indledningsvis siddende i “burmesisk lotusstilling”: Muktasana” imellem kvindens ben, således at hendes lår ligger over mine lår, og gerne sådan at knæhaserne “passer ned over oversiden af mine lår”.

“Mukti” betyder “frihed”, “Asana” betyder stilling dvs. “Den frie stilling”. Fra denne positur kan jeg “rejse mig op på mine knæ og på den måde have fri bevægelighed i mine hofter, imens mine underben/lår bevarer kontakten til madrassen.

#muktasana
Muktasana

Manden har ikke sin vægt på kvinden

I den tantra, vi formidler her, ligger manden gennemgående slet ikke med sin vægt oven på kvinden. Hun kan sidde på ham, og det omvendte finder meget sjældent sted.

Vi bevæger os sådan, at vi begge er frie til spontant at flytte sig.

Massage med Lingam på denne måde kræver stor bevægelighed hos manden. Han skal kunne bevæge sine hofter i denne siddende stilling, og strække henholdsvis det ene og/eller det andet ben bagud, og ikke tabe kontakten til madrassen med det andet ben som forbliver bøjet i knæet.

For Yogapraktikeren: En bevægelse fra Muktasana til Utthita eka pada kapotasana.

Uden en løbende Yoga praksis er det ikke muligt.

#Utthita eka pada kapotasana
Utthita eka pada kapotasana

Yoni omslutter Lingam

Fra denne position placerer jeg min Lingam blidt ved indgangen til Yoni.

Hvis ikke Yoni er blød, åben og meget fugtig og kvinden ikke møder mig i bevægelsen, dvs kropsligt inviterer mig ind i sig – sker det ikke.

Meget langsomt – så langsomt, at det er Yoni, der omslutter Lingam, og ikke Lingam der “trænger ind i Yoni”, forenes de to.

Nu handler det ikke om at “gøre noget ved yoni”. Jeg må bevare den fulde kontakt til egen sansning i dette. “Jeg sanser både mig og hende i mig” . Ser, hører, mærker, dufter, bevæges og bevæger.

I denne opmærksomhed, dvs. fuldt sansende alt det, der sker i kontakten – berører jeg min Lingam i mødet med “forvæggen” af Yoni.

Sker dette ikke opmærksomt, sanses der virkeligt ikke meget.

Dette bliver til en invitation til at hun kan sanse sig med samme opmærksomhed i mødet med mig.
Yoni “bruges” ikke til noget, men “opdages”, berøres, bevæges og omfavnes af hende selv i forundrende omsorg og nænsomhed. Hun inviteres ind i sin opmærksomme sanselighed i mødet med min Lingam

.

Sanselighed i Lingam

Mange mænd har hele deres liv haft så travlt, når de er kommet ind i en Yoni, at de intet andet har mærket end eget begær og “noget varmt og vådt” kombineret med friktion. Ved at have “revet den af” i mange år, kan de nærmest intet sanse i deres lem, når det foregår blidt.

Det at komme hos os igennem længere tid laver om på det forhold. (Hvis man vel at mærke vil det.)

Pauserne er meget vigtige her. At sidde helt, helt stille, rod mod rod, i kontakt. Måske med øjenkontakt – måske ikke.

Kontakt er der, hvor der er opmærksomhed. Hvor der intet stilles imellem os. Ingen mål, ingen stræben, ingen ambition.

Den finder sted med alle sanser, og intet kan invitere mere ind i opmærksomhed end netop kontakt imellem Lingam og Yoni, når vi vel at mærke ingen steder vil hen!

Det handler om at “være” sammen – ikke om “at ville gøre”.

Kvinden inviteres ind i bevægelse

Fra denne “position” inviteres kvinden nu – ikke ved at blive “drejet rundt”, men ved at manden flytter sig:

(Fra Muktasana over Utthita eka pada kapotasana og videre til “Virasana” eller “Vajra-asana” (diamantstillingen) med adskilte knæ)

#Virasana
Virasana – Helten
#Vajrasana
Vajrasana – Diamantstillingen

– på en sådan måde at hun frit og naturligt “flytter sig selv” til den ene side, med mine knæ på hver side af sit ene lår (uden at jeg hviler på hendes lår) , og det andet øverst og bøjet i hofte og knæ.

