mening

Mening – skal et møde have mening?

Den, der vil søge efter “mening”, må lide under meningsløshed. Det ligger i al stræben efter noget eller efter “at være nogen”, at det binder i overbevisning om at mangle.

Formålet er….

Et “formål” konstrueres for at overbevise.
Kærlighed og dermed det “at leve”, kan ikke være betinget af en fortælling om et “formål”.

Et formål bliver til i ambitionen om at få noget ud, af det, der gøres. Det peger med andre ord på, at det ikke er nok “at gøre”. Det er “resultatet, der tæller”.

Hvad får jeg ud af at kysse?
Absolut ingenting.
Jeg kysser for at kysse.
At kysse, er det jeg gør, når jeg kysser.

Bruge hinanden?

Vil jeg have noget ud af det, som var det et lotteri med en gevinst, som at gøre en god handel, eller gå efter at få en god oplevelse – bliver det at kysse til at bruge hinanden, for at opnå noget andet.

I virkeligheden er det enkelt, og alligevel gøres det umådeligt svært. Se hvordan reklamer og tilbud for behandlinger og kurser sælges med løfter om det ene og det andet!?

Det er som om at den tiltrækkende historie om et formål eller en mangel, som mennesker kan identificere sig med, er vigtigere end at vise, hvad den konkrete praksis er?

Tantra har ingen mening

Tantra inviterer til at iagttage det, som er. At iagttage naturen af sind og krop.

Ordet Natur” kommer af det latinske: natura -“fødsel”, afledt af nasci som bryder “fødes” – det “egentlige”, “det oprindelige”…

Hvis, jeg vil iagttage det, som er, og allerede på forhånd har en ide med, hvad denne iagttagelse skal bruges til, så ser jeg intet andet end illusion.

Det er invitationen i en Tantra.

En Tantra søger ingen mening. Den søger ingenting. Der er slet ingen “søgen” i den!

Så længe, jeg vil have noget ud af Zazen, vil meditation ikke indfinde sig. Meditation er, hvor “jeg” ikke længere er.

Mødes vi i samtale med øje for, at vi hver især skal have udbytte af den, så udebliver kontakt. Samtalen betinges. Den står imellem.

De fleste kender til, når nogen vil fylde stilheden med snak?
Stilheden er tom.
Det bliver for intimt.
For nært.

Når der skal leveres

Det opstår ikke kun i samtaler med ord. Enhver behandling, der har et formål, vil skabe denne distance. Den er ovenikøbet ønsket. Der skal jo leveres – tilfredshed og nydelse?

Der gøres noget ved mig… Og i den bestræbelse bindes i illusion om afstand og forskel imellem dig og mig.

At elske og at se

At elske er at se – uden at gøre det sete til noget.
Bare at se – det er nok.
Se at der ses.

At se betyder at sanse

Med at “se” mener jeg “at sanse” – at bevæge og bevæges.
Det sete forvandles, når det ses.
Det, der ser, forvandles af det sete.
Afstand og tid forsvinder.

Angstfyldt for den, der vil mening..

Det er skrækindjagende og vidunderligt på en gang.

Angstfyldt for den der vil have mening og “noget med”. Hvor mening ophører, forsvinder “jeg”.

Vidunderligt for den, der tør slippe sin fortælling. At ophøre med “at være nogen”, som skal, bør, må, kan, vil, eller ikke kan, ikke må, ikke vil.

At erkende spontan impuls i mødet med det, der er. .
Impuls udtrykker bevægelse. Som “et vil, der ikke vil noget.”

Tantramassage til kvinder

At fordybe sig i Tantra og tantramassage – årsforløb

Grundkursus modul 1 og 2 i tantramassage

Previous Article
Next Article