#Lingam i Yoni

Lingam i Yoni

Lingam i yoni – hvordan?

Jeg bliver ind imellem spurgt om, hvordan Yonimassage med Lingam foregår i en Mahamudra Tantra Massage, og hvordan er det med ” Lingam i Yoni ” og er der noget som mand  “at lære”?

Ingen regel

Først og fremmest er det ikke nogen regel, at der overhovedet forekommer et møde med Lingam i Yoni i et sådant møde. Det afhænger af om impulsen er der, og frem for alt om det overhovedet “passer” i forhold til det, der finder sted. Det kan ikke sættes på en formel, og opstår hverken som resultatet af en intellektuel overvejelse eller en plan, men ud af naturligheden i den interaktion, der finder sted mødet.

Massage af Yoni – uanset om det sker med hænder eller Lingam, gøres ikke “bare”, men altid først når kvinden af sig selv har åbnet sig i mødet, og KUN med tydeligt samtykke. Før mødet aftaler vi et sprog for det, herunder f.eks., også at mødes øjeblikkeligt stoppes, hvis den ene af os pludselig ligger “passivt”.

Naturligvis berøres Yoni også som alle andre dele af kroppen i løbet af massagen.

At ære Yoni og det kvindelige

En egentlig Yonimassage med Lingam har sin egen plads. Yoni æres som et tempel.
Et tempel hvor du som mand inviteres ind, hvis du formår at slippe ambitionen om at ville det. Ja – endog ambitionen om at ville slippe denne ambition 😉 . Kvinden omslutter DIG i en Mahamudra Tantra Massage.

For mange vil det at “ære” noget, være ukendt? Hvor ofte mødes både dette begreb og den bevægelse eller indstilling, som det peger på?

Med æring peger jeg IKKE på sentimentalitet. Det henviser til derimod til at møde Yoni med stor omsorg, opmærksomhed, lydhørhed, mildhed og respekt i en erkendelse af, at hun er kilden til alt levende. Modtagelig, levende og sårbar.
At møde nogen i respekt betyder i min beskrivelse, “at jeg ikke kender dig”, derfor er der intet, jeg kan tage for givet. Jeg må forholde mig tilbageholdende, afventende, åben for alle impulser, og som en “gæst”.

At ære, ser jeg som at erfare kontakten og erkende at det, der erfares er “større end dig selv”.

Hvordan læres det?

Hvordan “lærer man” at massere med  Lingam i Yoni? Det spørgsmål har jeg også stillet mig selv, i forbindelse med de efterhånden rigtigt mange seminarer jeg er mødtes med mennesker i. Jeg er kommet frem til, at det ikke kan “læres” i den almindelige forståelse af dette udtryk, og at der er en hel masse, som skal/kan opdages.

Sidde og elske

Nogle af de vigtigste forudsætninger for at det kan fungere i en Mahamudra tantra massage, vil jeg skitsere sådan:

 For det første skal en mand kunne sidde og elske. Dvs. have en bevægelighed og være så åben i sine hofter, at han kan sidde i den Burmesiske lotus-stilling (Siddhasana eller Muktasana) imellem hendes ben, og derfra møde Yoni med sin Lingam. Hvis forening kun kan ske sig ved at ligge halvt eller helt hen over hende, fungerer det simpelthen ikke.

Bevægelig og være åben i sine hofter

Dertil kommer, at han fra den position – stadig siddende – kan bevæge både sig selv og hende helt afspændt, så Lingam møder væggene i Yoni fra alle sider uden at Lingam undervejs mister kontakten hertil.
Det fordrer en lethed og stor bevægelighed i hofter, ben og lår – ja i hele kroppen. Uden en vedholdende yogapraksis(eller tilsvarende) er dette næppe muligt.

Jeg kan beskrive det som: At skabe rum for egen og hendes frie bevægelighed – og dermed også muligheden for at begge ubesværet kan flytte sig i såvel et verbalt som et kropsligt JA og et NEJ.

Kærtegne med Lingam

For det andet skal manden kunne kærtegne MED sin Lingam.

Det betyder at han skal genopdage sanseligheden i den. Lingam er hos drengen meget følsom, og igennem mandens mangeårige bestræbelser på “at rive den af” eller “trænge ind i en kvinde” mistes denne følsomhed.

Sanse sig selv i mødet

Som det gælder for alle dele af en Mahamudra tantra massage, Har det, der sker, intet at gøre med “teknik” men beror på en stadig finere evne til at sanse “sig selv” i mødet med et andet menneske.

En massage med Lingam i Yoni, forudsætter på samme måde, at manden kan sanse hver en millimeter af sig selv i mødet med Yoni. Metaforisk: “berøre sig selv i Yoni med den største omsorg og opmærksomhed” omsluttet af Shakti.

Være ET med Yoni

Det handler altså IKKE om at “gøre noget med Yoni”, men om “at være et” med yoni, og her er ord fattige.

Ikke KONTROL med udløsning, men bevidsthed i Lingam

Hvor det er mit indtryk at nogle mænd igennem kontrol søger at “styre” eller endog forhindre deres udløsning, kan det det lyde som en voldsom udfordring at skulle ØGE sin sanselighed i Lingam. Løsningen har måske hidtil været at reducere den, for at forebygge denne udløsning?

I en Mahamudra tantra massage handler det på ingen måde om kontrol, men om bevidsthed: At være opmærksomt sansende til stede også i sin Lingam.