Lidt så hun ligger, som hvis vi lægger os om på siden, når vi sover, med det øverste ben trukket op og nederste ben strakt.

Senere inviterer jeg hende til at dreje fra siden og helt om på sin mave. Jeg følger med i “Malasana”, en af de hugsiddende stillinger, lige nedenfor kvindens bækken – stadig med Lingam forenet med Yoni. Som et sagte “pendul” vil mine hofter og Lingam kunne “puffe” til min og hendes “rod” og få dybde.

#Malasana
Malasana

Dette skal naturligvis som alt andet ske i den kropslige dialog der opstår i mødet.

Undervejs kan jeg ved at hæve og sænke min krop og samtidig ændre på vinklen i min hofteskål og dermed min Lingam møde hende på alle sider af og i sin Yoni.

Langsomt – meget langsomt

Det hele sker langsomt, også meget langsomt, og jeg er hele tiden undrende, undersøgende i min krop på mit møde mellem Lingam og det indre af Yoni. Hver en lille fold og fordybning, jeg møder, opfatter jeg i nænsom bevægelse.

Efterfølgende gentages det hele til den anden side.

En gensidig impuls – samtidig fælles interaktion

Jeg støtter ALDRIG af på hende, og hun forbliver fri i sin bevægelighed – kan ubesværet flytte sig i både ja og nej.

Hun kan gribe om mig – favne mig, møde mine hænder og krop imens, hun kan flytte sig, give tegn, eller flytte mig, og naturligvis møder jeg det, der sker, i kærlighed og hengivelse.

Orgasme

Vi søger ikke en orgasme. Ikke for hende og ikke for mig.

Kommer den af sig selv hos hende, bydes den velkommen som det naturligste og smukkeste, jeg kender.

Skulle jeg mærke, at en orgasme nærmer sig i mig selv, stopper jeg al bevægelse, og inviterer hende til at gøre det samme. Efter et øjeblik vil jeg typisk kunne fortsætte yonimassagen. Mærker jeg, at jeg er blevet så følsom, at det ikke vil være muligt uden at komme, afslutter jeg Yonimassage med Lingam, og fortsætter evt. berøre med andre dele af min krop.

Og hvor længe?

Hvor længe varer dette?

Det kan vare længe. I et privat møde, vil vi kunne være forenede i en time eller mere. Også imens den øvrige massage finder sted. Det lyder mærkeligt, og hænger naturligvis stadig sammen med bevægelighed i kroppen.

I den typiske Tantra massage varer det måske 10-15 minutter? …og i virkeligheden er det overhovedet ikke tiden, der er vigtig, men nærværet og tilstedeværelse i mødet.

Fri bevægelse

Nu lyder alt dette måske meget “teknisk”? I praksis fungerer Yonimassage med Lingam et fuldstændigt flydende og ubesværet. Ingen skal gøre sig tanker om, vi nu gør det ene eller det andet. Det ligger i den bevægelseskompetence, der langsomt igennem lang tids praksis er opbygget hos den, der leder mødet.

Klart anbefaler jeg alle, at praktisere yoga eller tilsvarende. Elskoven bliver simpelthen bedre af det, alene i kraft af at sanselighed, bevidsthed, opmærksomhed og nænsomhed følges ad med bevægelighed.

Hvis jeg bevæger mig “kluntet” eller anspændt, kan jeg “transportere” en følelse af usikkerhed til den, jeg mødes med, og det inviterer til at begge spænder i kroppen for at passe på sig selv.

Hvad kan jeg sige mere?

Det skal vel bare erfares, og derefter betyder beskrivelsen intet mere.

………..

Du kan læse en anden artikel med en lidt anden vinkel her: Lingam i Yoni

… og i det hele taget om Mahamudra tantramassagen her: Tantramassage til kvinder med yderligere henvisninger.

Måske har du fået lyst til selv at fordybe dig i bevidsthed, krop, sanselighed og bevægelse? Læs om vores uddannelsesforløb i Cupisofi og elskovkunst

Previous Article
Next Article