æstetisk bevidsthed

Æstetisk Bevidsthed og -erkendelse i Tantra

Hvad betyder æstetisk bevidsthed? Et menneske, der vil fordybe sig i Tantra, kan ikke komme uden om beskæftige sig med det, vi henviser til med ordet “Bevidsthed”.

Det er ganske enkelt helt centralt.

Jeg har tidligere skrevet om dette: F.eks i Artiklerne :

“Bevidstheder opstår ved at sanse” og “Bevidsthed og tantra”

Her til morgen på dagen, hvor vores årlige Sommercamp begynder, og der i eftermiddag kommer en masse mennesker – nogle nye, andre erfarne i deres praksis, kom jeg endnu engang til at reflektere over bevidsthed. Jeg vil kalde det for Æstetisk bevidsthed.

En praksis med Tantra inviterer til æstetisk bevidsthed.

Ordet “æstetik” henviser til “det, som erkendes med sanserne.

“Bevidsthed” peger på vores erkendelse af “væren i verden” .. eller måske nærmere at “være verden”? .. At erkende – hinsides konceptuel beskrivelse og forståelse – at du og jeg ingen egen eksistens har, men blot er flygtige udtryk af det “hele”.

Vi kan se det på samme måde, som at en storm ikke består af “mange vindpust”, heller ikke “at det som bevæges af den”, men alene af flygtig bevægelse hinsides form.

ALT, hvad vi lærer og endda er i stand til at beskrive, har sin oprindelse i bevægelse. Vi både skaber og opfatter bevægelse igennem vores sanselighed… Som, vi bevæger og bevæges, er vi verden…

Hvert eneste ord og betydning, vi lærer, har afsæt i en sanselig erfaring. Udtale af- og det at høre- disse ord bunder også i sanselig erkendelse.

Et spørgsmål bliver så, HVORDAN vi lader os bevæge? Og dermed også HVORDAN vi LÆRER AT BEVÆGE derigennem?

Lige gyldigt og ikke ligegyldigt

Jeg anvender gerne udtrykket: At alt er lige gyldigt, og at jeg ikke ser noget som ligegyldigt. Det, som er, er, – og hvordan jeg bevæges med- og af det, påvirker jeg.

Ikke sådan beskrevet, at jeg kan kontrollere det!. Det kan jeg ikke!

Hvad, jeg kan øve, er: At anerkende.
Det betyder: “at sanse det, som det er “ uden samtidig at ville låse mig i en bestemt form, koncept, eller ide om, hvad der er rigtigt eller forkert.

Noget vil være mere eller mindre nyttigt?!
Noget kan være muligt?

Hvordan opfatter jeg så det, som er?
Ja! – : Som jeg er i stand til at sanse!

Måden – jeg sanser på – er uløseligt forbundet med både måden, jeg bevæger mig på, og hvor afspændt jeg kan lade mig bevæge..
At bevæge sig afspændt har intet at gøre med at være “slap”! Hverken det slappe eller det helt stive bevæges særligt let.

Zen og æstetisk bevidsthed

Derfor findes der f.eks. i Zen – som en af de klassiske Tantras – mange invitationer til at praktisere det æstetiske.

Med det menes der ikke: At producere noget “særligt” smukt.
Nej.. overhovedet ikke

Der inviteres til at opdage det afspændte, spontane, naturlige udtryk i enhver opgave og praksis. At gøre alt i sanselig iagttagende opmærksomhed. Om det handler om at gøre toiletter rene, pudse vinduer, feje, høste grøntsager, rydde op, vaske sig etc..

At se at alt bevæges af alt.
At se: At som jeg bevæger mig, bevæges du…

At iagttage hvordan der bevæges? Og se at, det ikke kan være ligegyldigt og samtidig heller ikke kan styres igennem kontrol uden at skabe stor lidelse.

Hvordan gøres det:

  • Ved at øve opmærksomhed og IKKE fokus: Se det hele – også “den/det som ser” og ikke spænde både krop og sind ved at stræbe efter et koncept, en ide, et mål eller en form.
  • Ved at gøre det, som gøres, med opmærksom afspændt omhu.. og sanse og nære omsorg for naturen af det, som er.

Forberedelsen til at modtage gæster

Når Karin og jeg gør Abildgård klar til at modtage mange gæster, så virker det for os, som “at stemme ind”.
Vi finder roen i alt det, som også kan virke travlt. Der er mange opgaver, som skal klares, for at der er pænt og rent, er friske grøntsager, sengetøj og alt det, som ellers hører til.
Ting der er gået i stykker skal repareres. Vi vedligeholder og skaber de rammer, som gør at alle inviteres til at føle sig godt tilpas i nogle omgivelser, der sandsynligvis adskiller sig fra de, de allerfleste f.eks. møder på deres arbejdsplads.

Vi skaber rum for kontemplation, meditation, fordybelse, iagttagelse, undersøgelse og leg. Rammer, der inviterer til at omgå hinanden i klarhed, respekt og opmærksomhed.

Det er for os også en praksis i æstetisk bevidsthed.

Previous Article
Next Article