invitationen i Tantra

Invitationen i Tantra

Invitationen i Tantra peger på at intellektet først bliver frit, når det ser, AT det er bundet, og HVORDAN det bindes.

Den sætning udtrykker en meget vigtig pointe som genfindes i mangen en traditionel tantra. Den praksis, som anbefales i den henseende er: “At iagttage opmærksomt” i alt, hvad vi gør.

Hvidere end det hvideste

Det meste af den “tantra”, der inviteres til i disse år, markedsføres som “oplevelser” med løfter om at komme “dybere ned”, “højere op”, “længere ind”.

Der vil typisk være noget “energi”, jeg skal “mestre” frem til at få “mere af noget” – som helst skal være “ekstatisk”, “juicy” eller “orgastisk” – hvis ikke det blot er “hjertevarmt” eller “sacred” dvs. “helligt”?

Ikke så sjældent virker det som om den “nye tantra” sælges, som var det et vaskemiddel, der gør “renere, blødere og mere skinnende…”

Underviserne må så nødvendigvis også beskrive sig som “de mest dedikerede, dygtigste, erfarne, hjerte-varmeste, dybe og fantastiske” af slagsen?

Ellers passer det vel ligesom ikke til hinanden?

Hvem vil undervises ind i noget helt vildt dybt, hvis ikke underviseren selv allerede sidder langt dernede eller – inde… (Hvor det dybe så end er?)

Hvem kan løfte mig højt op, uden selv at svæve rundt deroppe eller derude?

Hvordan opleve sig som “juicy” på et kursus, hvis ikke underviseren selv er sjask våd?

Intellektet bindes

Ja, det er for mig svært ikke at finde det morsomt, uden at nogen af den grund skal tænke, at jeg ser det som hverken “forkert” eller “rigtigt”. Det er vel bare, som det er?

Når jeg tager afsæt i disse eksempler her, så er det med baggrund i, at de – ganske paradoksalt – fremtræder som eksempler på, hvorledes vi binder vores intellekt.

Altså på ingen måde det, som en Tantra inviterer til.

Invitationen i Tantra

Hvad rummer så invitationen i “Tantra”?

Tage ide for at være virkelighed

Et intellekt bindes først og fremmest af at forveksle sine ideer om livet, med livet selv.

Derfor vil al reklame som udgangspunkt invitere ind i begær: Skabe en forestilling der er så attraktiv og tilsyneladende “sand”, at mennesker kan identificere sig med den og ser den som en løsning og et middel til at “få det bedre”.

Binde igennem måden der tænkes på

Intellektet bindes også af sin MÅDE at tænke på. Denne binding sker mere subtilt. Igennem opdragelse og skolegang lærer vi at tænke på en bestemt måde. Et af de “tænkeværktøjer” vi lærer at anvende, kaldes for “logikken”.

Et andet af disse værktøjer, vi indprentes, kaldes: “at tro”. Det første bygger på at anvende bestemte regler. Det andet beror på at, vi lærer at skabe en følelse af “skyld”.
Hvis jeg vil træne mennesker i at føle skyld, skal jeg lære dem om “rigtigt og forkert” og give dem evnen til at bedømme det – dvs at måle.

Være en nogen, der kan noget.

I stedet for bare at SE, skal de “se noget bestemt”, Frem for at “være”, skal de forstå, at de skal være “NOGEN, der kan NOGET”.

Skyldfølelsen kan så bindes op på, at man, “når man er en sådan “nogen”, har pligt til at gøre noget bestemt”. Og gør man det ikke,“er man selv ude om det”. ..Dvs. om den “straf” der følger med, og som man bør være angst for…

Magt og autoritet

Måden at reducere skyldfølelsen mest muligt på, når først den er tillært, er at gå efter “magt og autoritet”. Altså den dygtigste, bedste, dybeste, højeste, mest dedikerede…osv.

Se!

Betyder det så at en tantra siger: “At jeg er god nok, som jeg er”? Næh… Den siger nærmere:

“SE! Hvad- og hvordan gøres jeg til en, som er.”

Gør en Tantra så ikke noget “rigtigt eller forkert”?

Nej…den siger: “SE hvordan det, der gøres, virker og bevæger?!”

Invitationen i Tantra kaldes for “meditation”.

systemisk cupisofi og elskovskunst

Previous Article
Next Article