Hvordan tantra massage

Hvordan tantra massage?

Antallet af muligheder for at erfare en “tantramassage” i Danmark er efterhånden meget stort.
Lige fra at der på datingsiderne tilbydes “gratis” tantramassager, af mænd som “kender lidt til tantra”, over “tantra-behandlinger” med sigte på “at forløse traumer, overgreb eller seksuel frustration”, til tantramassager der tager afsæt i at to voksne mennesker mødes, og i en klar ramme undersøger kontakt, lyst og sanselighed, naturligvis således at den, der tilbyder mødet også leder dette på en opmærksom, respektfuld og omsorgsfuld måde.

De tre hovedgrupper

Tantra massage

I den sidste – Tantramassagen – søges der ikke noget i mødet. Der opstilles intet mål, der jages ikke en orgasme, og der er ikke noget, som skal “læres” igennem instruktion eller lign. . Nogle stikord kunne være: Der sanses og erfares.

Det private møde

I det første – det private møde – vil det være som at spille i lotteriet, og den almindelige dømmekraft og egen ansvarlighed må gælde – præcis som ved ethvert andet møde, hvor det handler om at mødes uden tøj på i elskov?

En tantra behandling

En “behandling” vil, såfremt den skal være troværdig som en sådan vel typisk indeholde en anamnese (sygehistorie), en diagnose, og en efterfølgende terapi. Måske pakket ind i nogle blødere begreber og indeholdende de samme elementer.

Hvordan vælge en tantra massage

I min beskrivelse kan ingen af de tre modeller (og alle former imellem dem) vælges, som man ellers vælger et produkt eller en serviceydelse. Det ER intet produkt eller en serviceydelse. Det er et møde imellem to mennesker. De er alle meget intime, og det handler i sidste ende om tillid til det menneske, som mødet skal ske med.

Uanset kan det være en god ide lige at tænke over, om “jeg vil behandles og i terapi”, eller om det jeg søger, er et møde i sanselighed, opmærksomhed og lyst, hvor jeg grundliggende er i orden, som jeg er?

Tantra Behandling eller -terapi

Behandleren vil typisk gerne bevare en distance til sin klient. Nogen skriver “en kærlig distance”
Det kan ske igennem etiske regelsæt, eller helt konkret i den praksis, der benyttes, ved at behandlingen foregår på en briks, klienten er nøgen, behandleren påklædt eller delvist påklædt, og kropskontakt fortrinsvist finder sted med brug af hænder og evt. underarme. Ofte vil der blive trykket på bestemte punkter i kroppen, og der vil være “teknik” i spil med det sigte at frembringe reaktioner i kroppen hos klienten. Du vil her kunne finde begreber som “yoni-mapping”, “afpansring eller deamouring”, “triggerpunkter” etc.. Typisk anvendes der Latex-hansker i intimområder.

Relationen forbliver professionel og fastholdes som sådan. Hvor mystisk det end kan lyde, vil mange behandlere hævde at deres behandling intet har med sex at gøre og slet ikke med “elskov”.

 Du kan google på nettet efter “tantra behandling” og læse mere.

Mahamudra tantra massage

En Mahamudra tantramassage – der er beskrevet flere steder på hjemmesiden her – er karakteriseret ved at skulle opfattes som et møde imellem to i en ramme, hvor der er en, som leder og en, der lader sig lede.

At danse i øjenhøjde

Den kan ses som at blive inviteret til at danse sammen i øjenhøjde, hvor den inviterede ikke behøver at kende til trinnene, og kan forholde sig vekslende imellem at være i ro og den naturlige bevægelse, der følger at være i sanselighed.

Hele kroppen

Berøringen finder sted med og på hele kroppen uden undtagelse. Begge kan impulsivt og uden begrundelse sige “nej” på et hvilket som helst tidspunkt, til det “som sker lige nu” eller for den sags skyld til hele mødet.

Små invitationer – ingen pludselige overraskelser – langsomhed

Dansen fungerer som “små invitationer i bevægelse”. Der er tid til at orientere sig i sin krop, uden at blive pludseligt overrasket.

Intet du skal – være bevidst impulsiv

Der er intet som den inviterede SKAL. Ingen forventning, ingen instruks, – og i mødet er det muligt at være bevidst impulsiv, og møde berøring med berøring, bevægelse i bevægelse, hud imod hud, hvor det sker opmærksomt, blidt og uden at “holde fast”.

Vi er – efter et kort indledende ritual – begge to nøgne i gensidig respekt og naturlighed.

Er det sex? – det er “elskovskunst”.

Er det “sex”? Ja det er det. Jeg vil hellere kalde det for “elskov”, uden at det er den elskov eller sex, som langt de fleste kender.
“Elskovs-kunst” er det ord, vi benytter i de mange studieforløb, som vi hvert år afholder med fyldte hold.

Mødet med et menneske der inviterer til en Mahamudra tantra massage kan blive at åbne en dør til en helt andet erkendelse af elskov end det, der hidtil er erfaret – Også efter tidligere “tantra behandlinger”.

