seksuelle natur

Din seksuelle natur? Kan den holdes ude af mødet?

Er det muligt at være i et møde med et menneske uden at vores seksuelle natur er med?

Psykologens psyke

Forestil dig en psykolog, der fortæller dig, at hendes “psyke” ikke er med i terapirummet?

På sin hjemmeside skriver hun:

“Mine holdninger, værdier, emotioner, følelser, måden jeg tænker på, og hvordan jeg lige har det nu, spiller ikke den mindste rolle i min samtale med dig. Det hele handler kun om det, som foregår i dig!”

Og så fortsætter det:

“Jeg er optaget på listen over psykologer og psykoterapeuter, der holder deres psyke og sig selv udenfor terapien”.

Ville det være muligt?

Kan et menneske samtale uden at bringe sig selv ind som menneske?

Hvis det var muligt, hvem ville så have lyst til at tale med vedkommende?

Lad mig komme med et andet eksempel.

Frisørens eget hår.

Kan en Frisør klippe og sætte hår på sin kunde, uden at bringe sin smag og sit forhold til sit eget hår og “sig selv” ind i arbejdet?

Lad os sige at hun ikke selv kunne drømme om at putte giftige midler i sit hår? Ville hun så uden at blinke eller blot reflektere over det, gøre det på en kunde?

Kan vi mødes i opmærksom kontakt med noget eller nogen, uden at være der “som vi er”?

Der er sikkert mange mennesker der forsøger på det?
De tager en maske på og “gør som om”. Måske har de den så ofte på, at de end ikke kan mærke det rigtigt længere?..
Uanset om de er bevidste om det eller ej, vil det påvirke dem.

Tantra behandling

Når et menneske opsøger en en “Tantra Behandling”, sker det ofte af nysgerrighed efter at erfare en anden sanselighed, end den det kender? For nogen handler det om at “få kontakt til lyst”. For andre måske at gøre noget ved et traume. Andre ser det som ren wellness.

Generelt vil en sådan behandlings-massage indebære, at den, som kaldes for klienten, er nøgen, og behandleren er påklædt. En i udgangspunktet meget sårbar og ulige position i mødet. Den ene skal modtage og den anden give.

Behandleren ses af klienten som et middel til at opnå nydelse, healing, Lyst .. eller hvad nu diagnosen eller forventningen har udtrykt?

På den anden side vil klienten være et middel for behandleren til at opnå anerkendelse, accept, og naturligvis den aftalte betaling for ydelsen.

Uden ydelsen – intet møde! Det er en meget afgørende betingelse.

Det er klart for begge, at der er tale om en handel. Princippet er det samme som for frisøren og psykologen.

De mødes i en “handel” der ikke defineres som sådan af penge (de fungerer blot som et kommunikationsmiddel), men af at de gør hinanden til midler for at opnå mål og dække hinandens behov.

Kan behandleren holde sin seksuelle natur ude af mødet?

Vil det være muligt for denne behandler at holde både sin psyke og med den også sin seksuelle natur ude af mødet?

Oven i købet i en behandling der rent faktisk vil have seksualitet som noget meget væsentligt. Ikke alene i forhold til det behov der skaber det, men også i kraft af måden berøringen finder sted på?

Kan nogen behandler møde et nøgent menneske i hengivelse, omsorg, kærlighed og nænsomhed, uden at være der som et helt menneske med alt det, der hører til det?

Vi en behandlers eventuelle egne erfaringer med seksuelle overgreb kunne holdes fuldstændigt ude af mødet? …I måden der samtales på, berøres på, gives råd på (hvis det også sker)?

Vel næppe?

Er det overhovedet ønskeligt?
Jeg er sikker på at mange vil svare JA til det sidste spørgsmål.

“JA – En Behandler skal holde sin seksuelle natur ude af mødet!”

Jeg vil hævde at det IKKE er muligt. Måske kan han/hun give skin af, at det er det, som sker. I længden vil den maske begynde at gnave og irritere.

Vi kan simpelthen ikke holde vores seksuelle natur ude af NOGEN møder. Vi er den!

