en tantramassage

Hvad er en tantra-massage?

Jeg har igennem årene skrevet adskillige artikler under overskrifter, som minder om ovenstående.

Reelt set er spørgsmålet både misvisende og temmeligt umuligt at svare på.

Det kaldes for “tantra”

Der findes ikke noget, som jeg vil kalde for en “tantra-massage”. Ordet “tantra-massage” benyttes om alt fra behandlinger, massager som følger et forløb eller bestemte ritualer, over elskovsmøder til massagetilbud hos thaimassage-klinikken nede på hjørnet af gaden. Det eneste fælles ved disse eksempler er at to eller flere mennesker mødes, at berøring finder sted og at det hele forbindes med navnet “tantra”.

Ingen garanti i en tantramassage

At bestille en “tantra-massage” er derfor ikke en garanti for noget som helst. Nøglen til at finde vej i de mange tilbud, bliver derfor dels at sætte sig lidt ind i den tantra, som den, der tilbyder massagen “giver” eller ”hælder til”. Og her betyder “tantra” en invitation. Den fremstår typisk  som en tekst eller en række tekster, der beskriver, hvorledes “du kan udvide din bevidsthed til frihed”: Dvs. slippe identifikation med tanker, ambitioner, forestillinger og drømme: Det betyder at du ikke længere handler “automatisk” eller normstyret, men lever umiddelbart i i kontakt til det, som vi kalder for kærlighed eller lyst.

… og dels at finde ud af, om du har tillid til den mand eller kvinde, som du ønsker massagen af, og vil mødes med.

Ingen tantramassage form er mere rigtig end en anden

Der er i min optik ikke en tantramassage-form, som er mere “rigtig” end en anden. De fungerer blot forskelligt.

Jeg vil prøve, så enkelt, som det er mig muligt, at beskrive nogle af de grundantagelser og tanker som ligger bag den tantramassage, vi formidler i Mahamudrainstitut.

Kontakt til lyst og kærlighed

Denne Tantra handler om at tage kontakt til lyst og kærlighed. Med “lyst” mener jeg ikke det, som du “har lyst til”, dvs. objektet for din lyst, men lysten selv som jeg også kan beskrive som den impuls, der gør dig og alt andet, som lever, levende. Lyst og kærlighed kan ikke betinges eller forlanges. Den opstår af sig selv for sig selv. Og kontakten dertil kommer af sig selv, når vi slipper den “bremse”, som vores intellekt hele tiden træder på i form af normer, historier, skam, skyld, forestillinger og forbehold.

At slippe bremsen

En anden måde at beskrive det “at slippe bremsen på”, vil være at tale om “at blive stille”. Tantra, som du finder den hos os, inviterer ind i meditation. Meditation er i min beskrivelse ikke noget, som man kan “dyrke” eller meningsfyldt gøre sig umage med, Meditation kommer til mig når fokus og koncentration erstattes med opmærksomhed og bevægelse. Meditation har at gøre med at åbne (sig) for det, som er, hinsides enhver beskrivelse og betydning. Som at se på en “blomst” uden at putte den i en “kasse” a´la: “Ah se en blomst, den kender jeg godt!”. Men bare SE.

Meditation

Der er ikke meget som så kraftfyldt kan invitere os ind i meditation, som berøring. For at forstå det, er det en god ide lige at overveje hvad det egentlig vil sige “at berøre”?

Du sanser kun dig selv

Prøv at grib om en eller anden genstand i din nærhed, og sans så! I den tantra, som jeg inviterer til, vil det som du sanser, udelukkende være dig selv. Du sanser f.eks, tryk, og temperaturforskelle inde i din hånd, og disse forskelle som udelukkende skabes af noget, der knytter sig til dine celler og nerver, giver du f.eks. betydningen: “En kuglepen”, eller “en mobiltelefon”. Reelt set er alt, hvad du sanser, når du bevæger dig i verden, DIG SELV!

Dette overser de fleste mennesker, idet de erstatter det, der sanses, med betydningen af det, som sanses. I stedet for at sanse smerte og trykken i maven, sanser de f.eks. “sorg” eller “vrede”. På den måde inviterer vi os hele tiden til “at være ude af os selv” i stedet for at være i kontakt til “sig selv” eller bedre udtrykt: til ….AT der sanses.

