nydelse

Nydelse

“Problemet er ikke nydelse men tilknytning”

Det er virkeligt interessant for mig ind imellem at læse begrundelser for en meget udbredt praksis i “neo-tantra” kredse: At forhindre “Tab af energi” – især benyttet i forbindelse med mænds ejakulation eller anbefalinger til at undgå bestemte orgasmer hos både mænd og kvinder.

Energi?

Begrebet “energi” hentes fra fysikkens verden og er af relativt nyere dato. End ikke Newton benyttede – endsige kendte til dette begreb. Først omkring 1842 da den tyske læge Julius Robert Mayer foreslog at “energien er bevaret” – tog brugen af ordet fart.

I dag gælder det som en af de mest stabile teorier overhovedet: at “energi hverken kan skabes eller tabes”. Den er simpelthen konstant.

Energeia

Fra Aristoteles har vi udtrykket “energeia” der stilles overfor “potens”.
Han mente imidlertid noget helt andet med dette end betydningen, vi giver det idag.

Potens betegnede han som “det mulige” eller “potentialet”. F.eks. at et stykke ler KAN formes til en krukke. Akten derimod også kaldt “energeia” – udtrykker den konkrete handling: At krukken formes af keramikeren.

Ret spændende bliver det for mig at se, hvordan Aristoteles´ tanker om “energeia” kan henføres til en ide om det “guddommelige”. IKKE som noget der er statisk, men som “ren handlen”: “actus purus”.

Altså heller ikke her er “tab af energi” mulig.

Orgasme og ejakulation guddommelig

Aristoteles har som de fleste græske tænkere sikkert bygget videre på tanker fra østlige kulturer. I den kontekst og forståelse vil såvel ejakulationen som orgasmen – som det i øvrigt også findes hos Vatsyayana – forfatteren til Kamasutra – VÆRE af guddommelig og spirituel karakter, hvis de endelig skal bringes ind i sådan en fortælling.

Ja sådan er det så meget forunderligt til…

Nydelse

Religion  kommer af “religio”: den samvittighedsfulde overholdelse af regler – som Cicero formulerede det. Det betyder “at binde” eller “fortøje” og udtrykker i min optik noget fundamentalt andet end det “ en tantra” inviterer til.

Jeg holder meget af en “sang” skrevet af Tilopa til Naropa

Når du uden anstrengelse
kan forblive løst og naturlig
så nås du snart af Mahamudra…

og fortsætter:

… Den som gør sig umage med at øve sig i Dharma,
erkender ikke den sandhed, som er hinsides alle øvelser.

En af de mest kendte vejledninger som kan henføres til Tilopa lyder i øvrigt: “Problemet er ikke nydelse og glæde, men binding og tilknytning” 😉

Previous Article
Next Article