Både Freud og Jung erkendte den seksuelle natur.

Vores seksuelle natur og -erfaringer har en voldsom indflydelse på alt, hvad vi gør i livet. Både Freud og Jung har om nogen været eksponenter for at få øje på det.

Vi er kort sagt seksuelle væsener. Denne dybe drift, som er helt grundliggende i livets evne til konstant at reproducere sig selv, af sig selv – deler vi med alt levende.

Freud og Jung pegede på, hvordan det konstante forsøg på at kontrollere og undertrykke denne seksuelle natur i os, leder til stor lidelse såvel kropsligt som psykologisk.

Tydeligst bliver det måske, når vi ser hvordan de mennesker, der bekæmper seksualitet – om det er ud af religiøse og/eller moralske overbevisninger eller ej – oftest vil være dem, der er mest optaget af sex!?

Det i vores Natur, vi ikke vil anerkende som natur, men lukker inde under låg, vil finde andre veje at komme til udtryk. Naturen finder altid vej. Det er dens natur.

At anerkende sin seksuelle natur

Hvordan så?

For mig at se handler det om at anerkende det, som er. At anerkende betyder: “at se, som det er “. Det er fundamentalt anderledes end det, som ordet “Accept” peger på.

At acceptere betyder at vurdere og bedømme noget som f.eks. godt eller skidt.

De gamle Tantras og de nye- handler om at anerkende:

At SE og sanse naturen af sind og krop.
At få øje på, at den natur, jeg er “derinde”, er akkurat den samme natur, der er “derude”.

At få øje på hvor meningsløst og umuligt det er, at ville få det bedre ved at forsøge at få universet omkring mig til at opføre sig, som jeg gerne vil have det?

I stedet lære at bevæge sig spontant og impulsivt med det, som er.

Ser jeg det ikke, som det er, men i stedet igennem et filter der fortæller, hvordan det bør være, vil jeg være som en blind mand, der karter rundt i en tornet skov.

Hvor iagttager jeg det, som er?
I mig!

Det, der er i mig, er det, der er derude. Alt derude, erkendes i mig.
At der erkendes, er det, som er “mig”.

En anden måde at beskrive dette på vil være med sætningen:

“Som jeg bevæger mig, bevæges alt om mig”.

Med den rejser spørgsmålet sig:

“Hvordan bevæger jeg mig?”

Når jeg bevæger mig.. bevæges alt.

Når jeg bevæger mig, bevæges det omkring mig.
Når det omkring mig bevæger sig, bevæges jeg.

En meget kendt metafor for dette udtrykkes igennem Havets og bølgens natur:

Er det havet, der bevæger bølgen, eller bølgen, der bevæger havet?
Vil den ene bølge bevæges uden den anden bølges bevægelse?

Vil du undersøge den seksuelle natur?

Hvis, jeg vil undersøge naturen af elskov, sanselighed, seksuel lyst, begær, og min seksuelle natur, så må jeg finde et menneske, jeg har lyst til at bevæge mig med i anerkendelse af denne natur.

Det er det en Elskovs-tantra massage / Mahamudra tantra massage inviterer til.

Det vil selvsagt ikke være muligt med alle.

Et må imidlertid være helt sikkert. Vedkommende må selv have anerkendt sin seksuelle natur og turde være åben omkring det?

Jeg skal fornemme tillid i mig.

Tillid handler om:

  • At være kompetent til det, der gøres.
  • Åben og klar – At der ikke er noget, der skjules.
  • At vi mødes i empati – og ser hinanden
  • Tydelighed – at det er let at følge, og se hvad der sker, imens det sker.
  • … og endelig, at det, der sker, ER det, som sker – og ikke sker med en skjult forventning om, at det skal føre- eller bruges til noget andet.

Det er i min optik ikke muligt med et menneske, der vil “holde” noget af sig selv ude af et så intimt møde.

Lad mig se, hvem du er!
Det gør det muligt for mig at se dig i mig.

Det åbner for et møde i bevidst, opmærksom kontakt.

Måske er vores uddannelse i Tantra-massage og elskovskunst noget for dig?

Previous Article
Next Article