Sansningen øges igennem med bevægelse

Hvad der bliver meget let at erfare igennem denne forståelse er, at sansningen øges, når vi bevæger os, og dermed også med vores bevægelighed. Jo mere passive vi forholder os i mødet med f.eks. et andet menneskes berøring, jo mindre vil vi sanse.

Den masserendes evne til at berøre sig selv

Samtidig bliver det også lysende klart, at den der f.eks. masserer – hele tiden berører sig selv.
Jo mere opmærksomt, sanseligt, og kærligt lystfyldt denne kan tage kontakt til sig selv, jo mere vil berøringen invitere den anden, som er i mødet, ind i egen sanselighed, opmærksomhed og kærlige lyst.
Omvendt vil enhver forestilling om: “at ville gøre noget godt for den anden”, forvandle denne til et “projekt” og invitere begge til at “være ude af sig selv”. Begge får ansvaret for at “den anden skal føle sig god (nok)”.

Ingen teknikker

Dette bliver også baggrunden for, at der i den tantra, som du finder i Mahamudrainstitut ikke arbejdes med “teknikker” af nogen som helst art. I vores uddannelser undersøger vi mange forskellige veje og muligheder i forhold til at sanse og undre os i bevægelse. Lige så snart der skulle opstå en “teknik”, slipper vi den til fordel for en undren: “Kunne det også fungere sådan?”

Angst for prostitution

Der kan hos “udøvere” af tantra-massage, dvs. de, som mod en eller anden form for honorar eller entre, inviterer, i princippet hvem som helst ind i sit tempel, opstå en angst for at blive forbundet med prostitution. Dette skyldes ikke mindst den mangfoldighed af udbydere, som jeg nævnte ovenfor, og naturligvis også at en tantramassage er intim og inviterer ind i lyst.

Et møde i dans eller elskov om du vil

Hos Mahamudrainstitut ser vi tantramassagen som et møde imellem to mennesker. For at dette møde kan fungere som en indgang til kærlighed og lyst, må det ske hinsides betingelse. Mødet betinges således ikke af, at der er en som behandler og en der behandles, en som er aktiv og en som skal være passiv. Vi ser det metaforisk som at danse, eller at elske.

Som at lære at danse

Hvis du vil lære at danse og opsøger en danser, vil den eneste måde du opnår erkendelse for dansen på, være ved at hengive dig til at danse! Forbliver du passiv og forbeholden, vil danseren uden problemer kunne danse rundt omkring dig. Vil du forstå, må du danse med!
Det betyder ikke, at det forventes af dig, at du kan danse. Danseren leder dig ind i det dansende. Alt, hvad du behøver, er at ville. Der er intet, du skal kunne. Det kræver både mod og vilje. Mod til at slippe “bremsen”. Vilje til at mærke sig selv.

Trygheden

Trygheden får du ved hele tiden at kunne sige “nej”, og ved at danseren, som du danser med, giver dig invitationer som er klare og tydelige uden på noget tidspunkt at forlange eller kræve noget som helst af dig. Det modsatte gør sig også tilfældet: Du kan intet forvente, intet bestille og intet kræve i denne dans. Vi begge mødes i frihed.

I frihed kommer lysten af sig selv

I denne frihed kommer lysten af sig selv. Som en vulkan låget er taget af. En boblende lava af lyst, som ingen retning, intet mål og ingen ambition har. Det er som at åbne en dør, du aldrig vil lukke igen.

Boblende lyst som du ikke vil lukke for igen

Med wellness har det altså intet at gøre. Du finder heller ikke nogen underholdning eller “serviceydelse” i det. At komme til en tantramassage eller om du vil: et “tantrisk møde” hos os, bliver til en seriøs sag, uden at den nogensinde opleves som “alvorlig”. Du vil – måske for første gang i dit voksne liv – møde dig selv – som du aldrig før har sanset. Det vil gå op for dig at alle dine 70 trillioner celler bobler rundt i lyst og kærlighed, det er blot at få øje på det, og det gælder vores invitation.

Kærlig hilsen Jesper og Karin

Du kan læse mere her: Tantramassage for kvinder og her: Tantramassage for mænd

Previous Article
Next Article