Sex og nærhed

Behovet for sex og ønsket om nærhed

Er der ikke en meget tæt forbindelse imellem behovet for sex, og ønsket om nærhed? Ikke bare nærhed som den opleves i hud imod hud, men en følelse af virkelig kontakt.

Der er ikke noget sted, hvor jeg mærker mig selv, som i det intime møde med et andet menneske: der hvor jeg slipper enhver betydning, og ingen bruger (eller bruges af) nogen.

ferskner

Liderlighed og lyst

Jeg kan føle mig liderlig og tændt, og mærke en stor sult efter seksuel tilfredsstillelse? I denne kropslige uro er det let at forveksle lyst med den eller det, som mit begær rettes imod. Lyst kan ikke være rettet imod noget. Det ville betinge den – og som kærlighed og frihed, må lyst leve hinsides enhver betingelse.

Måske forveksles “den voldsomme drift” med en længsel efter at mærke at jeg lever? Efter at blive forenet med livet selv? Jeg ser ikke, at jeg er (i) livet selv, og blot har stillet mit intellekt i vejen for at sanse det?

Igennem sex kan jeg igennem det sanselige for en kort stund erfare kontakten til det, som ligger bag al livets fremtræden. Og jo mere optaget jeg vil være af min forestilling om “det frække”, det ophidsende og udfordrende, jo mindre kontakt vil jeg have i mødet.

At drives af sit begær

Det kan føles meget smerteligt at være “ude af sig selv” på denne måde. Jeg drives af mit begær, og uanset om jeg lader mig føre med af det, eller vil bekæmpe det med moral og skamfølelse, vil det bare vokse – måske adskildt af nogle få pauser, hvor jeg føler mig “tilfredsstillet”. Jagten på denne tilfredsstillelse, drives af et ubevidst ønske om forening og kontakt, som netop forhindres af samme stræben.

Ingen kan slippe dette ved at bekæmpe det. Jeg må fuldt og helt gå opmærksomt ind i denne liderlighed og iagttage, hvad jeg gør ved mig selv, når jeg igennem ideen, ambitionen og projektet om dig og mig umuliggør reel forening og kontakt til mig selv.

Når al intellekt slipper og der ikke længere sættes skel så er “væren” der. Lige så længe jeg vil løbe rundt for, som “nogen”, at søge efter “noget” eller “en anden” som jeg kan tilfredsstilles af. Vil der INGEN kontakt være til dette tomme rum, som jeg også beskriver med ordet “Mahamudra”

Previous Article
Next Article