elskov som meditationspraksis

Elskov som meditationspraksis i en tantra massage

Elskov som meditationspraksis? Hvad er forskellen imellem en Mahamudra tantra massage og en anden sanselig massage?

Vidt forskellige tilgange til tantramassage

Det menneske, som for første gang vil informere sig om “tantramassage”, vil hurtigt opdage, at der er vidt forskellige tilgange til “tantramassage”?

Som det gælder for langt de fleste andre massager, vil langt hovedparten af websiderne, hvor der fortælles om tantramassage, pege på, at det drejer sig om enten en behandling eller et wellness tilbud. Evt. i kombination.

Ganske ofte knyttes det sammen med terapi. Altså at hjælpe kunder/klienter med et problem.

En indledende samtale vil i det tilfælde skulle afdække problemets karakter, og såfremt det er en seriøs terapeutisk praksis også definere opgaven eller en diagnose. Det kan beskrives som “manglende lyst”, “spændinger i yoni”, “rejsningsproblemer” etc.

Tilbydes der i stedet en “sanselig wellness oplevelse” er det mere enkelt.

En terapeutisk kontekst?

I begge versioner vil det være vigtigt og ønsket at mødet finder sted i en “terapeutisk kontekst” – Dvs. med klare rammer og regler for at bevare en professionel distance, før, under og efter mødet.

Vel at mærke et møde der vil forme sig som en ydelse, som leveres fra en giver til en modtager – fra en behandler til en klient og kunde.

Wellness-behandling

I en wellness-behandling inviteres du til at at “nyde oplevelsen” uden at skulle gøre noget som helst andet end at “tage imod” det, som en massør gør ved dig. Massagen vil med al sandsynlighed invitere dig til “drømmeland.”.
Massøren har et produkt eller ydelse, du køber.

Tantra-behandling

I en tantra behandling formuleres et problem og en forventning til en ønsket virkning af massagen/behandlingen i samarbejde med den professionelle terapeut. I det møde bliver den professionelle distance til en meget vigtigt tema. Også her skelnes der imellem en, der yder og leverer en behandling, og dig, som tager imod og lader dig behandle.

I tantra behandlingen kan du have en forventning om et udbytte af ydelsen, du køber. Afstand er meget vigtigt for et sådant møde. Du betaler for, at nogen gør noget ved- og for- dig.

Elskov som meditationspraksis

I en Mahamudra tantramassage inviteres du til at bevæge dig fuldstændigt vågen og iagttagende i et elskovsmøde, der med al sandsynlighed vil være anderledes end det, du kender.

En kropslig respektfuld dialog imellem to mennesker, hvor intet udbytte kræves eller forventes. Der inviteres på en sådan måde at begge kan være frie og autonome i det, der sker, uden en følelse af, at der er noget, vi “skal” eller “bør”.

Et sådant møde vil være nyt for de fleste. På den måde fungerer en Mahamudra tantra massage også som en mulighed for at lære og øve sig i en anderledes elskovspraksis, end den kendte.

At iagttage naturen af…

Det er det, som en meditationspraksis inviterer til: “At iagttage det, som er – At iagttage naturen af sind og krop”.

Dvs. også at få øje på, hvordan du/vi har lært at stille fortællinger, historier, forventninger, frygt og angst og ønsker om, hvad der bør være, var eller helst skal komme – imellem – så det er det, du ser i stedet.

Der foregår ikke en handel

I overensstemmelse med traditioner, som kendes fra den klassiske Thai yoga massage, som praktiseredes i buddhistiske templer, betaler du ikke for mødet, men donerer et beløb til Templet for at understøtte dets eksistens. Der foregår således ikke en transaktion eller en handel med “en ydelse”, der sælges og købes. Der er ikke et kunde – leverandør forhold.

Læring i elskov som meditationspraksis

Du inviteres til at undersøge elskov som meditationspraksis sammen med et kompetent menneske. Læringen skaber du i dig selv. Den understøttes af en klar, tydelig ramme og kontekst.

Tantramassage til kvinder – Vil du elske i kontakt?

Tantramassage for manden

Årsforløb – Elskovskunst og tantramassage

Previous Article
Next Article