At ære det kvindelige og mandige

I mødet æres det mandige og det kvindelige, og der inviteres til at relatere uden at der skabes en relation – dvs en historie med tilhørende forventning.

Yoni og Lingam massage

I tantra massagen bliver der typisk inviteret til yoni eller lingam massage, og det aftales tydeligt i den indledende samtale, hvordan der gives accept af dette.
… Og naturligvis berøres yoni og lingam igennem hele massagen på lige fod med hele den øvrige krop som en hel naturlig del at mødet.

Massage med Lingam?

For kvinders vedkommende KAN der også inviteres til massage med Lingam. For dig, som synes, at det lyder fremmed, så er Lingam i Mahamudra tantra lige så naturlig en del af kroppen som hænder, fødder, arme, ben og læber, og er skabt til at massere en Yoni med (i modsætning til en finger).
Denne Yoni-massage med Lingam har intet at gøre med den “friktions-nu-vil-jeg-komme-sex”, som så mange kvinder har mødt. Den fungerer som en invitation til at sanse sin Yoni på en måske helt ny måde?
Massøren søger heller ikke her noget i mødet – hverken egen eller kvindens orgasme.

Orgasme – udløsning?

Kommer orgasmen undervejs for den inviterede, så bydes den velkommen hos begge køn. Uanset om det – for den inviterede mands vedkommende – sker med udløsning eller uden.
At få en orgasme betyder ikke nødvendigvis “at mødet er slut”. At erfare berøring og kontakt efter en orgasme er et særdeles dejligt “rum” at fordybe sig i.

Afslutning

Massage ritualet afsluttes og rundes af, og der gives lejlighed til at ligge lidt for sig selv, hvile og sanse. Efterfølgende er der plads til en snak – mest for at få vendt evt. spørgsmål eller undren, og ikke med henblik på at gøre hele “oplevelsen” til en historie.

Hvem kommer til os?

Til os i Mahamudrainstitut kommer mennesker i stort set alle aldre. Fra lige i begyndelsen af tyverne til på den anden side af halvfjerdserne.
Der kan være en impuls til at søge en tantra massør på egen alder – eller måske endog yngre?

Alder uden betydning

Alderen er ikke så vigtig i tantra. Vi mødes på tværs af alder og udseende.

De yngre

Ikke så sjældent kommer yngre mænd og kvinder, for i mødet med det modne at erfare opmærksomhed, ro og blidhed, men også kraft, som de ikke kender fra jævnaldrende.

Igennem historien er der i mange kulturer tradition for at yngre medlemmer blev initieret til elskov af modne kvinder og mænd. Tantra udspringer af sådanne traditioner.

Den modne

For den modne mand og kvinde, bliver den første tantra-massage måske den første gang i livet, hvor elskov føles frit og naturligt uden et krav om præstation og hinsides ambition. Mangen en gang har vi hørt: “Havde jeg dog blot gjort dette for mange år siden!”
Det er aldrig for sent at få et blomstrende elskovsliv. Længslen efter nærhed og berøring uden “at en hel masse automatisk følger med”, behøver ikke at forblive et ønske.

Lever du i et parforhold?

Mennesker der lever i parforhold finder i det tantriske møde – en Mahamudra tantra massage – en dør ind til fornyet livskraft og glæde. Tantra handler om at slippe identifikation med moral, norm og form. For os er det fuldstændigt naturligt, at vi også ønsker nærhed, intimitet og lyst i mødet med andre end den, vi har valgt at dele dagliglivet med, i erkendelse af at dette liv sammen med et menneske også er meget vigtigt.

God hygiejne – at være velplejet

Fælles for alle møder er, at vi lægger stor vægt på en god hygiejne. Det betyder, at du – og vi – er velduftende (sæbe), velplejede (inkl. negle på både fingre og tæer) og med rent, passet hår alle steder.
Det er for os lige så naturligt at pleje håret på (eller i) hovedet som i armhuler, og omkring Lingam og Yoni.

Der er brusebad og håndklæde hos os.

Olierne vi benytter i Mahamudra tantra massagen er økologiske og af en høj kvalitet.

Samtale

Du skal være hjertelig velkommen til at ringe eller skrive, så finder vi en tid. Alle møder begynder med en samtale, hvor hele forløbet forklares og spørgsmål kan stilles og blive besvaret. Den samtale er lige så meget for vores skyld som for din. For os er det vigtigt at du får mulighed til at lytte til hvordan forløbet er, og live danne dig et indtryk af om “kemien” stemmer og at vi begge føler os trygge, inden vi mødes i Mahamudra tantra massagen.

Sommerfugle i maven

Hvis det er første gang, du kommer til en tantra massage, så vil det være naturligt både med “sommerfugle i maven” og tankemylder. Det går alt sammen hurtigt over. Du vil blive overrasket over, HVOR hurtigt et sådant møde opleves som det mest naturlige, der findes.

Kærlig hilsen teamet på Mahamudrainstitut

Nogle gode links:

Tantra massage til kvinder

Tantra massage til mænd

Hvad er en tantra massage

Handler tantra massage om wellness eller sex?

Yonimassage og Lingammassage

Oral æring

Previous Article
Next Article