ansvarlighed

Ansvarlighed – Responsibility – The ability to response

Ansvarlighed – Responsibility sammensættes af ordene response og ability: At evne og have mulighed for at svare frit.

Overfor dette står: “Duty” . På dansk: “pligt” – der oprindelig kommer af at “skylde noget” – eller “at holde noget væk fra nogen” – i denne sammenhæng: Væk fra evnen og muligheden for at handle frit.

At mødes i ansvarlighed

At mødes i ansvarlighed betyder med andre ord at være fri i sit svar (respons). At være i stand til at handle frit i mødet med den eller det “andet” og ikke bundet af f.eks. moral, tolkning, dom, skyld, tvang, eller betingelse.

Her opstår der en meget tæt forbindelse imellem ansvarlighed og kærlighed.

Ansvarlighed og kærlighed

Ordet “Kærlighed” benyttes om det, “der er udenfor- eller “hinsides” betingelse”. En anden måde at formulere det på vil være: “At erkende det, som er, frem for at betinge det, der erfares, af sin ide eller bedømmelse.”

Det siger næsten sig selv at kærlighed således ikke kan købes, forlanges, kræves, formindskes, forsvinde, styrkes, gives eller modtages. Det kan ikke tilskrives nogen værdi, der kan måles eller vurderes. Det som er, vil ikke afhænge af nogens mening eller synspunkter.

At mødes i bevidst kontakt til kærlighed, betyder således også at mødes i ansvarlighed, “fri i sin handlen” og dermed også fri af ambition. Der er ikke noget, der skal “leveres”.

Ansvarlighed og kærlighed kan ikke forhandles

Kærlighed eller ansvarlighed kan således heller ikke “forhandles”. Enhver forhandling vil betinges af de behov og forventninger, der forhandles om.

Mødes vi i kærlighed og ansvarlighed er vi begge i stand til at handle frit. Der sker med andre ord ikke en “transport” af noget imellem os. Der er ingen “gave”, der sendes fra en giver til en modtager, med alle de forventninger som det at give og modtage gaver indebærer.

At mødes i kontakt

Vi mødes simpelthen i kontakt. Er der kontakt, stilles der intet imellem. Der er ikke længere to, men et: “Det, som er”.

Vi ses, og ser, som vi er. Som er vi hinandens helt klare spejl, hvor alt spejles uden den mindste fordrejning eller forvrængning. Vi bevæges som et, uden tøven, uden forsinkelse, hinsides tid.
Det erkendes, at “vi” er et…. og at “vi to” fremstår som illusion.

Dette udtrykker en Tantras meget simple og samtidigt også vanskelige invitation: At få øje på det, er det, som øves i meditation.

Det frie møde som et undersøgende møde.

Det er også her at Tantra adskiller sig fuldstændig fra religion. Hvis et møde, handlen og -erkendelse skal styres af ideologi eller moral, hvorledes kan der så være fri bevægelse?
Det frie møde, bliver et undersøgende møde. Et møde i undren eller forundring.
Jeg ser dig, uden at kende dig! Det, jeg mener at vide eller kende, vil være mine ideer og forestillinger om dig?

Med behandling forsvinder både frihed og “tantra”

Når en tantramassage – gøres til en “tantrabehandling” så forsvinder friheden. Den erstattes f.eks. af en forventning om, at der er en, som “giver” og en som “bare skal modtage og nyde” ..og slet intet gøre.

“Lig stille og tag imod!”

Som det første forhandles forventninger og grænser. I de fleste af disse forhandlinger, er det en betingelse, at de ikke kan genforhandles undervejs, bortset fra, hvis den “modtagende” vælger at sige nej-tak til den gave, der gives, – imens den gives.

Langt de fleste mennesker anser det for at være meget uhøfligt at sige nej til en gave!

Lidelsens natur

“Bliv god til at bede om det, du har lyst til!” – lover den ene og anden behandler – og ser ikke selv, at lige netop ønsket og forestillingen om det, der bør være og komme, – er lidelsens natur!

En behandling vil indebære, at der er “noget, der skal behandles for”.

Den behandlende besidder (i egen optik) en viden og kunnen, som den søgende skal have brug for.

Mødet både legitimeres og betinges af denne gensidige brug.

Hvor meget sværere er det ikke at sige:
Jeg tager hen og elsker med et menneske, jeg ikke kender!”
…end at fortælle:
“Jeg tager lige til en tantra behandling for at blive behandlet for…”.

Brug for…

Behandleren har brug for klienter, klienterne brug for behandling for “noget”. Ved at mødes i netop det møde skaber de hinanden i helt bestemte og ønskede roller. De ser ikke hinanden, som de er, men i den professionelle distance der er en nødvendig del af “forhandlingskontrakten”.

Når jeg skriver det, handler det ikke om at gøre tantrabehandling til noget “forkert”.

Jeg går også til tandlægen for at få behandlet mine tænder. Og vil se mig frabedt hvis han/hun pludselig vil lave noget andet, end det som er aftalt.

Det kan afgjort også være en skøn følelse af komme ud fra klinikken med glatte friske tænder.

Det har bare overhovedet intet med det at gøre, som en Tantra inviterer til!

At mødes i kontakt til det, som er

Tantra inviterer til at mødes i kontakt til det, som er. At anerkende – at an-svare.

En Mahamudra Tantramassage inviterer til at mødes i kærlighed, hvilket, som skrevet, ikke udtrykker en romantisk følelse, der kommer og går, som stemningen nu lige er – alt efter, hvilken røgelse der brændes af foran den obligatoriske Buddhafigur.

En Mahamudra Tantramassage fungerer som et møde i dialog og i øjenhøjde: At undersøge “Responsability” – evne og mulighed for at handle frit.

At mødes uden at ville et bestemt sted hen. At mødes i det, der er, som det er. At erkende kontakt og erfare at jeg møder dig I mig. “I mødet med dig, sanser jeg mig, og omvendt.”

At mødes uden at binde eller holde fast. Hverken fysisk eller i forventning om et bestemt udbytte.

Hvis, jeg vil noget med dig eller med mig, så vil det være det, som adskiller os i illusionen om to. Det som lukker inde og ude bag mure.

Meditation

Det vil være nyt.

Lige så nyt som den første gang jeg satte mig i Zazen for at erfare meditation.
Ingen kan behandle mig til meditation.

Meditation kommer af sig selv, i det øjeblik det ses, at grænsen imellem det “derinde” og det “derude” udelukkende eksisterer så længe den kontinuerligt opretholdes som en illusion. Som en fortælling om “mig” og “dig”, der synes adskilte og alene i “vores egen verden”.

Meditation øves aktivt og ansvarligt – dvs frit.
Selv, når jeg sidder stille, er det bevægelse, der iagttages. Iagttagelse sker kun ved at bevæge.

Der “svares an”. Det er Response-ablity.

Tantramassage til kvinder

Tantramassage til mænd

Vil du fordybe dig i dette, så kom på et prøveseminar på vores uddannelse

Previous Article
Next Article