bevidstheder

Bevidstheder opstår ved at sanse

Almindeligvis tales og skrives der om “bevidsthed” i ental og ikke om “bevidstheder”. I nogle tantra´s tillægges hver sans “sin” bevidsthed.

7 sanser – 7 bevidstheder

Min evne til at erfare verden, mig selv, og mig i verden sker ved, at jeg sanser. For enkelthedens skyld, kategoriseres forskellige måder at sanse på gerne i “7 sanser”:

  • Den visuelle sans (synssansen)
  • Den auditive sans (høresansen)
  • Den olfaktoriske sans (lugtesansen)
  • Den gustatoriske sans (smagssansen)
  • Den vestibulære sans (labyrint- og ligevægtssansen)
  • Den taktile sans (berørings- og følesansen)
  • Den proprioceptive sans (muskel-ledsansen, stillingssansen og det kinæstetiske (‘bevægelsessansen’)).

Sanserne skelner igennem bevægelse

Helt grundliggende er det, som en sans kan, blot at skelne. Dvs. skabe en forskel på baggrund af forstyrrelser der altid opstår igennem bevægelse.

Normalt vil de fleste tænke at kroppen både kan forstyrre sig selv og påvirkes “udefra”. For sanserne gør det ingen forskel. De reagerer blot på forskellig bevægelse uanset hvordan den opstår eller registreres.

Mine sanser er grundlaget for mine bevidstheder. Alle tanker og følelser i mit intellekt er koblet på, at jeg har sanset, og derigennem udviklet, hvad man kan kalde for “bevidsthedspor”. Intellekt og krop fungerer således som et “Mind”. Et “Mind” der ikke reelt kan adskilles fra de omgivelser det befinder sig i. De er “det samme” og alligevel forskellige. Metaforisk som at vi skelner imellem havet og bølgerne på det. De kan adskilles igennem iagttagelse og bedømmelse, og “er det alligevel det samme”.

Tantra er fyldt med sådanne tilsyneladende paradokser.

Muligheder for at iagttages sindets og kroppens natur

Alle disse sanser virker som iagttagelse. Som muligheder for at iagttage kroppens og sindets natur – og naturligvis som “porten” til verden: Erkendelsen af forbundethed.

Der er ingen, som kan høre, se, smage, lugte, balancere, føle, og bevæge for mig… Det hele må ske af-sig-selv i mig. Det betyder “at leve”. At bevægelse sker af-sig-selv, for sig selv.

Jo større “spænd” der er i min evne til at sanse på alle disse områder, jo mere åbner verden og livet sig.

Jo større “rum”, der skabes i denne sansevidde – jo mere modnes bevidstheder og indsigt.

Det vi mødes om

Det er det, vi mødes om, fordyber os i, og øver på Mahamudrainstitut. Det er den invitation, der er til et møde i en Mahamudra tantra massage: At udvide sine bevidstheder igennem opmærksom iagttagelse af sindets og kroppens bevægelse – med alle 7 sanser

At udvide sine bevidstheder igennem opmærksom iagttagelse af sindets og kroppens bevægelse – med alle 7 sanser.

Intet andet møde som elskoven..

Det giver meget mening for os at undersøge Tantra i det kropslige, sanselige, lystfyldte møde med et andet menneske. Vi kender simpelthen ikke noget andet møde end elskoven, hvor vi bevidst og opmærksomt kan komme i kontakt med alle disse bevidsthedsområder, som de 7 sanser repræsenterer.

Dertil kommer, at hvis der er noget sted, hvor vores fortællinger om angst, skyld, skam, moral og forfængelighed kommer i spil, så er det vel der! .. Med alle de muligheder der åbner sig for iagttagelse i den forbindelse.

Ingen kan “give” dig meditation.

Det hele beror blot på, at vi hver især selv – af-os-selv – bevæger os med hinanden. Vover det. Ser angsten og normen i øjnene. Vil det…

Dette er SÅ anderledes end en ide om, at “en behandlende” kan “give noget “til en “klient” eller “modtagende”. Den eneste der kan udvide dette rum i os, er os selv.

Præcis, som at intet menneske i verden, kan “meditere for dig” – eller “give” dig en “meditation”.

Intet menneske i verden, kan “meditere for dig”

Vil du være med i dette undersøgende fællesskab, så tag kontakt til os ..

Previous Article
Next Article