asymmetriske magtforhold

Asymmetriske magtforhold i elskoven eller hvad?

Lad os få forbudt sex og elskov i asymmetriske magtforhold! Er det muligt?

Den rigtige tantra?

Når der i vores tid tales-, skrives- og praktiseres- noget, som gives betegnelsen “tantra”, så spænder det meget vidt:

Det kan rumme alt fra at mødes i stille meditation eller “Gom”, i ritualer, gå til behandlinger, mødes i tantra massager, elskov, parterapi, wellness i sommerhuse, fester, festivaller ..Ja listen er lang, og opfindsomheden stor. Den vidner i mine øjne om kreativitet og mangfoldighed.

Med den følger så gerne diskussioner om hvilken “tantra”, der er den rigtige tantra? Altså hvilke af disse invitationer, som er de “rigtige?”

Sådanne uoverensstemmelser er lige så gamle som tantra selv. Jeg tænker at de er uundgåelige? … Og samtidig i mange tilfælde nyttige i forhold til at at få et indtryk af de diskuterendes karakter og motiver.

Magt, kultur og seksualitet

Som mennesker er vi forskellige. Intet i naturen er ens. Det er kun i menneskets ønske om magt, orden og kontrol, at ensartethed, standarder, og taktfast march gøres til ønskede idealer.

De klassiske Tantra handler ikke meget om sex. De inviterer til at erkende frihed. Når sex kommer ind i billedet i det sidste århundrede, så hænger det nok sammen med, at vores seksuelle drift – om noget bruges til at undertrykke bevidst opmærksom kontakt til frihed med? Patriarkatets dominans over kvindens frie seksualitet – som den kommer til udtryk i de store religioner – handler både om sex og magt.

Jeg vil hævde, at sex og magt altid følges ad i menneskehedens historie. Gå en tur i naturen i denne tid, og se det samme udspille sig for øjnene af dig, når solsorte-hannerne jager hinanden igennem buskene, eller kronhjortene brøler deres liderlighed og ønske om dominans ud i skovene.

Hvis den helt basale invitation i de klassiske tantras er: At iagttage naturen af det som er, – så vil det også handle om at iagttage det. Illusionerne, fortællingerne og anledninger til at lide står i kø i den kontekst!

Kontrol og angsten for at være forkert?

Det er da vanvittigt sårbart! I samfund, som er optaget af kontrol og ensretning, vil oplevelsen af at være “forskellig fra” – invitere mennesker til at føle sig forkerte. Angsten for at det sker, styrker muligheden for at udøve samme kontrol.

“Lad os lave en tantra-domstol med et udøvende kontrolorgan og portal for anmeldelser!”.. Lyder det helt i samme tradition. Og det fortsætter: “De almindelige domstole rækker ikke. De er for blødsødne, Vi har brug for et privat tantra-vagtværn, som kan hænge de formastelige ud i offentligheden til skræk og advarsel!”

Historien er fyldt med tilsvarede retorik fra retfærdighedens hvide riddere, der gerne bærer rustninger over præstekjolen. I sidste ende handler det om magt og kontrol, og en manglende tillid til at andre mennesker formår at “forvalte friheden”.

Som om “frihed” overhovedet kan forbindes med et bureaukratisk begreb som “at skulle forvalte” – altså: “at herske over og holde i orden”?

Forbyd sex i asymmetriske magtforhold

Et tilbagevendende emne i disse diskussioner er: “ At få forbudt sex, som finder sted i asymmetriske magtforhold”.

Det findes der allerede lovgivning for i Danmark og andre lande.

I den lov-gives der sådan at: Mennesker, som behandler, udøver terapi, underviser børn og unge, har- eller påtager sig forældreroller, eller bruger en professionel relation – som ikke på forhånd er aftalt til at handle om sex – ikke må udnytte deres position til at lokke, tvinge eller presse et andet menneske til samme.

En lovgivning, der i de senere år bevæges i retning af at skabe større sikkerhed for, at der er gensidigt samtykke før og løbende i alle seksuelle møder. Det finder jeg nyttigt og godt!

Er væsentligt spørgsmål at stille sig i den forbindelse er, om der nogensinde er et symmetrisk magtforhold i relationer? Altså også i seksuelle møder? Vil de ikke mere eller mindre i højere grad kunne beskrives som asymmetriske magtforhold?

Forskellig: Erfaring, veltalenhed, personlighed, baggrund, kultur, psyke, kropsstatur, styrke, alder, økonomi, attraktivitet .. Må potentielt føre til at mødet “magt-mæssigt” kan ses som asymmetrisk?

Asymmetriske magtforhold – når den ene vil have og den anden gerne levere ?

Måske vil alene det forhold, at den ene i mødet “vil have noget fra den anden” – og den anden “er optaget af at levere det, som den første vil have” – i sig selv skabe en voldsom asymmetri og magt? Det er det, manipulation bygger på: “At fylde hånden – og dermed kunne føre det sultne..” .. I den oprindelige betydning af det begreb.

At mødes og elske (med) hinanden

På Mahamudrainstitut mødes vi og undersøger det “at elske” sammen. Det formidles lysende klart og tydeligt i alt, hvad vi skriver og siger. Det er ikke for enhver. Vi siger heller ikke ja til, at enhver kan være med, som vil være med. Det er med andre ord på ingen måde: “Et offentligt tilbud til den, som vil være kunde”.

Det står i stedet som en mulig invitation til at undersøge sammen med andre mennesker, hvor der opleves gensidig nysgerrighed, tiltrækning og interesse.

Vi ser, at der i alle møder vil kunne opstå et asymmetrisk magtforhold, og at både magten og “brugen af hinanden” følges af ønsket om at ville have noget ud af et møde?

Kompetence til at bevæges sig i integritet – også i asymmetriske magtforhold

Vores fælles undersøgelse kommer derfor i allerhøjeste grad til at handle om, hvordan vi som mænd og kvinder bliver bevidste om dette, og kan øve en stadig bevidst, opmærksom kompetence til at bevæge os i integritet i ethvert møde? … Også i asymmetriske magtforhold.

Ingen bliver kompetente til det ved at forlade sig på regler og muligheden for straf. Det sker ved igen og igen at øve noget ofte væsentligt anderledes end det, som typisk er praktiseret i et helt liv før deltagelse i dette fællesskab. Vel at mærke i et såvel trygt som udfordrende øverum, der ikke tilbyder hverken behandling, terapi, eller “lærer-elev”-praksis.

Karin og jeg ser os som værter. Vi søger for klare og trygge rammer – både i forhold til de fysiske omgivelser og igennem støtte, opfordringer og muligheder for at bevæge sig frit ind- og ud af det, vi gør sammen.

Når vi herhjemme og i Tyskland årligt tilsammen har omkring 50 arrangementer fordelt på 27 forlængede weekender og 18 aften-arrangementer- typiske med deltagere, som kommer her over mange år – så vidner det for os om, at vi ikke står alene med interessen for det, vi gør.

systemisk kommunikation og elskovskunst

Relaesthetics

Previous Article
Next Article