I et bevidst og stort “indre rum” erkende alle de små bevægelser og sansninger, der opstår i foreningen og orgasmen. Kunne standse bevægelsen for i et øjeblik at opløse impulsen til at lade udløsningen ske ved at spænde af.
Kort sagt være bevidst tilstede i hele sin krop “på en gang”.

At gå på opdagelse

Hvordan kan en mand gå på opdagelse i alt dette?

Først og fremmest ved at øge sin smidighed og bevægelighed. Yoga fungerer her som en oplagt mulighed.

Fordybe sig i den basale Mahamudra Tantra Massage

At Lingam i Yoni – i massagen – først giver mening, efter at man har fordybet sig i den helt basale Mahamudra tantra massage indtil manden kan mødes med enhver kvinde hinsides en ide om at “ville noget med hende”, er vel indlysende?

Ikke “trænge ind” men inviteres og omsluttes

I Mahamudra tantra “trænger” manden ikke ind i Yoni. Han inviteres ind. Ligesom du ikke trænger ind i et tempel, men at templet åbner sig for dig, hvis du banker på, venter og er værdig. Du inviteres ind og omsluttes af hende. At have Lingam i Yoni vil være sårbart for begge.

Et aktivt JA fra kvinden

Det betyder, at kvinden aktivt møder dig, og at det, der sker, foregår meget langsomt.
På den måde skal du måske ophøre med at se dig som en “kriger” (Krigere stormer templer!) – og i stedet måske bruge en metafor som “gartner” eller “gæst”? En gartner, der har tålmodigheden og den klare ro, der kommer af at være forbundet med jorden, til at vente og se en blomst åbne af sig selv, vel vidende, at det at tvinge en blomsterknop til at springe ud, og have et projekt med det, vil ødelægge samme.

Hvis det er muligt for kvinden, er det hende, der stille møder Lingam med sin yoni, og er det pga. stillingen ikke muligt at bevæge sig helt frit i den henseende, må bevægelsen – fra den siddende mand – gå så langsomt, at det er muligt bevidst at følge hver en bevægelse for dem begge.

Langsomhed og klarhed

Langsomhed her handler ikke så meget om “tid”, som om rolighed, stabilitet og det jeg kalder for “klarhed”.

Usikkerhed, sitren, ivrighed, sult og deraf spænding vil øjeblikkeligt overføres igennem Lingam til Yoni.

Hvordan genvindes sanseligheden i Lingam?

Onanere med blidhed

Det at genvinde sin sanselighed i Lingam OG bevidsthed omkring udløsning og orgasme, ( To ord som ikke peger på det samme!) sker allerbedst ved bevidst for sig selv igen og igen at onanere sig langsomt og blidt frem til udløsning.

Kende alle signaler og impulser

En udløsning der ikke længere sker “automatisk” og styret af de frække forestillinger og billeder, men i opmærksom sanset iagttagelse af de mindste berøringer og bevægelser i Lingam, mellemkødet, lysken, og de utallige små impulser der opstår i kroppen omkring og op til udløsningen.

Så sanselig som læber og tunge

At erfare at Lingam ikke længere bliver hård på grund af fantasien, men igennem sanselighed! En Lingam kan blive så sanselig (igen) som læber og tunge.

Kunne afspænde og skabe rum i sig

At opdage netop hvor der må lægges en “pause” ind, og/eller afspændes igennem f.eks. vejrtrækning, hvis ikke “point of no return” skal passeres. For at erfare dette må “punktet” passeres mange gange, og hver gang opmærksomt iagttagende, f.eks. ved samtidig at se sig selv i øjnene via et spejl.

Slippe historier om “energitab”

Samtidig er disse “øvelser” også – som en bieffekt – med til at mane enhver ammestuehistorie om at manden “taber energi” igennem udløsningen fuldstændigt i jorden. Dette såkaldte “energitab”, der hos nogle mænd identificeres med “at miste interessen for kvinden”, handler måske meget mere om at føle en ubevidst skam over “at have brugt hende”? En skam der måske også kan komme af, at mange mænd i teenageårene har måtte “gemme sig” med deres udløsning f.eks. når der var kommet en plet på lagnet eller underbukserne blev våde?

Studier af bl.a. Bonobo-aber, der ligner os mere end f.eks. Chimpanserne, viser at hannerne kan have udløsning 10-12 gange om dagen og stadig springe lystigt og legende omkring uden at miste lysten (åbenlys) til sex og hunnerne.

Den står igennem det sanselige – ikke af fantasien

Vil du fordybe dig i dette med ” Lingam i Yoni ” i massagen/mødet må den kunne rejse sig alene igennem sin egen sanselighed. Ingen Lingam står, når der er ambition i spil.

Fordybe sig i dansen på gulvet med en klar kvinde

Og sidst med ikke mindst, at pleje en praksis, hvor dansen på gulvet, sammen med en erfaren og klar kvinde, (En kvinde som ikke tøver i at bevæge sig spontant væk fra eller henimod (UDEN forklaring!)) gentages og fordybes til en vis bevægelseskompetence er opnået.

Dette vil transcendere elskoven

Alt dette vil på ganske forunderlig vis fuldstændigt “transcendere”, hvordan denne mand elsker med en kvinde. (Med ordet “transcendere” mener jeg, “at der elskes hinsides erfaring.”)

Ikke bare for sig selv, men også for de kvinder eller den kvinde, han mødes med i kontakt.

Du kan læse mere her: Yonimassage med Lingam

Previous Article
Next Article