Klassisk Thai Yoga Massage

Klassisk Thai Yoga Massage og Mahamudra tantra massage

Klassisk Thai Yoga Massage har i sine grundprincipper mange ligheder med Mahamudra tantra massage – og dog er der væsentlige forskelle.

Klassisk Thai Yoga Massage

“Klassisk Thai Yoga Massage” (nuat phaen boran) opstod blandt Theravada-Buddhistiske munke i midten af 1400 tallet.

Med al sandsynlighed har den udviklet sig fra en meget ældre praksis og voldsomt inspireret af Ayurvediske traditioner og indflydelse.

Måske har munkene indset risikoen for helbredet ved mange timers stillesiddende meditation og igennem massagen udviklet en spirituel og meditativ praksis i bevægelse?

Igennem hundreder af år er udøvelsen af den blevet betragtet som et udtryk for “Mettā (Pali) or maitrī (Sanskrit)” …. dvs. “kærlig godhed”  – en af de vigtige dyder i Buddhismen.

Det betød også, at ingen direkte skulle betale noget for massagen, og i stedet for gav til templet/klostret og understøttede det på den måde.

Efter invasioner og krige i Thailand forsvandt såvel kilder til praksis som dens udbredelse. I de seneste 40-50 år er den blevet genoptaget i større omfang.

Ikke anatomi men bevægelsesmønstre og flow

Den klassiske Thai Yoga Massage er udviklet ved at iagttage kroppens bevægelsesmønstre, og bygger således IKKE på en anatomisk beskrivelse af muskler og fascier.

Med omtalte indflydelse fra den Ayurvediske tradition, opererer Thai yoga massagen med over 72.000 “Sen” – dvs. ikke- fysiske linjer for bevægelse. I dagens sprog kaldes de ofte for “energilinjer”.

De svarer til   “Nad” – eller “Nadi” som kendes fra Ayurveda, der også er udgangspunktet for tilsvarende systematik, som findes i den traditionelle kinesiske medicin.

For enkelthedens skyld reduceres de i massagen til de ti vigtigste Sen.

Praksis tager sigte på at bevare bevægeligheden og det frie flow i kroppen. På den måde er den også i overensstemmelse med Ayurvedaen, der inviterer til have opmærksomhed på at bevare og fremme det sunde og livs-understøttende, frem for at tage afsæt i at “kurere det syge”.

At bevæge sig og bevæges, berøres og berøre er måske noget af det vigtigste i et sundt liv?

Hele kroppen bevæges og berøres

Klassisk Thai Yoga Massage sker med tøj på og foregår på en futon på gulvet. Vigtigt er det, at hele kroppen berøres og bevæges i en massage. Mødet former sig som en primært ordløs kropslig dialog, hvor den som leder massagen inviterer igennem tryk, træk/stæk og bevægelse.
Bevægelser der i vidt omfang kendes fra flowet imellem forskellige Yoga-asanas i Hatha-yoga.

Der er med andre ord IKKE tale om en aktiv “giver” og en passiv “modtager”, men om at “danse”. En dans der ledes af den, som inviterer til massagen.

Dermed bliver massagen også til møde i hengivelse og sanselig, indfølende, interaktion.

Filosofien er enkel: Smerter optræder sjældent der, hvor noget “blokerer” for flowet. De er udtryk for, at bevægeligheden som sådan er blevet indskrænket eller hæmmet. Dvs. at smerter i ryg eller skuldre, f.eks vil kunne have sammenhæng til ben og fødder. Ved igennem tryk, stræk og bevægelse at invitere til at “flowet i kroppens bevægelse” kan forløbe uhindret erstattes spænding af afspænding.

En sådan “systemisk” tilgang kendes i dag også fra Osteopati, Shiatsu og andre praksis.

Desværre er Klassisk Thai Yoga Massage blevet forvekslet den “Thai massage”, der kan købes på gadehjørner i nærmest alle byer.

Det kan være ret vanskeligt at finde en “seriøs” udøver af Klassisk Thai Yoga Massage, der ser den som en spirituel praksis.

Ligheder

I ganske mange henseender er der ligheder imellem Mahamudra tantra massage og Klassisk Thai Yoga Massage

Mange vil opfatte det at massere som at lære en “teknik”. Det vil være en meget uheldig tilgang til såvel den klassiske Thai Yoga Massage som Mahamudra tantra massage.

I stedet vil det vigtigste være på den ene siden at blive bevidst om sin egen krop og bevægelse, og på den anden side om, hvordan kontakt og berøring opstår uden at invitere til spænding og kontrol.
Det handler ikke om “teknik” men om indsigt. At SE og sanse SIG i mødet med “den ANDEN I SIG”.

Sanselighed

Theravada-Buddhismen anser på linje med andre buddhistiske retninger begæret efter sanselighed som en af årsagerne til lidelse. Derfor afstår den i mange henseender fra den. Dette gælder også regler og normer omkring seksualitet og afholdenhed derfra.

Tantra tager et andet synspunkt, idet den peger på, at det, vi vil forhindre eller undgå, vokser i os, og at praksis derfor ikke vil være at forsage sanselighed men at opnå bevidst indsigt i, hvordan den fungerer i os: At betydningen af det, som sanses – ikke ER det sansede. På samme måde som betydningen af et træ ikke KAN være dette træ? At friheden ses, når denne sammenhæng erkendes i alt, hvad der gøres.

På den baggrund beskriver OSHO Tantra som: “at tillade (anerkende) med bevidsthed” og Yoga som: “At undertrykke med bevidsthed”. Tantra som at leve i overensstemmelse med sin natur og Yoga som at disciplinere sin natur.

De vil det samme: At bevæges fra at “ville gøre” til bevist “at være”.

Begge udtrykker en metode og ikke en filosofi. I Yoga må man kæmpe. Derfor kaldes Yoga ofte for “krigerens vej”. I Tantra kommer kamp ikke på tale.

Det kropslige møde

Fælles bliver det kropslige møde i dialog imellem to mennesker, som bygger på de samme væsentlige grundprincipper både for kontakt, sammenhænge og bevægelse – og i forhold til at se det som en spirituel praksis, der ikke kan købes eller sælges.

Umiddelbart forskelligt vil det være, at Mahamudra Tantra massagen sker i nøgenhed, hvor den Klassisk Thai Yoga Massage finder sted påklædt,  og at det for Mahamudra Tantra Massagens vedkommende også indebærer at anerkende kontakten til sanselig seksuel lyst uden at fortrænge den.

Beror på bevægelighed og kropsbevidsthed

Begge vil være helt unikke fra gang til gang og helt bero på bevægelighed og kropsbevidstheden – først og fremmest hos den ledende og naturligvis også hos den, der tager imod invitationen til mødet.

En bevægelseskompetence der udvikles igennem en regelmæssig praksis med bl.a. Yoga, massage, dans, meditation og kontemplation.

Abildgaard-Kursussted og Klassisk Thai Yoga Massage

Vi vil på Abildgaard-Kursussted med vores helt ideelle faciliteter til at huse mange samtidigt masserende – fortætte med at invitere til udveksling, kurser og seminarer, øvedage, enkelt-sessioner og invitere til at fordybe sig i såvel Klassisk Thai Yoga Massage som Mahamudra tantra massage. Hver for sig og sammen.

Begge repræsenterer på fineste vis, hvad vi står for: “At udvide det indre rum og bevægelse” .

 

Previous Article
Next Article